Používanie klávesnice na obrazovke na písanie

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Existuje niekoľko rôznych druhov klávesníc, ktoré je možné používať s počítačom. Najbežnejším typom je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapája do počítača. Windows má ale vstavaný nástroj na zjednodušenie ovládania, ktorý sa nazýva klávesnica na obrazovke. Túto klávesnicu je možné použiť namiesto fyzickej klávesnice.

Na používanie klávesnice na obrazovke nepotrebujete dotykovú obrazovku. Táto grafická klávesnica sa zobrazuje so všetkými štandardnými klávesmi, ktoré môžete na obrazovke stláčať pomocou ukazovacieho zariadenia alebo použitím jedného fyzického klávesu alebo skupiny klávesov.

Otvorenie klávesnice na obrazovke

Prejdite do ponuky Štart , vyberte položky Nastavenie  > Zjednodušenie prístupu  > Klávesnica a potom zapnite prepínač v časti Používať klávesnicu na obrazovke. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej sa môžete pohybovať po obrazovke a zadávať text. Klávesnica zostane na obrazovke, kým ju nezatvoríte.

Zmena spôsobu zadávania informácií na klávesnici na obrazovke

Keď je klávesnica na obrazovke otvorená, stlačte kláves Možnosti a potom vyberte požadované možnosti:
  • Použiť zvuk kliknutia. Túto možnosť použite, ak chcete, aby po stlačení klávesu zaznel zvuk.
  • Zobraziť klávesy na uľahčenie pohybu na obrazovke. Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby sa tlačidlá pri zadávaní textu rozsvietili.
  • Zapnúť číselnú klávesnicu. Táto možnosť slúži na rozšírenie klávesnice na obrazovke o numerickú klávesnicu.
  • Kliknúť na klávesy. Tento režim použite, ak na zadávanie textu uprednostňujete klikanie alebo ťukanie na klávesy na obrazovke.
  • Podržať ukazovateľ nad klávesmi. Tento režim použite, ak na klávesy ukazujete pomocou myši alebo pákového ovládača. Znaky, na ktoré ukážete, sa zadajú automaticky, keď na nich podržíte kurzor určený časový interval.
  • Prechádzať klávesmi. Tento režim použite, ak chcete, aby klávesnica na obrazovke nepretržite skenovala klávesnicu. Režim skenovania zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.
  • Použiť dokončovanie textu. Túto možnosť použite, ak chcete, aby vám klávesnica na obrazovke navrhovala slová počas zadávania textu. Nemusíte tak zadávať všetky znaky každého slova.