W systemie Windows 10 niektóre funkcje udostępniania plików i folderów w sieci zostały zmienione, m.in. usunięto grupę domową. Czytaj dalej, aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące innych zmian w udostępnianiu plików i folderów w systemie Windows 10.

Aby udostępnić plik lub folder w Eksploratorze plików, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij plik, wybierz opcję Udziel dostępu do > Określone osoby.

  Udostępnianie pliku określonym osobom w sieci

 • Wybierz plik, wybierz kartę Udostępnianie u góry Eksploratora plików, a następnie w sekcji Udostępnianie wybierz Określone osoby.

  Udostępnianie pliku określonym osobom w sieci

W przypadku zaznaczenia wielu plików jednocześnie możesz je udostępnić w taki sam sposób. Ta funkcja działa również w przypadku folderów — folder i wszystkie zapisane w nim pliki zostaną udostępnione.

Aby zatrzymać udostępnianie w Eksploratorze plików, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij plik lub folder, a następnie wybierz pozycję Udziel dostępu do > Wyłącz dostęp.

  Zatrzymywanie udostępniania pliku przez sieć

 • Wybierz plik lub folder, wybierz kartę Udostępnianie u góry Eksploratora plików, a następnie w sekcji Udostępnianie wybierz Wyłącz dostęp.

  Zatrzymywanie udostępniania pliku przez sieć

Obecnie Eksplorator plików pokazuje opcję „Wyłącz dostęp” („Zatrzymaj udostępnianie” w starszych wersjach systemu Windows 10) dla wszystkich plików, nawet dla tych, które nie są udostępniane za pośrednictwem sieci.

Otwórz Eksploratora plików i następnie wpisz polecenie \\localhost na pasku adresu.

Uwaga: Gdy udostępnisz plików z folderu w profilu użytkownika i przejdziesz do \\localhost, zobaczysz tam swój profilu użytkownika i wszystkie związane z nim pliki. Nie znaczy to, że wszystkie Twoje pliki są udostępniane — tylko, że masz dostęp do wszystkich swoich plików.

Jeśli po otwarciu Eksploratora plików i przejściu do obszaru Sieć pojawi się komunikat o błędzie („Odnajdowanie sieci jest wyłączone...”), musisz włączyć funkcję odnajdowania sieci, aby zobaczyć urządzenia w sieci, które udostępniają pliki. Aby włączyć tę funkcję, wybierz baner Odnajdowanie sieci jest wyłączone, a następnie wybierz opcję Włącz odnajdowanie sieci i udostępnianie plików.

Włączanie odnajdowania sieci w Eksploratorze plików

Aby rozwiązać problemy z udostępnianiem plików lub folderów, wykonaj poniższe czynności na wszystkich komputerach, z których próbujesz udostępniać pliki.

 • Zaktualizuj system Windows 10.
  Otwieranie witryny Windows Update

 • Upewnij się, że komputery znajdują się w tej samej sieci. Na przykład, jeśli komputery nawiązują połączenie z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, upewnij się, że wszystkie one łączą się za pośrednictwem tego samego routera bezprzewodowego.

 • Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi, ustaw ją jako prywatną. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Ustawianie sieci Wi-Fi jako publicznej lub prywatnej w systemie Windows 10.

 • Włącz odnajdowanie sieci oraz udostępnianie plików i drukarek, a wyłącz udostępnianie chronione hasłem.

  1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycje Ustawienia  > Sieć i internet i po prawej stronie wybierz pozycję Opcje udostępniania.

  2. W obszarze Prywatne wybierz opcje Włącz odnajdowanie sieci i Włącz udostępnianie plików i drukarek.

  3. W obszarze Wszystkie sieci wybierz opcję Wyłącz udostępnianie chronione hasłem.

 • Ustaw automatyczne uruchamianie usług udostępniania.

  1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows + R.

  2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz services.msc, a następnie wybierz przycisk OK.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy po kolei każdą z następujących usług, wybierz opcję Właściwości, a jeśli nie są uruchomione, wybierz opcję Uruchom i obok elementu Typ uruchomienia wybierz opcję Automatycznie.

   • Host dostawcy odnajdowania funkcji

   • Publikacja zasobów odnajdowania funkcji

   • Odnajdywanie SSDP

   • Host urządzenia UPnP

Powiązane tematy

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×