Inovácia na Windows 10: najčastejšie otázky

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Inovácia zmení predchádzajúcu verziu Windowsu v počítači, akonapríklad Windows 7 alebo Windows 8.1,na Windows 10. Inováciu môžete vykonať v už existujúcom zariadení, hoci Microsoft odporúča používať Windows 10 v novom počítači, aby ste mohli využívať jeho najnovšie funkcie a vylepšenia zabezpečenia. Tieto najčastejšie otázky sú určené na zodpovedanie otázok o inovácii na Windows 10.

Aktualizácia zabezpečuje, že máte najnovšie vylepšenia funkcií a zabezpečenia pre aktuálnu verziu Windowsu. Ak chcete aktualizovať svoje zariadenie a potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si tému Windows Update: najčastejšie otázky

 

Ak chcete získať odpovede na svoje prípadné otázky k inovácii na Windows 10, vyberte príslušnú hlavičku nižšie. Hlavička sa otvorí a zobrazia sa ďalšie informácie. 

Ak ste stále v procese inovácie na Windows 10, vyberte ľubovoľnú hlavičku nižšie. Otvorí sa a zobrazia sa ďalšie podrobnosti.