Informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov

Spoločnosť Microsoft Corporation ako kontrolór údajov pre konto Microsoft zhromažďuje a spracováva určité osobné údaje v súvislosti s vaším kontom Microsoft, e-mailovou adresou a heslom, ktoré používate na prihlasovanie v programoch a službách spoločnosti Microsoft, ako je Hotmail a Messenger, služby spoločnosti Microsoft, napríklad Xbox Live a Zune, a ostatné miesta, kde je zobrazené logo konta Microsoft. Konto Microsoft používa tieto informácie len na prevádzkovanie služby overovania, na zlepšenie zabezpečenia a na poskytovanie podpory zákazníkom konta Microsoft.

Informácie o vašom konte sú uložené na serveroch spoločnosti Microsoft, ktoré sa nachádzajú na adrese One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Na prístup k informáciám vo vašom konte musíte poskytnúť správne heslo. Vaše heslo sa nikdy nezdieľa s lokalitami ani službami, ktoré vyžadujú konto Microsoft. Ak vám však služba vyžadujúca konto Microsoft pomôže vytvoriť alebo obnoviť vaše heslo, táto služba môže mať prístup k heslu, ktoré vám priradí.

Môžete vytvoriť obmedzené konto s povereniami, napríklad e‑mailovou adresou a heslom, číslom mobilného telefónu PIN kódom, kartou Smart Card alebo kľúčom zabezpečenia, ktoré môžete používať na prihlasovanie na lokality a do služieb s kontom Microsoft tak, že zadáte iba e‑mailovú adresu a heslo. Ak tieto informácie neposkytnete, nebudete mať prístup ku kontu Microsoft a nebudete ho môcť používať. Ak chcete vytvoriť obmedzené konto, navštívte webovú lokalitu konta Microsoft.

Poverenia tiež môžete vytvoriť na lokalite alebo v službe vyžadujúcej konto Microsoft. Táto lokalita však určí osobné údaje, ktoré musíte poskytnúť. Ak tieto informácie poskytnete, nebudete môcť získať konto na týchto lokalitách ani poverenia potrebné na prihlásenie na lokality a do služieb s kontom Microsoft. Ak požiadate o poverenia na lokalite vyžadujúcej konto Microsoft, táto lokalita môže uložiť vaše osobné údaje (okrem vášho hesla).

Niektoré lokality a služby s kontom Microsoft vyžadujú na poskytnutie služieb vašu e‑mailovú adresu. Pri prihlásení na takúto lokalitu alebo do takejto služby poskytne konto Microsoft vašu e‑mailovú adresu. Okrem toho konto Microsoft vždy zdieľa váš jedinečný identifikátor konta Microsoft a niektoré prevádzkové informácie s lokalitami, na ktoré sa prihlasujete a ktoré vyžadujú konto Microsoft. Ak ste požiadali o obmedzené konto v konte Microsoft pomocou domény passport.com pre vašu e‑mailovú adresu, systém vás požiada len o poskytnutie mena používateľa a hesla.

Konto Microsoft neriadi ani nemonitoruje zásady používania osobných údajov lokalít vyžadujúcich konto Microsoft. Niektoré z týchto lokalít sa nachádzajú v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a preto sa na ne nemusia vzťahovať zákony, ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa noriem EHP. Ak chcete zobraziť zoznam krajín, ktorých právne predpisy o ochrane osobných údajov našli Európska Komisia, aby boli primerané, pozrite si webovú lokalitu EÚ na ochranu údajov. Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov lokalít vyžadujúcich konto Microsoft predtým, než sa rozhodnete na ne prihlásiť.

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom uloženým v konte Microsoft a ich zmenu. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte tím podpory pre konto Microsoft.

Konto Microsoft je dostupné v niekoľkých jazykoch. Ak sa na nás obrátite v niektorom z týchto jazykov, tím konta Microsoft vám odpovie v príslušnom jazyku.

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov online nájdete v časti najdôležitejšie informácie o ochrane osobných údajov v službe Microsoft Online.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×