Používanie klávesnice na obrazovke na písanie

Windows 10

Existuje niekoľko rôznych druhov klávesníc, ktoré je možné používať na písanie na počítači. Najbežnejším typom je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapája do počítača. Windows má ale vstavaný nástroj na zjednodušenie ovládania, ktorý sa nazýva klávesnica na obrazovke. Túto klávesnicu je možné použiť namiesto fyzickej klávesnice na pohyb po obrazovke počítača alebo na zadávanie textu. Na používanie klávesnice na obrazovke nepotrebujete dotykovú obrazovku. Táto grafická klávesnica sa zobrazuje so všetkými štandardnými klávesmi, ktoré môžete na obrazovke stláčať pomocou ukazovacieho zariadenia alebo použitím jedného fyzického klávesu alebo skupiny klávesov.

Otvorenie klávesnice na obrazovke

Prejdite do ponuky Štart , vyberte položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu > Klávesnica a potom posuňte jazdec pod položkou Klávesnica na obrazovke. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej sa môžete pohybovať po obrazovke a zadávať text. Klávesnica zostane na obrazovke, kým ju nezatvoríte.

Zmena spôsobu zadávania informácií na klávesnici na obrazovke

Keď je klávesnica na obrazovke otvorená, stlačte kláves Možnosti a potom vyberte požadované možnosti:
  • Použiť zvuk kliknutia. Túto možnosť použite, ak chcete, aby po stlačení klávesu zaznel zvuk.
  • Zobraziť klávesy na uľahčenie pohybu na obrazovke. Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby sa tlačidlá pri zadávaní textu rozsvietili.
  • Zapnúť číselnú klávesnicu. Táto možnosť slúži na rozšírenie klávesnice na obrazovke o numerickú klávesnicu.
  • Kliknúť na klávesy. Tento režim použite, ak na zadávanie textu uprednostňujete klikanie alebo ťukanie na klávesy na obrazovke.
  • Podržať ukazovateľ nad klávesmi. Tento režim použite, ak na klávesy ukazujete pomocou myši alebo pákového ovládača. Znaky, na ktoré ukážete, sa zadajú automaticky, keď na nich podržíte kurzor určený časový interval.
  • Prechádzať klávesmi. Tento režim použite, ak chcete, aby klávesnica na obrazovke nepretržite skenovala klávesnicu. Režim skenovania zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.
  • Použiť dokončovanie textu. Túto možnosť použite, ak chcete, aby vám klávesnica na obrazovke navrhovala slová počas zadávania textu. Nemusíte tak zadávať všetky znaky každého slova.


Windows 8.1

Existuje niekoľko druhov klávesníc. Najbežnejšia je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapája do počítača.

Windows obsahuje aj klávesnicu na obrazovke (OSK), ktorá je nástrojom na zjednodušenie prístupu. Klávesnicu na obrazovke môžete používať namiesto fyzickej klávesnice na navigáciu v počítači a zadávanie textu. Na používanie klávesnice na obrazovke nepotrebujete dotykovú obrazovku. Klávesnica na obrazovke zobrazuje grafickú klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy vyberajte pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, prípadne medzi klávesmi na obrazovke prechádzajte pomocou jedného fyzického klávesu alebo skupiny klávesov.

Otvorenie klávesnice na obrazovke

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Klávesnica na obrazovke a potom ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.

  Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej sa môžete pohybovať v počítači a zadávať text. Klávesnica zostane na obrazovke, kým ju nezatvoríte.

Zmena spôsobu zadávania informácií na klávesnici na obrazovke

Keď je klávesnica na obrazovke otvorená, ťuknite alebo kliknite na klávesnici na obrazovke na kláves Možnosti a potom vyberte požadované možnosti:
  • Použiť zvuk kliknutia. Túto možnosť použite, ak chcete, aby po stlačení klávesu zaznel zvuk.
  • Zobraziť klávesy na uľahčenie pohybu na obrazovke. Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby sa tlačidlá pri zadávaní textu rozsvietili.
  • Zapnúť číselnú klávesnicu. Táto možnosť slúži na rozšírenie klávesnice na obrazovke o numerickú klávesnicu.
  • Kliknúť na klávesy. Tento režim použite, ak na zadávanie textu uprednostňujete klikanie alebo ťukanie na klávesy na obrazovke.
  • Podržať ukazovateľ nad klávesmi. Tento režim použite, ak na klávesy ukazujete pomocou myši alebo pákového ovládača. Znaky, na ktoré ukážete, sa zadajú automaticky, keď na nich podržíte kurzor určený časový interval.
  • Prechádzať klávesmi. Tento režim použite, ak chcete, aby klávesnica na obrazovke nepretržite skenovala klávesnicu. Režim skenovania zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.
  • Použiť dokončovanie textu. Túto možnosť použite, ak chcete, aby vám klávesnica na obrazovke navrhovala slová počas zadávania textu. Nemusíte tak zadávať všetky znaky každého slova.


Windows 7

Klávesnicu na obrazovke môžete používať namiesto fyzickej klávesnice na zadávanie a vkladanie údajov. Klávesnica na obrazovke zobrazuje grafickú klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, alebo sa po klávesoch na obrazovke môžete presúvať pomocou jedného klávesu alebo skupiny klávesov.

Písanie bez použitia klávesnice

Klávesnicu na obrazovke otvoríte kliknutím na tlačidlo Štart 

Obrázok tlačidla Štart
a potom na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Zjednodušenie prístupu a Klávesnica na obrazovke.

Zmena spôsobu zadávania informácií na klávesnici na obrazovke
Nastavenie klávesnice na obrazovke na používanie zvukov kliknutia
Používanie numerickej klávesnice na obrazovke
Zapnutie funkcie dokončovania textu pre klávesnicu na obrazovke


Vlastnosti

ID článku: 10762 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky