Premietanie obrazovky telefónu v TV alebo PC

Chcete zobraziť obsah z Windows Phonu 8.1, napríklad videá, rodinné fotografie alebo aplikácie, ktoré ste vytvorili, na väčšej obrazovke? Je to veľmi jednoduché – stačí mať TV, projektor alebo monitor podporujúci technológiu Miracast. Môžete tiež premietať obsah na PC s Windowsom, ak máte aplikáciu Premietanie obrazovky a USB kábel.

Project to a TV or PC monitor

Premietanie na TV, monitor alebo projektor pomocou bezdrôtového pripojenia

Skontrolujte, či je v telefóne zapnuté pripojenie Wi-Fi, a postupujte nasledovne:

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia

  Settings Icon
  > Premietanie obrazovky.

 2. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Automaticky sa vyhľadajú všetky zariadenia v blízkosti, ktoré podporujú bezdrôtové pripojenie obrazovky k telefónu.

Premietanie na PC pomocou USB kábla

 1. Nainštalujte si do počítača aplikáciu Premietanie obrazovky.

 2. Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla.

 3. Spustite v počítači aplikáciu Premietanie obrazovky. Keď sa zobrazí výzva, ťuknite v telefóne na položku Áno, aby ste umožnili premietanie obrazovky.

Riešenie problémov s premietaním po aktualizácii na Windows Phone 8.1

Ak ste nedávno aktualizovali na Windows Phone 8.1 a nemôžete spustiť premietanie na PC pomocou aplikácie Premietanie obrazovky a USB kábla, skúste odinštalovať a znova nainštalovať ovládače telefónu v počítači s Windowsom.

 1. Pripojte telefón k počítaču s Windowsom pomocou USB kábla.

 2. V počítači prejdite na ponuku Štart a otvorte Správcu zariadení.

 3. Kliknite na položku Zariadenia univerzálnej sériovej zbernice, kliknite pravým tlačidlom myši na telefón Windows Phone a kliknite na položku Odinštalovať. Uistite sa, že ste odinštalovali všetky zariadenia s Windows Phonom, ktoré sa v tomto zozname zobrazili. (Môže byť potrebné reštartovať počítač.)

 4. Odpojte telefón od počítača a znova ho pripojte. Automaticky sa znova nainštalujú správne ovládače.

Vlastnosti

ID článku: 10654 – Posledná kontrola: 19. 7. 2016 – Revízia: 9

Pripomienky