Pripojenie konta Microsoft k externým kontám

Ak máte konto webovej služby, napríklad služieb Google, LinkedIn alebo Twitter, môžete ho pridať do svojho konta Microsoft. Tak možno medzi dvoma kontami zdieľať konkrétne informácie. Po pripojení konta Google môžete napríklad zobraziť e-mailové adresy svojich kontaktov zo služby Google v aplikáciách Ľudia a Pošta. Spoločnosť Microsoft nebude zdieľať informácie spojené s vaším kontom Microsoft bez vášho povolenia.

To, ktoré kontá už sú pripojené, zistíte po prechode do svojho profilu konta Microsoft podľa ikon v pravom hornom rohu.

Str?nka profilu kont s?mens?m obr?zkom zv?raznuj?cim ikony Pripojen? k

Pridanie konta ku kontu Microsoft

  1. Prejdite na svoj profil konta Microsoft a prihláste sa.

  2. V pravom hornom rohu vyberte položku Pridať.

  3. Vyberte konto, ktoré chcete pridať, a postupujte podľa pokynov na prihlásenie a pripojenie.

Spravovanie alebo odstránenie pripojeného konta

  1. Prejdite na svoj profil konta Microsoft a prihláste sa.

  2. Ikony vpravo hore znázorňujú kontá, ku ktorým ste už pripojení. Vyberte to, ktoré chcete spravovať.

  3. Pomocou začiarkavacích políčok vyberte požadované nastavenia a potom vyberte položku Uložiť. Ak chcete konto odstrániť, ťuknite alebo kliknite na položku Úplne odstrániť toto pripojenie.

Vlastnosti

ID článku: 10495 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky