Zmena nastavení oznámení a akcií vo Windowse 10

Oznámenia a rýchle akcie nájdete v centre akcií Windowsu 10. Nastavenia spôsobu a času zobrazovania oznámení, ako aj aplikácie a nastavenia, ktoré predstavujú vami najčastejšie používané rýchle akcie, môžete kedykoľvek zmeniť.

Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Systém > Oznámenia a akcie.

Centrum akcií vo Windowse 10
 

Zmena nastavení oznámení pre všetkých odosielateľov

V časti Oznámenia môžete vypnúť alebo zapnúť všetky oznámenia a meniť, kedy a kde sa oznámenia budú zobrazovať.

Nastavenia oznámení
 

Zmena nastavení oznámení pre jednotlivých odosielateľov

V časti Zobrazovanie oznámení od týchto odosielateľov vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zapnite alebo vypnite odosielateľa oznámení.
  • Vyberte meno odosielateľa a zapnite alebo vypnite pruhy s oznámeniami, ochranu osobných údajov pomocou obrazovky uzamknutia, zvuky oznámení a nastavte prioritu oznámení.

Výber a zmena usporiadania rýchlych akcií, ktoré sa zobrazujú v Centre akcií

V časti Rýchle akcie zmeňte usporiadanie rýchlych akcií ich presunutím. Toto je poradie, v ktorom sa zobrazia v dolnej časti Centra akcií.

Nastavenia rýchlych akcií
 
Vlastnosti

ID článku: 10761 – Posledná kontrola: 25. 10. 2016 – Revízia: 7

Pripomienky