Riešenie problémov so sieťovým pripojením vo Windowse 10

Ak máte problémy s pripojením k sieti a nemôžete sa pripojiť na internet, tu je niekoľko tipov, ktoré môžete vyskúšať vo Windowse 10.

Vyskúšajte najprv toto

Vyskúšajte najprv tieto tipy, ktoré vám pomôžu vyriešiť alebo zúžiť rozsah problému s pripojením.

 • Pozrite si tému Prečo nemôžem prejsť do režimu online? a vyskúšajte niektoré základné kroky na riešenie problému, ktoré sú v nej uvedené.
 • Vytvorte zostavu bezdrôtovej siete. Táto zostava vám pomôže diagnostikovať problém alebo vám aspoň poskytne ďalšie informácie, ktoré môžete poskytnúť iným, ktorí byť vám mohli pomôcť.
  1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Príkazový riadok, stlačte a podržte položku Príkazový riadok (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položky Spustiť ako správca > Áno.
  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz netsh wlan show wlanreport.
  3. Vytvorí sa HTML súbor, ktorý môžete otvoriť vo webovom prehliadači z umiestnenia uvedeného pod príkazovým riadkom. Ďalšie informácie o správe o sieti a jej analýze nájdete v téme Analýza správy o bezdrôtovej sieti, ktorá sa nachádza v téme Riešenie problémov s Wi-Fi vo Windowse 10.

 • Uistite sa, či nejde o problém s káblovým modemom alebo poskytovateľom internetových služieb.
  1. Ak je to tak, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Príkazový riadok, stlačte a podržte položku Príkazový riadok (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položky Spustiť ako správca > Áno.
  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig.
  3. Vyhľadajte IP adresu uvedenú vedľa položky Default gateway (Predvolená brána). V prípade potreby si ju zapíšte. Napríklad: 192.168.1.1

  4. Do príkazového riadka zadajte text ping <DefaultGateway> a stlačte kláves Enter. Zadajte napríklad ping 192.168.1.1 a stlačte kláves Enter.
  5. Výsledok by mal vyzerať približne takto:

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 (Odpoveď z IP adresy 192.168.1.1: bajty=32 čas=5 ms TTL=64)

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 (Odpoveď z IP adresy 192.168.1.1: bajty=32 čas=5 ms TTL=64)

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 (Odpoveď z IP adresy 192.168.1.1: bajty=32 čas=5 ms TTL=64)

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 (Odpoveď z IP adresy 192.168.1.1: bajty=32 čas=5 ms TTL=64)

   Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms (Štatistika ping pre adresu 192.168.1.1: pakety: odoslané = 4, prijaté = 4, stratené = 0 (0 % strata), približné časy výmeny údajov testovania dostupnosti počítača v milisekundách: minimálny = 4 ms, maximálny = 5 ms, priemerný = 4 ms)

   Ak bol príkaz ping úspešný a zobrazujú sa vám podobné výsledky, no nemôžete sa z počítača pripojiť na internet, problém môže byť v modeme alebo u poskytovateľa internetových služieb.

Aktualizácia ovládača sieťového adaptéra

Zastaraný alebo nekompatibilný ovládač sieťového adaptéra môže spôsobovať problémy s pripojením. Ak ste nedávno inovovali na Windows 10, je možné, že aktuálny ovládač je určený pre predchádzajúcu verziu Windowsu. Skontrolujte, či je k dispozícii aktualizovaný ovládač.

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.
 2. V Správcovi zariadení vyberte položku Sieťové adaptéry > názov sieťového adaptéra.
 3. Stlačte a podržte sieťový adaptér (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položky Aktualizovať softvér ovládača > Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača. Postupujte podľa pokynov a potom vyberte položku Zavrieť.
 4. Po nainštalovaní aktualizovaného ovládača vyberte položky Štart > Napájanie > Reštartovať, ak sa zobrazí výzva na reštartovanie, a presvedčte sa, či sa problém s pripojením vyriešil.

Ak Windows nenájde nový ovládač sieťového adaptéra, navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača a stiahnite si odtiaľ najnovší ovládač sieťového adaptéra. Ak sa počítač nedokáže pripojiť na internet, ovládač bude potrebné stiahnuť v inom počítači a uložiť ho na USB kľúč, aby ste ho potom mohli manuálne nainštalovať do svojho počítača. Potrebujete poznať výrobcu počítača a názov alebo číslo modelu.

Manuálna inštalácia ovládača sieťového adaptéra

V závislosti od toho, aký typ súboru ste stiahli z webovej lokality výrobcu PC, vykonajte niektorý z týchto postupov:

 • Ak ste stiahli spustiteľný súbor (.exe), stačí naň dvakrát kliknúť. Súbor sa spustí a nainštalujú sa ovládače. To by malo byť všetko, čo musíte spraviť.
 • Ak ste stiahli samostatné súbory a minimálne jeden súbor má príponu názvu súboru .inf a iný má príponu .sys, postupujte takto:
  1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.
  2. V Správcovi zariadení vyberte položku Sieťové adaptéry > názov sieťového adaptéra. (Ak sa tam nenachádza, pozrite sa do časti Ostatné zariadenia.)
  3. Stlačte a podržte sieťový adaptér (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položky Aktualizovať softvér ovládača > Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači.
  4. Vyberte položku Prehľadávať, umiestnenie, kde sú uložené súbory ovládača, a napokon položku OK.
  5. Vyberte položku Ďalej > podľa zobrazených krokov nainštalujte ovládač > vyberte položku Zavrieť.
  6. Po aktualizácii ovládača vyberte položky Štart > Napájanie > Reštartovať, ak sa zobrazí výzva na reštartovanie, a presvedčte sa, či sa problém s pripojením vyriešil.

Návrat k staršej verzii ovládača sieťového adaptéra

Ak ste boli predtým pripojení a nedávno ste nainštalovali nový ovládač sieťového adaptéra, problém sa môže vyriešiť použitím predchádzajúcej verzie ovládača.

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.
 2. V Správcovi zariadení vyberte položku Sieťové adaptéry > názov sieťového adaptéra.
 3. Stlačte a podržte (alebo kliknite pravým tlačidlom myši) na sieťový adaptér a vyberte položku Vlastnosti.
 4. V okne Vlastnosti vyberte kartu Ovládač, vyberte položku Vrátiť zmeny ovládača a postupujte podľa pokynov.
 5. Ak tlačidlo nie je k dispozícii, znamená to, že neexistuje predchádzajúca verzia ovládača, ktorú by bolo možné použiť.

 6. Po vrátení zmien a návrate na predchádzajúcu verziu ovládača vyberte položky Štart > Napájanie > Reštartovať, ak sa zobrazí výzva na reštartovanie, a presvedčte sa, či sa problém s pripojením vyriešil.

Ak Windows nenájde nový ovládač sieťového adaptéra, navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača a stiahnite si odtiaľ najnovší ovládač sieťového adaptéra. Ak sa počítač nedokáže pripojiť na internet, ovládač bude potrebné stiahnuť v inom počítači a uložiť ho na USB kľúč, aby ste ho potom mohli manuálne nainštalovať do svojho počítača. Potrebujete poznať výrobcu počítača a názov alebo číslo modelu.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov so sieťou a zadanie sieťového príkazu

Poradca pri riešení problémov so sieťou vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť bežné problémy s pripojením. Jeho použitie a následné spustenie niekoľkých sieťových príkazov v prípade potreby vám môže pomôcť pri pripájaní.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov so sieťou

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Poradca pri riešení problémov so sieťou a potom v zozname výsledkov vyberte možnosť Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.
 2. Postupujte podľa pokynov poradcu pri riešení problémov a skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Ak sa tým problém s pripojením nevyrieši, skúste vykonať nasledujúce kroky:

 • resetovať zásobník protokolu TCP/IP,
 • uvoľniť IP adresu,
 • obnoviť IP adresu.
 • Vyprázdnenie a resetovanie vyrovnávacej pamäte prekladania DNS klienta

Spustenie týchto sieťových príkazov v okne príkazového riadka

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Príkazový riadok, stlačte a podržte položku Príkazový riadok (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položky Spustiť ako správca > Áno.
 2. V príkazovom riadku spustite nasledujúce príkazy v uvedenom poradí a potom skontrolujte, či sa tým problém s pripojením vyriešil:
  • Zadajte príkaz netsh winsock reset a stlačte kláves Enter.
  • Zadajte príkaz netsh int ip reset a stlačte kláves Enter.
  • Zadajte príkaz ipconfig /release a stlačte kláves Enter.
  • Zadajte príkaz ipconfig /renew a stlačte kláves Enter.
  • Zadajte príkaz ipconfig /flushdns a stlačte kláves Enter.

Dočasné vypnutie brány firewall

Niekedy vám môže v pripojení brániť softvér brány firewall. Či problém s pripojením spôsobuje brána firewall zistíte tak, že ju dočasne vypnete a navštívite webovú lokalitu, ktorej dôverujete.

Postup jej vypnutia závisí od toho, aký softvér brány firewall používate. Skontrolujte dokumentáciu k softvéru brány firewall, aby ste zistili, ako ju vypnúť. Nezabudnite ju potom čo najskôr zapnúť. Keď nemáte zapnutú bránu firewall, váš počítač je oveľa zraniteľnejší voči hakerom, červom a vírusom.

Ak máte problém s vypnutím brány firewall, vykonajte nasledujúce kroky a vypnite všetok softvér brány firewall, ktorý máte nainštalovaný v počítači. Nezabudnite potom bránu firewall opäť čo najskôr zapnúť.

Vypnutie všetkých brán firewall

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Príkazový riadok, stlačte a podržte položku Príkazový riadok (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položky Spustiť ako správca > Áno.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz netsh advfirewall set allprofiles state off a stlačte kláves Enter.
 3. Otvorte webový prehliadač, navštívte webovú lokalitu, ktorej dôverujete, a zistite, či sa k nej viete pripojiť.
 4. Ak chcete zapnúť všetky prípadné brány firewall, ktoré máte nainštalované, zadajte do príkazového riadka príkaz netsh advfirewall set allprofiles state on a stlačte kláves Enter.

Ak zistíte, že problém s pripojením spôsobuje softvér brány firewall, obráťte sa na výrobcu softvéru alebo navštívte jeho webovú stránku a skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizácia softvéru.

Dočasné vypnutie všetkých antivírusových programov alebo softvéru na ochranu pred malvérom

Antivírusové programy alebo softvér na ochranu pred malvérom môžu niekedy brániť pripojeniu. Či problém s pripojením spôsobuje antivírusový program alebo softvér na ochranu pred malvérom zistíte tak, že ich dočasne vypnete a navštívite webovú lokalitu, ktorej dôverujete. Ak zistíte, že je to tak, obráťte sa na výrobcu softvéru alebo navštívte jeho webovú stránku a skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizácia softvéru.

Postup vypnutia antivírusového programu alebo softvéru na ochranu pred malvérom závisí od toho, aký softvér používate. Skontrolujte dokumentáciu k softvéru, aby ste zistili, ako ho vypnúť. Nezabudnite ho potom čo najskôr zapnúť. Keď nemáte zapnutý antivírusový program alebo softvér na ochranu pred malvérom, váš počítač je oveľa zraniteľnejší voči hakerom, červom a vírusom.

Ak si nie ste istí, aký antivírusový programy alebo softvér na ochranu pred malvérom máte nainštalovaný v počítači, Windows to vám to pomôže zistiť.

Zistenie verzie antivírusového programu alebo softvéru na ochranu pred malvérom

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Systém a zabezpečenie a vyberte položku Skontrolovať stav počítača a vyriešiť problémy.
 2. Kliknite na šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.
 3. Ak Windows zistí antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana proti vírusom. Informácie o softvéri na ochranu pred malvérom nájdete v časti Ochrana pred spyware a nežiaducim softvérom.

 4. Ak je antivírusový program alebo softvér na ochranu pred malvérom zapnutý, preštudujte si príslušnú dokumentáciu k softvéru a zistite, ako ho vypnúť.

Nezabudnite potom antivírusový program alebo softvér na ochranu pred malvérom znova čo najskôr zapnúť, aby ste mali istotu, že váš počítač je lepšie chránený.

Odinštalovanie ovládača sieťového adaptéra a reštart

Ak predchádzajúci postup nefunguje, skúste odinštalovať ovládač sieťového adaptéra, reštartujte počítač a Windows vám automaticky nainštaluje najnovší ovládač. Ak vaše sieťové pripojenie prestalo po poslednej aktualizácii fungovať správne, zvážte tento postup.

Pred odinštalovaním sa uistite, že máte ovládače k dispozícii ako zálohu. Prejdite na webovú lokalitu výrobcu počítača a stiahnite si z nej najnovší ovládač sieťového adaptéra. Ak sa počítač nedokáže pripojiť na internet, ovládač bude potrebné stiahnuť v inom počítači a uložiť ho na USB kľúč, aby ste ho potom mohli nainštalovať do svojho počítača. Potrebujete poznať výrobcu počítača a názov alebo číslo modelu.

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.
 2. V Správcovi zariadení vyberte položku Sieťové adaptéry > názov sieťového adaptéra.
 3. Ak chcete potvrdiť odinštalovanie sieťového adaptéra, stlačte ho a podržte (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši), vyberte položku Odinštalovať, začiarknite políčko Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
 4. Po odinštalovaní ovládača vyberte položky Štart > Napájanie > Reštartovať.
 5. Po reštartovaní počítača Windows automaticky vyhľadá a nainštaluje ovládač sieťového adaptéra. Skontrolujte, či sa tým problém s pripojením vyriešil. Ak Windows automaticky nenainštaluje ovládač, skúste nainštalovať záložný ovládač, ktorý ste si uložili pred odinštalovaním.

Používanie obnovenia siete na preinštalovanie sieťových zariadení

Obnovenie siete by malo byť poslednou možnosťou, ktorú vyskúšate. Ak sa vám nepodarí pripojiť pomocou vyššie uvedených postupov, zvážte použitie tohto kroku.

Tento príkaz vám môže pomôcť pri riešení problémov s pripojením, ktoré sa môžu vyskytnúť po inovácii z predchádzajúcej verzie Windowsu na Windows 10, ako aj problému, keď sa môžete pripojiť k internetu, nie však ku zdieľaným sieťovým jednotkám. Odstráni všetky sieťové adaptéry, ktoré máte nainštalované, vrátane ich nastavení. Po reštartovaní počítača sa žiadne adaptéry opätovne nenainštalujú a ich nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Sieť a internet > Stav > Obnovenie siete.
 2. Na obrazovke Obnovenie siete potvrďte výberom položiek Obnoviť > Áno.

  Počkajte, kým sa počítač obnoví, a skontrolujte, či sa problém odstránil.

Vlastnosti

ID článku: 10741 – Posledná kontrola: 31. 10. 2016 – Revízia: 7

Pripomienky