We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Aby uzyskać informacje o kopii zapasowej i przywracaniu poszczególnych plików na komputerze z systemem Windows:

Aby dowiedzieć się, jak wykonać kopię zapasową i przywracanie w systemie Windows 10:

Przejście do tyłu

Kopię zapasową komputera można utworzyć na kilka sposobów.

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania> i konserwacji systemu i > kopii zapasowej i przywracania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows po raz pierwszy bądź jeśli system Windows został niedawno uaktualniony do nowszej wersji, wybierz pozycję Konfiguruj kopię zapasową, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.

  • Jeśli kopia zapasowa została utworzona już wcześniej, możesz poczekać na wykonanie zaplanowanej kopii zapasowej bądź ręcznie utworzyć nową kopię zapasową, wybierając pozycję Wykonaj kopię zapasową teraz.

  • Jeśli kopia zapasowa została wykonana już wcześniej, ale chcesz utworzyć nową, pełną kopię zapasową, zamiast aktualizować starą, wybierz pozycję Utwórz nową, pełną kopię zapasową, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.

Uwaga: Nie należy tworzyć kopii zapasowych plików na tym samym dysku twardym, na którym zainstalowany jest system Windows. Na przykład nie należy wykonywać kopii zapasowej na partycji odzyskiwania. Nośniki użyte do wykonania kopii zapasowych (zewnętrzne dyski twarde, dyski DVD lub CD) zawsze należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do plików. Zaleca się wybranie ognioodpornego miejsca z dala od komputera. Można też rozważyć zaszyfrowanie danych kopii zapasowych.

Tworzenie obrazu systemu

Obraz systemu zawiera wszystkie informacje na temat komputera w określonym stanie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > i konserwacji >kopii zapasowej i przywracania.

 2. W lewym okienku wybierz pozycję Utwórz obraz systemu, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.  Wymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.

Uwaga: Aby można było utworzyć obraz systemu dysku, dysk ten musi być sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS. Aby można było zapisać obraz systemu na dysku twardym bądź dysku flash USB, dysk ten musi być sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS.

Przechowywanie różnych wersji obrazów systemu

Możesz przechowywać kilka wersji obrazów systemu. W przypadku wewnętrznych i zewnętrznych dysków twardych, gdy miejsce na dysku się skończy, starsze obrazy systemu zostaną usunięte. Aby oszczędzać miejsce na dysku twardym, usuwaj starsze obrazy systemu.

Jeśli zapisujesz obrazy systemu w lokalizacji sieciowej, możesz zachować tylko najnowszy obraz systemu dla każdego komputera. Obrazy systemu są zapisywane w formacie dysk\WindowsImageBackup\nazwa komputera\. Jeśli masz istniejący obraz systemu komputera i tworzysz nowy obraz na tym samym komputerze, to nowy obraz systemu zastąpi istniejący.

Jeśli chcesz zachować obraz starego systemu, możesz skopiować go do innej lokalizacji przed utworzeniem nowego obrazu systemu, korzystając z poniższych kroków.

 1. Przejdź do lokalizacji obrazu systemu.

 2. Skopiuj folder WindowsImageBackup do nowej lokalizacji.

Tworzenie punktu przywracania

Za pomocą punktu przywracania można przywrócić stan plików systemowych komputera z określonego momentu w przeszłości. Punkty przywracania są tworzone automatycznie przez narzędzie Przywracanie systemu co tydzień, a także wtedy, gdy komputer wykryje zmiany, np. gdy zainstalujesz aplikację lub sterownik.

Poniżej opisano, jak utworzyć punkt przywracania.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , następnie wybierz Panel sterowania > System i konserwacja > System.

 2. W lewym okienku wybierz pozycję Ochrona systemu.

 3. Wybierz kartę Ochrona systemu, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

 4. W oknie dialogowym Ochrona systemu wpisz opis, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

Przywracanie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przywrócić pliki, wybierz pozycję Przywróć moje pliki.

  • Aby przywrócić pliki wszystkich użytkowników, wybierz pozycję Przywrócić pliki wszystkich użytkowników.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejrzeć zawartości kopii zapasowej, wybierz pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu plików lub Przeglądaj w poszukiwaniu folderów. W przypadku przeglądania w poszukiwaniu folderów nie można zobaczyć poszczególnych plików w folderze. Aby wyświetlić poszczególne pliki, użyj opcji Przeglądaj w poszukiwaniu plików.

  • Aby przeszukać zawartość kopii zapasowej, wybierz pozycję Wyszukaj, wpisz całą nazwę pliku lub jej część, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj.

Porada: Jeśli szukasz plików lub folderów skojarzonych z konkretnym kontem użytkownika, możesz uzyskać lepsze wyniki wyszukiwania, wpisując lokalizację pliku lub folderu w polu Wyszukaj. Na przykład aby wyszukać wszystkie pliki JPG, dla których utworzono kopię zapasową, wpisz ciąg JPG w polu Wyszukaj. Aby wyszukać tylko pliki JPG skojarzone z użytkownikiem Jerzy, wpisz C:\Użytkownicy\Jerzy\JPG w polu Wyszukaj. Możesz skorzystać z symboli wieloznacznych, na przykład wpisać *.jpg, aby wyszukać wszystkie pliki JPG, dla których utworzono kopię zapasową.

Przywracanie kopii zapasowej utworzonej na innym komputerze

Możesz przywrócić pliki z kopii zapasowej utworzonej na innym komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7.

 1. Wybierz Start , a następnie  Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.

 2. Wybierz pozycję Wybierz inną kopię zapasową, z której zostaną przywrócone pliki, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.  Wymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Znajdowanie plików, które zostały przywrócone z kopii zapasowej wykonanej na innym komputerze

Jeśli chcesz przywrócić pliki z kopii zapasowej wykonanej na innym komputerze, to pliki te zostaną przywrócone w folderze z nazwą użytkownika, której użyto podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeśli nazwy użytkowników są różne, musisz przejść do folderu, w którym pliki zostały przywrócone. Na przykład jeśli na komputerze, na którym wykonano kopię zapasową, użyto nazwy użytkownika Milena, ale na komputerze, na którym pliki są przywracane, używana jest nazwa MilenaK, to przywrócone pliki zostaną zapisane w folderze o nazwie Milena.

Aby znaleźć przywrócone pliki:

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Komputer.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku, na którym zapisane są pliki, np. C:\.

 3. Kliknij dwukrotnie folder Użytkownicy. Zostaną wyświetlone foldery dla każdego konta użytkownika.

 4. Kliknij dwukrotnie folder z nazwą użytkownika, której użyto podczas tworzenia kopii zapasowej. Przywrócone pliki będą w różnych folderach, w zależności od tego, gdzie znajdowały się pierwotnie.

Przywracanie plików z kopii zapasowej plików po przywróceniu komputera z kopii zapasowej obrazu systemu

Po przywróceniu komputera z kopii zapasowej obrazu systemu może okazać się, że w kopii zapasowej plików istnieją nowsze wersje niektórych plików, które możesz chcieć przywrócić.

Aby przywrócić pliki z kopii zapasowej pliku utworzonej po utworzeniu kopii zapasowej obrazu systemu, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.

 2. Wybierz pozycję Wybierz inną kopię zapasową, z której zostaną przywrócone plikiWymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.

 3. W obszarze Okres kopii zapasowej wybierz zakres dat, w którym wykonano kopię zapasową zawierającą pliki, które chcesz przywrócić, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×