Windows Phone 7

Vzťahuje sa na: Windows Phone 7

Zhromaždili sme najčastejšie navštevované témy Pomocníka systému Windows Phone 7, v ktorých nájdete odpovede na najbežnejšie otázky. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, navštívte fórum Microsoft Community a začnite diskusiu alebo sa pridajte do už existujúcej.

5 najlepších tipov
 • Pripnite položky na obrazovku Štart a získajte rýchly prístup k ľuďom, aplikáciám a ďalším položkám. Na obrazovke Štart sa presuňte rýchlym pohybom prsta doľava na zoznam aplikácií. Ťuknite a podržte položku aplikácie, ktorú chcete pripnúť, a potom ťuknite na položku Pripnúť na Štart.

 • Stlačením tlačidla Hľadať 

  Search Icon
  môžete rýchlo vyhľadávať obsah na webe.

 • Stlačením a podržaním tlačidla Späť 

  Back Icon
  môžete rýchlo prepínať medzi aplikáciami.

 • Stlačte a podržte tlačidlo Fotoaparát

  Camera Icon
  , ak chcete rýchlo zhotoviť snímku, dokonca aj keď je telefón zamknutý.

 • Ťuknutím na slovo a posunutím šípok môžete kopírovať a prilepiť text v telefóne.