Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Applies to: Windows 10Windows Internet ExplorerWindows 8.1

Pliki cookie są małymi plikami umieszczanymi przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. Są w nich przechowywane informacje o preferencjach użytkownika. Pliki cookie mogą zwiększyć komfort przeglądania, umożliwiając witrynom zapamiętanie Twoich preferencji lub pominięcie logowania przy kolejnych wizytach w danej witrynie. Jednak niektóre pliki cookie mogą stanowić zagrożenie dla prywatności przez to, że śledzą odwiedzane przez Ciebie witryny.

Aby usunąć pliki cookie

  1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , wskaż pozycję Bezpieczeństwo, a następnie wybierz pozycję Usuń historię przeglądania.
  2. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie i dane witryn internetowych, a następnie wybierz przycisk Usuń.

Blokowanie plików cookie i zezwalanie na nie

Jeśli nie chcesz, aby witryny przechowywały pliki cookie na Twoim komputerze, możesz je zablokować. Może to jednak uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie niektórych stron lub spowodować wyświetlenie komunikatu z witryny informującego o konieczności zezwolenia na pliki cookie w celu jej wyświetlenia.

  1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
  2. Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, zablokować je, czy też ma być wyświetlany monit dotyczący plików cookie odwiedzanej witryny i obcych witryn.