Klávesové skratky vo Windowse

Windows 10

Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré poskytujú alternatívny spôsob, ako robiť niečo, čo by ste zvyčajne robili pomocou myši.

Kopírovať, Prilepiť a ostatné všeobecné klávesové skratky

Klávesová skratka
Úloha
Ctrl + XVystrihnúť vybratú položku
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)
Kopírovať vybratú položku
Ctrl + V (alebo Shift + Insert)
Prilepiť vybratú položku
Ctrl + ZVrátiť akciu späť
Alt + TabPrepnúť medzi otvorenými aplikáciami
Alt + F4Zatvoriť aktívnu položku alebo ukončiť aktívnu aplikáciu
Kláves s logom Windows  + kláves LUzamknutie počítača
Kláves s logom Windows  + kláves DZobraziť a skryť pracovnú plochu
F2Premenovať vybratú položku
F3Vyhľadať súbor alebo priečinok v Prieskumníkovi
F4Zobraziť zoznam panela s adresou v Prieskumníkovi
F5Obnoviť aktívne okno
F6Prechádzať cez prvky obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche
F10Aktivovať panel s ponukami v aktívnej aplikácii
Alt + F8Zobraziť heslo na prihlasovacej obrazovke
Alt + EscPrechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené
Alt + podčiarknuté písmenoVykonať príkaz daného písmena
Alt + EnterZobraziť vlastnosti vybratej položky
Alt + medzerníkOtvoriť kontextovú ponuku aktívneho okna
Alt + šípka doľavaPrechod naspäť
Alt + šípka dopravaPrejsť dopredu
Alt + Page UpPosunúť sa o jednu obrazovku nahor
Alt + Page DownPosunúť sa o jednu obrazovku nadol
Ctrl + F4Zavrieť aktívny dokument (v aplikáciách zobrazených na celej obrazovke, ktoré umožňujú paralelné otvorenie viacerých dokumentov)
Ctrl + AVybrať všetky položky v dokumente alebo okne
Ctrl + D (alebo Delete)Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša
Ctrl + R (alebo F5)Obnoviť aktívne okno
Ctrl + YZopakovať akciu
Ctrl + šípka dopravaPresunúť kurzor na začiatok ďalšieho slova
Ctrl + šípka doľavaPresunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl + šípka nadolPresunúť kurzor na začiatok ďalšieho odseku
Ctrl + šípka nahorPresunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl + Alt + TabPoužiť šípky na prepínanie medzi všetkými otvorenými aplikáciami
Ctrl + Alt + Shift + klávesy so šípkamiKeď je v ponuke Štart zameranie na skupinu alebo dlaždicu, posuňte ju určeným smerom
Ctrl + kláves so šípkou (presun na položku) + medzerníkVybrať viac jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche
Ctrl + Shift s klávesom so šípkouVybrať blok textu
Ctrl + EscOtvoriť ponuku Štart
Ctrl + Shift + EscOtvoriť Správcu úloh
Ctrl + ShiftPrepnúť rozhranie klávesnice, keď sú k dispozícii viaceré rozhrania
Ctrl + medzerníkZapnúť alebo vypnúť čínsky editor metód vstupu IME
Shift + F10Zobraziť kontextovú ponuku vybratej položky
Shift a akýkoľvek kláves so šípkouVybrať viac položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente
Shift + DeleteOdstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša
Šípka dopravaOtvoriť ďalšiu ponuku napravo alebo otvoriť podponuku
Šípka doľavaOtvoriť ďalšiu ponuku naľavo alebo otvoriť podponuku
EscZastaviť alebo ukončiť aktuálnu úlohu


Klávesové skratky s klávesom s logom Windows

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart
Kláves s logom Windows  + AOtvoriť Centrum akcií
Kláves s logom Windows + B
Nastaviť oblasť oznámení ako aktívnu
Kláves s logom Windows  + Shift + MOtvoriť Cortanu v režime počúvania

Poznámka: Cortana je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo oblastiach a niektoré jej funkcie nemusia byť všade k dispozícii. Aj keď Cortana nie je k dispozícii alebo je vypnutá, vyhľadávanie môžete používať.
Kláves s logom Windows  + DZobrazenie a skrytie pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + Alt + DZobrazenie a skrytie dátumu a času na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows  + EOtvoriť Prieskumníka
Kláves s logom Windows  + FOtvoriť Centrum pripomienok
Kláves s logom Windows  + GOtvoriť herný panel pri otvorení hry
Kláves s logom Windows  + HOtvoriť kľúčové tlačidlo Zdieľanie
Kláves s logom Windows  + IOtvoriť nastavenia
Kláves s logom Windows  + J Nastaviť zameranie na tip pre Windows, ak je k dispozícii.

Keď sa zobrazí tip pre Windows, nastaviť naň zameranie.  Po opätovnom stlačení klávesovej skratky sa nastaví zameranie na prvok na obrazovke, ku ktorému je tip pre Windows ukotvený.
Kláves s logom Windows  + KOtvoriť rýchlu akciu Pripojiť
Kláves s logom Windows  + LUzamknúť počítač alebo prepnúť kontá
Kláves s logom Windows  + MMinimalizovať všetky okná
Kláves s logom Windows  + OUzamknúť orientáciu zariadenia
Kláves s logom Windows  + PVybrať režim zobrazenia prezentácie
Kláves s logom Windows  + ROtvoriť dialógové okno Spustiť
Kláves s logom Windows  + SOtvoriť vyhľadávanie
Kláves s logom Windows  + TPrechádzať medzi aplikáciami na paneli úloh
Kláves s logom Windows  + UOtvoriť Centrum zjednodušenia prístupu
Kláves s logom Windows  + VPrechádzať medzi oznámeniami
Kláves s logom Windows  + Shift + VPrechádzať medzi oznámeniami v opačnom poradí
Kláves s logom Windows  + XOtvoriť ponuku Rýchle prepojenie
Kláves s logom Windows  + ZZobraziť dostupné príkazy v aplikácii v režime zobrazenia na celej obrazovke
Kláves s logom Windows  + čiarka (,)Dočasne zobraziť ukážku pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + kláves pozastaveniaZobraziť dialógové okno Vlastnosti systému
Kláves s logom Windows  + Ctrl + FVyhľadávať počítače (ak ste pripojení k sieti)
Kláves s logom Windows  + Shift + MObnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows  + čísloOtvoriť pracovnú plochu a spustiť aplikáciu pripnutú na panel úloh na mieste označenom daným číslom. Ak je aplikácia už spustená, prepne sa na ňu.
Kláves s logom Windows  + Shift + čísloOtvoriť pracovnú plochu a spustiť novú inštanciu aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Ctrl + čísloOtvoriť pracovnú plochu a prepnúť na posledné aktívne okno aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Alt + čísloOtvoriť pracovnú plochu a zoznam odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + čísloOtvoriť pracovnú plochu a novú inštanciu aplikácie nachádzajúcej sa na určitej pozícii na paneli úloh ako správca
Kláves s logom Windows  + TabOtvoriť zobrazenie úloh
Kláves s logom Windows  + šípka nahorMaximalizovať okno
Kláves s logom Windows  + šípka nadolOdstrániť aktuálnu aplikáciu z obrazovky alebo minimalizovať okno pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + šípka doľavaMaximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na ľavej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + šípka dopravaMaximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na pravej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + kláves HomeMinimalizovať všetko okrem okna aktívnej pracovnej plochy (pri druhom stlačení sa obnovia všetky okná)
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nahorRoztiahnuť okno pracovnej plochy smerom k hornej a dolnej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nadolObnoviť/minimalizovať aktívne okná pracovnej plochy vertikálne, so zachovaním šírky
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka doľava alebo šípka dopravaPremiestniť aplikáciu alebo okno na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý
Kláves s logom Windows  + medzerníkPrepnúť vstupný jazyk a rozloženie klávesnice
Kláves s logom Windows  + Ctrl + medzerníkZmeniť na predtým vybratý vstup
Kláves s logom Windows  + EnterOtvoriť aplikáciu Moderátor
Kláves s logom Windows  + lomka (/)Spustiť spätnú konverziu IME
Kláves s logom Windows  + plus (+) alebo mínus (-)Priblížiť alebo oddialiť pomocou Lupy
Kláves s logom Windows  + kláves EscVypnúť Zväčšovacie sklo


Klávesové skratky príkazového riadka

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)Kopírovať vybratý text
Ctrl + V (alebo Shift + Insert)Prilepiť vybratý text
Ctrl + MZadať režim značky
Alt + kláves výberuSpustiť výber v režime bloku
Klávesy so šípkamiPosunúť kurzor v určenom smere
Page upPosunúť kurzor o jednu stranu nahor
Page downPosunúť kurzor o jednu stranu nadol
Ctrl + Home (režim značky)Posunúť kurzor na začiatok vyrovnávacej pamäte
Ctrl + End (režim značky)Posunúť kurzor na koniec vyrovnávacej pamäte
Ctrl + šípka nahorPosun o riadok vyššie v histórii výstupu
Ctrl + šípka nadolPosun o riadok nižšie v histórii výstupu
Ctrl + Home (navigácia v histórii)Ak je príkazový riadok prázdny, premiestnite oblasť zobrazenia do hornej časti medzipamäte. V opačnom prípade odstráňte všetky znaky naľavo od kurzora v príkazovom riadku.
Ctrl + End (navigácia v histórii)Ak je príkazový riadok prázdny, premiestnite oblasť zobrazenia na príkazový riadok. V opačnom prípade odstráňte všetky znaky napravo od kurzora v príkazovom riadku.


Klávesové skratky dialógového okna

Klávesová skratkaÚloha
F4Zobraziť položky v aktívnom zozname
Ctrl + TabPrechádzať dopredu cez karty
Ctrl + Shift + TabPrechádzať dozadu cez karty
Ctrl + číslo (číslo 1 – 9)Presun na n-tú kartu
TabPrechádzať dopredu možnosťami
Shift + TabPrechádzať dozadu možnosťami
Alt + podčiarknuté písmenoVykonať príkaz (alebo vybrať možnosť), ktorá sa používa s daným písmenom
MedzerníkZačiarknuť alebo zrušiť začiarknutie začiarkavacieho políčka, ak je začiarkavacie políčko aktívnou možnosťou
BackspaceOtvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť
Klávesy so šípkamiVybrať tlačidlo, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností


Klávesové skratky Prieskumníka

Klávesová skratkaÚloha
Alt + DVybrať panel s adresou
Ctrl + EVybrať vyhľadávacie pole
Ctrl + FVybrať vyhľadávacie pole
Ctrl + NOtvoriť nové okno
Ctrl + WZavrieť aktívne okno
Ctrl + koliesko myšiZmeniť veľkosť a vzhľad ikon súborov a priečinkov
Ctrl + Shift + EZobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku
Ctrl + Shift + NVytvoriť nový priečinok
Num Lock + hviezdička (*)Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka
Num Lock + plus (+)Zobraziť obsah vybratého priečinka
Num Lock + mínus (-)Zbaliť vybratý priečinok
Alt + PZobraziť panel ukážky
Alt + EnterOtvoriť dialógové okno Vlastnosti pre vybratú položku
Alt + šípka dopravaZobraziť nasledujúci priečinok
Alt + šípka nahorZobraziť priečinok, v ktorom sa nachádzal priečinok
Alt + šípka doľavaZobraziť predchádzajúci priečinok
BackspaceZobraziť predchádzajúci priečinok
Šípka dopravaZobraziť aktuálny výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok
Šípka doľavaZbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať nadradený priečinok
EndZobraziť dolnú časť aktívneho okna
HomeZobraziť hornú časť aktívneho okna
F11Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno


Klávesové skratky virtuálnych pracovných plôch

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows  + kláves TabOtvoriť zobrazenie úloh
Kláves s logom Windows logom  + Ctrl + DPridať virtuálnu pracovnú plochu
Kláves s logom Windows  + Ctrl + šípka doprava Prepnúť medzi virtuálnymi pracovnými plochami vytvorenými napravo
Kláves s logom  + Ctrl + šípka doľava Prepnúť medzi virtuálnymi pracovnými plochami vytvorenými naľavo
Kláves s logom Windows  + Ctrl + F4Zavrieť používanú virtuálnu pracovnú plochu


Klávesové skratky panela úloh

Klávesová skratkaÚloha
Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úlohOtvoriť aplikáciu alebo rýchlo otvoriť inú inštanciu aplikácie
Ctrl + Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úlohOtvoriť aplikáciu ako správca
Shift + kliknutie pravým tlačidlom na tlačidlo na paneli úlohZobraziť okno ponuky pre aplikáciu
Shift + kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úlohZobraziť okno ponuky pre skupinu
Ctrl + kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úlohPrechádzať cez okná skupiny


Klávesové skratky nastavení

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows  + kláves I Otvoriť nastavenia
BackspacePrejsť späť na domovskú stránku nastavení
Zadanie textu na akejkoľvek strane pomocou vyhľadávacieho poľaVyhľadať nastavenia

Ďalšie klávesové skratky


Windows 8.1 a Windows 8.1 RT

Najpoužívanejšie klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky pre Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Klávesy na stlačenieÚloha
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)Kopírovať vybratú položku
Ctrl + XVystrihnúť vybratú položku
Ctrl + V (alebo Shift + Insert)Prilepiť vybratú položku
Ctrl + ZVrátiť akciu späť
Alt + TabPrepnúť medzi otvorenými aplikáciami
Alt + F4Zatvoriť aktívnu položku alebo ukončiť aktívnu aplikáciu
Kláves s logom Windows  + kláves L Uzamknúť počítač alebo prepnúť kontá
Kláves s logom Windows  + kláves D Zobraziť a skryť pracovnú plochu


Nové klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje nové klávesové skratky, ktoré môžete používať vo Windowse.

Klávesy na stlačenieÚloha
Kláves s logom Windows  + začnite písať Vyhľadávanie v počítači
Ctrl + plus (+) alebo Ctrl + mínus (-)Priblíženie alebo vzdialenie väčšieho počtu položiek, napríklad aplikácií pripnutých na domovskú obrazovku
CTRL + kolieskoPriblíženie alebo vzdialenie väčšieho počtu položiek, napríklad aplikácií pripnutých na domovskú obrazovku
Kláves s logom Windows  + kláves C Otvorenie kľúčových tlačidiel

V aplikácii otvorí príkazy pre aplikáciu
Kláves s logom Windows  + kláves F Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie súborov
Kláves s logom Windows  + kláves HOtvoriť kľúčové tlačidlo Zdieľanie
Kláves s logom Windows + kláves I Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie
Kláves s logom Windows  + kláves KOtvorenie kľúčového tlačidla Zariadenia
Kláves s logom Windows  + kláves O
Zamknutie orientácie obrazovky (na výšku alebo na šírku)
Kláves s logom Windows  + kláves Q
Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie kdekoľvek alebo v otvorenej aplikácii (ak aplikácia podporuje vyhľadávanie v aplikácii)
Kláves s logom Windows + kláves S
Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie vo Windowse a na webe
Kláves s logom Windows  + kláves W
Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie nastavení
Kláves s logom Windows  + kláves Z
Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii


Kláves s logom Windows  + medzerník
Prepnúť vstupný jazyk a rozloženie klávesnice
Kláves s logom Windows  + Ctrl + medzerník
Zmeniť na predtým vybratý vstup
Kláves s logom Windows  + kláves Tab
Prechádzať medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Tab
Prechádzať medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)
Kláves s logom Windows  + Shift + Tab
Prechádzať medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií) v opačnom poradí
Kláves s logom Windows  + Shift + bodka (.)
Prichytenie aplikácie doľava
Kláves s logom Windows  + bodka (.)
Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami
Esc
Zastavenie alebo ukončenie aktuálnej úlohy


Všeobecné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky vo Windowse.

Klávesy na stlačenie
Úloha
F1
Zobrazenie Pomocníka
F2
Premenovať vybratú položku
F3
Vyhľadanie súboru alebo priečinka
F4
Zobraziť zoznam panela s adresou v Prieskumníkovi
F5
Obnoviť aktívne okno
F6
Prechádzať cez prvky obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche
F10
Aktivovať panel s ponukami v aktívnej aplikácii
Alt + F4
Zatvoriť aktívnu položku alebo ukončiť aktívnu aplikáciu
Alt + Esc
Prechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené
Alt + podčiarknuté písmeno
Vykonať príkaz daného písmena
Alt + Enter
Zobraziť vlastnosti vybratej položky
Alt + medzerník
Otvoriť kontextovú ponuku aktívneho okna
Alt + šípka doľava
Naspäť
Alt + šípka doprava
Dopredu
Alt + Page Up
Posunúť sa o jednu obrazovku nahor
Alt + Page Down
Posunúť sa o jednu obrazovku nadol
Alt + Tab
Prepnutie medzi otvorenými aplikáciami (okrem aplikácií počítača)
Ctrl + F4
Zavrieť aktívny dokument (v aplikáciách zobrazených na celej obrazovke, ktoré umožňujú paralelné otvorenie viacerých dokumentov)
Ctrl + A
Vybrať všetky položky v dokumente alebo okne
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)
Kopírovať vybratú položku
Ctrl + D (alebo Delete)
Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša
Ctrl + R (alebo F5)
Obnoviť aktívne okno
Ctrl + V (alebo Shift + Insert)
Prilepiť vybratú položku
Ctrl + X
Vystrihnúť vybratú položku
Ctrl + Y
Zopakovať akciu
Ctrl + Z
Vrátiť akciu späť
Ctrl + plus (+) alebo Ctrl + mínus (-)
Priblíženie alebo vzdialenie väčšieho počtu položiek, napríklad aplikácií pripnutých na domovskú obrazovku
Ctrl + koliesko myši
Zmena veľkosti ikon na pracovnej ploche alebo priblíženie alebo oddialenie veľkého počtu položiek, ako sú napríklad aplikácie pripnuté na domovskej obrazovke
Ctrl + šípka doprava
Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho slova
Ctrl + šípka doľava
Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl + šípka nadol
Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho odseku
Ctrl + šípka nahor
Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl + Alt + Tab
Použiť šípky na prepínanie medzi všetkými otvorenými aplikáciami
Ctrl + kláves so šípkou (presun na položku) + medzerník
Vybrať viac jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche
Ctrl + Shift s klávesom so šípkou
Vybrať blok textu
Ctrl + Esc
Otvoriť ponuku Štart
Ctrl + Shift + Esc
Otvoriť Správcu úloh
Ctrl + Shift
Prepnúť rozhranie klávesnice, keď sú k dispozícii viaceré rozhrania
Ctrl + medzerník
Zapnúť alebo vypnúť čínsky editor metód vstupu IME
Shift + F10
Zobraziť kontextovú ponuku vybratej položky
Shift a akýkoľvek kláves so šípkou
Vybrať viac položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente
Shift + Delete
Odstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša
Šípka doprava
Otvoriť ďalšiu ponuku napravo alebo otvoriť podponuku
Šípka doľava
Otvoriť ďalšiu ponuku naľavo alebo otvoriť podponuku
Esc
Zastaviť alebo ukončiť aktuálnu úlohu


Klávesové skratky s klávesom s logom Windows

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré obsahujú kláves s logom Windows .

Klávesy na stlačenie
Úloha
Kláves s logom Windows + F1
Otvorenie položky Pomoc a technická podpora pre systém Windows
Kláves s logom Windows
Zobrazenie alebo skrytie domovskej obrazovky
Kláves s logom Windows  + kláves B
Nastaviť oblasť oznámení ako aktívnu
Kláves s logom Windows  + kláves C
Otvorenie kľúčových tlačidiel

Kláves s logom Windows  + kláves D
Zobraziť a skryť pracovnú plochu
Kláves s logom Windows  + kláves E
Otvoriť Prieskumníka
Kláves s logom Windows  + kláves F
Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie a vyhľadávanie súborov
Kláves s logom Windows  + kláves H
Otvoriť kľúčové tlačidlo Zdieľanie
Kláves s logom Windows  + kláves I
Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie
Kláves s logom Windows + kláves K
Otvorenie kľúčového tlačidla Zariadenia
Kláves s logom Windows  + kláves L
Uzamknutie počítača alebo prepínanie používateľov
Kláves s logom Windows  + kláves M
Minimalizovať všetky okná
Kláves s logom Windows  + kláves O
Uzamknúť orientáciu zariadenia
Kláves s logom Windows  + kláves P
Vybrať režim zobrazenia prezentácie
Kláves s logom Windows  + kláves Q
Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie kdekoľvek alebo v otvorenej aplikácii (ak aplikácia podporuje vyhľadávanie v aplikácii)
Kláves s logom Windows  + kláves R
Otvoriť dialógové okno Spustiť
Kláves s logom Windows  + kláves S
Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie vo Windowse a na webe
Kláves s logom Windows  + kláves T
Prechádzať medzi aplikáciami na paneli úloh
Kláves s logom Windows  + kláves U
Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu
Kláves s logom Windows  + kláves V
Prechádzať medzi oznámeniami
Kláves s logom Windows  + Shift + V
Prechádzať medzi oznámeniami v opačnom poradí
Kláves s logom Windows  + kláves X
Otvoriť ponuku Rýchle prepojenie
Kláves s logom Windows  + kláves Z
Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii

Kláves s logom Windows  + ,
Dočasne zobraziť ukážku pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + kláves pozastavenia
Zobraziť dialógové okno Vlastnosti systému
Kláves s logom Windows  + Ctrl + F
Vyhľadávať počítače (ak ste pripojení k sieti)
Kláves s logom Windows  + Shift + M
Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows  + číslo Otvoriť pracovnú plochu a spustiť aplikáciu pripnutú na panel úloh na mieste označenom daným číslom. Ak je aplikácia už spustená, prepne sa na ňu.
Kláves s logom Windows  + Shift + číslo
Otvoriť pracovnú plochu a spustiť novú inštanciu aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Ctrl + číslo
Otvoriť pracovnú plochu a prepnúť na posledné aktívne okno aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Alt + číslo
Otvoriť pracovnú plochu a zoznam odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + číslo
Otvoriť pracovnú plochu a novú inštanciu aplikácie nachádzajúcej sa na určitej pozícii na paneli úloh ako správca
Kláves s logom Windows  + kláves Tab
Prechádzať medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Tab
Prechádzať medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)
Kláves s logom Windows  + Shift + Tab
Prechádzať medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií) v opačnom poradí
Kláves s logom Windows  + Ctrl + B
Prepnúť na aplikáciu, ktorá zobrazila hlásenie v oblasti oznámení
Kláves s logom Windows  + šípka nahor
Maximalizovať okno
Kláves s logom Windows  + šípka nadol
Odstrániť aktuálnu aplikáciu z obrazovky alebo minimalizovať okno pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + šípka doľava
Maximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na ľavej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + šípka doprava
Maximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na pravej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + kláves Home
Minimalizovať všetko okrem okna aktívnej pracovnej plochy (pri druhom stlačení sa obnovia všetky okná)
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nahor
Roztiahnuť okno pracovnej plochy smerom k hornej a dolnej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nadol
Obnoviť/minimalizovať aktívne okná pracovnej plochy vertikálne, so zachovaním šírky
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka doľava alebo šípka doprava
Premiestniť aplikáciu alebo okno na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý
Kláves s logom Windows  + medzerník
Prepnúť vstupný jazyk a rozloženie klávesnice
Kláves s logom Windows  + Ctrl + medzerník
Zmeniť na predtým vybratý vstup
Kláves s logom Windows  + kláves Enter
Otvorenie aplikácie Moderátor
Kláves s logom Windows  + Shift + bodka (.)
Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami
Kláves s logom Windows  + bodka (.)
Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami
Kláves s logom  + /
Spustiť spätnú konverziu IME
Kláves s logom Windows   + Alt + Enter
Otvorenie aplikácie WindowsMedia Center
Kláves s logom   + plus (+) alebo mínus (-)
Priblížiť alebo oddialiť pomocou Lupy
 Kláves s logom Windows  + kláves Esc Vypnúť Lupu


Klávesové skratky dialógového okna

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré možno používať v dialógových oknách.

Klávesová skratka
Úloha
F1
Zobrazenie Pomocníka
F4
Zobraziť položky v aktívnom zozname
Ctrl + Tab
Prechádzať dopredu cez karty
Ctrl + Shift + Tab
Prechádzať dozadu cez karty
Ctrl + číslo (číslo 1–9)
Presun na n-tú kartu
Tab
Prechádzať dopredu možnosťami
Shift + Tab
Prechádzať dozadu možnosťami
Alt + podčiarknuté písmeno
Vykonať príkaz (alebo vybrať možnosť), ktorá sa vzťahuje na dané písmeno
Medzerník
Začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie začiarkavacieho políčka, ak je začiarkavacie políčko aktívnou možnosťou
Backspace
Otvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť
Klávesy so šípkami
Vybrať tlačidlo, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností


Klávesové skratky Prieskumníka

Klávesy na stlačenie
Úloha
 Alt + DVybrať panel s adresou
Ctrl + E
Vybrať vyhľadávacie pole
Ctrl + F
Vybrať vyhľadávacie pole
Ctrl + N
Otvoriť nové okno
Ctrl + W
Zavrieť aktuálne okno
Ctrl + koliesko myši
Zmeniť veľkosť a vzhľad ikon súborov a priečinkov
Ctrl + Shift + E
Zobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku
Ctrl + Shift + N
Vytvoriť nový priečinok
Num Lock + hviezdička (*)
Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka
Num Lock + plus (+)
Zobraziť obsah vybratého priečinka
Num Lock + mínus (-)
Zbaliť vybratý priečinok
Alt + P
Zobraziť tablu ukážky
Alt + Enter
Otvoriť dialógové okno Vlastnosti pre vybratú položku
Alt + šípka doprava
Zobraziť nasledujúci priečinok
Alt + šípka nahor
Zobraziť priečinok, v ktorom sa nachádzal priečinok
Alt + šípka doľava
Zobraziť predchádzajúci priečinok
Backspace
Zobraziť predchádzajúci priečinok
Šípka doprava
Zobraziť aktuálny výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok
Šípka doľava
Zbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať nadradený priečinok
End
Zobraziť dolnú časť aktívneho okna
Home
Zobraziť hornú časť aktívneho okna
F11
Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno


Klávesové skratky panela úloh

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre položky na paneli úloh pracovnej plochy.

Klávesová skratka
Úloha
Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh
Otvoriť aplikáciu alebo rýchlo otvoriť inú inštanciu aplikácie
Ctrl + Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh
Otvoriť aplikáciu ako správca
Shift + kliknutie pravým tlačidlom na tlačidlo na paneli úloh
Zobraziť okno ponuky pre aplikáciu
Shift + kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh
Zobraziť okno ponuky pre skupinu
Ctrl + kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh
Prechádzať cez okná skupiny


Klávesové skratky pracovnej plochy pre pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Klávesy na stlačenie
Úloha
Alt + Page Up
Presun medzi aplikáciami zľava doprava
Alt + Page Down
Presun medzi aplikáciami sprava doľava
Alt + Insert
Cyklické prepínanie medzi aplikáciami v poradí, v akom boli spustené
Alt + Home
Zobrazenie domovskej obrazovky
Ctrl + Alt + Break
Prepnutie medzi oknom a celou obrazovkou 
Ctrl + Alt + End
Zobrazenie dialógového okna Zabezpečenie systému Windows
Ctrl + Alt + Home
V režime na celú obrazovku aktivovanie panela pripojení
Alt + Delete Zobrazenie systémovej ponuky
Ctrl + Alt + mínus (-) na numerickej klávesnici
Umiestnenie kópie aktívneho okna na strane klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesov Alt + Print Screen na lokálnom počítači)
Ctrl + Alt + plus (+) na numerickej klávesnici
Umiestnenie kópie celej oblasti okna klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesu Print Screen na lokálnom počítači)
Ctrl + Alt + šípka doprava
Prechod z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľskej aplikácie (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípadoch, keď sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy začlenené do inej (hostiteľskej) aplikácie.
Ctrl + Alt + šípka doľava
Prechod z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľskej aplikácie (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípadoch, keď sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy začlenené do inej (hostiteľskej) aplikácie.


Klávesové skratky zobrazovača Pomocníka vo Windowse

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky na prácu so zobrazovačom Pomocníka.

Klávesy na stlačenie
Úloha
F3
Presun kurzora do vyhľadávacieho poľa
F10
Zobrazenie ponuky Možnosti
Home
Prechod na začiatok témy
End
Prechod na koniec témy
Alt + šípka doľava
Prechod dozadu na predchádzajúcu zobrazenú tému
Alt + šípka doprava
Prechod dopredu na nasledujúcu (predchádzajúcu zobrazenú) tému
Alt + Home
Zobrazenie domovskej stránky Pomoc a technická podpora 
Alt + A
Zobrazenie stránky zákazníckej podpory
Alt + C
Zobrazenie obsahu 
Alt + N
Zobrazenie ponuky Nastavenie pripojenia
Ctrl + F Vyhľadanie aktuálnej témy
Ctrl + P
Tlač témy


Skratky na zmenu usporiadania aplikácií

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky na zmenu usporiadania moderných aplikácií.


Klávesy na stlačenie
Úloha
Kláves s logom Windows  + . (bodka)
Prechod do režimu zmeny usporiadania a výber aplikácií alebo oddeľovačov na monitoroch
Kláves s logom Windows  + šípka doľava
Presunutie oddeľovača aplikácií doľava
Kláves s logom Windows  + šípka doprava
Presunutie oddeľovača aplikácií doprava
Kláves s logom  + šípka nahor
Maximalizácia aplikácie
Kláves s logom  + šípka nadol
Zatvorenie aplikácie
Kláves s logom Windows + kláves Esc
Ukončenie režimu zmeny usporiadania

Ďalšie klávesové skratky


Windows 7

Všeobecné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky.

Klávesy na stlačenie
 Úloha
F1
Zobrazenie Pomocníka
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)
Kopírovať vybratú položku
Ctrl + X
Vystrihnúť vybratú položku
Ctrl + V (alebo Shift + Insert)
Prilepiť vybratú položku
Ctrl + Z
Vrátiť akciu späť
Ctrl + Y
Zopakovať akciu
Delete (alebo Ctrl + D)
Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša
Shift + Delete
Odstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša
F2
Premenovať vybratú položku
Ctrl + šípka doprava
Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho slova
Ctrl + šípka doľava
Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl + šípka nadol
Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho odseku
Ctrl + šípka nahor
Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl + Shift s klávesom so šípkou
Vybrať blok textu
Shift a akýkoľvek kláves so šípkou
Vybrať viac položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente
Ctrl s ľubovoľným klávesom so šípkou + medzerník
Vybrať viac jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche
Ctrl + A
Vybrať všetky položky v dokumente alebo okne
F3
Vyhľadanie súboru alebo priečinka
Alt + Enter
Zobraziť vlastnosti vybratej položky
Alt + F4
Zatvoriť aktívnu položku alebo ukončiť aktívny program
Alt + medzerník
Otvoriť kontextovú ponuku aktívneho okna
Ctrl + F4
Zatvorenie aktívneho dokumentu (v programoch umožňujúcich súčasné otvorenie viacerých dokumentov)
Alt + Tab
Prepnúť medzi otvorenými položkami
Ctrl + Alt + Tab
Použiť šípky na prepínanie medzi otvorenými položkami
Ctrl + koliesko myši
Zmeniť veľkosť ikon na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows 
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Tab
Cyklické prepínanie medzi programami na paneli úloh pomocou funkcie Aero Flip 3-D
Ctrl + kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Tab
Použitie klávesov so šípkami na cyklické prepínanie medzi programami na paneli úloh pomocou funkcie Aero Flip 3-D
Alt + Esc
Prechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené
F6
Prechádzať cez prvky obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche
F4
Zobraziť zoznam panela s adresou vo Windows Prieskumníkovi
Shift + F10
Zobraziť kontextovú ponuku vybratej položky
Ctrl + Esc
Otvorte ponuku Štart.
Alt + podčiarknuté písmeno
Zobraziť príslušnú ponuku
Alt + podčiarknuté písmeno
Vykonať príkaz ponuky (alebo iný podčiarknutý príkaz)
F10
Aktivovať panel s ponukami v aktívnom programe
Šípka doprava
Otvoriť ďalšiu ponuku napravo alebo otvoriť podponuku
Šípka doľava
Otvoriť ďalšiu ponuku naľavo alebo otvoriť podponuku
F5 (alebo Ctrl + R)
Obnoviť aktívne okno
Alt + šípka nahor
Zobraziť priečinok o jednu úroveň vyššie vo Windows Prieskumníkovi
Esc
Zrušiť aktuálnu úlohu
Ctrl + Shift + Esc
Otvoriť Správcu úloh
Shift pri vložení disku CD
Zabrániť automatickému prehrávaniu disku CD
Ľavý kláves Alt + Shift
Prepnúť vstupný jazyk, ak sú zapnuté viaceré vstupné jazyky
Ctrl + Shift
Prepnúť rozhranie klávesnice, keď sú zapnuté viaceré rozhrania klávesnice
Pravý alebo ľavý kláves Ctrl + Shift
Zmeniť smer čítania textu pri jazykoch so smerom čítania sprava doľava


Klávesové skratky dialógového okna

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré možno používať v dialógových oknách.

Klávesy na stlačenie
Úloha
Ctrl + Tab
Prechádzať dopredu cez karty
Ctrl + Shift + Tab
Prechádzať dozadu cez karty
Tab
Prechádzať dopredu možnosťami
Shift + Tab
Prechádzať dozadu možnosťami
Alt + podčiarknuté písmeno
Vykonať príkaz (alebo vybrať možnosť), ktorá sa vzťahuje na dané písmeno
Zadajte slovné spojenie
Nahradiť kliknutie myšou pre väčšinu vybratých príkazov
Medzerník
Začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie začiarkavacieho políčka, ak je začiarkavacie políčko aktívnou možnosťou
Klávesy so šípkami
Vybrať tlačidlo, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností
F1
Zobrazenie Pomocníka
F4
Zobraziť položky v aktívnom zozname
Backspace
Otvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť


Klávesové skratky s klávesom s logom Windows

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré obsahujú kláves s logom Windows

Obrázok klávesu s logom systému Windows

Klávesy na stlačenie
Úloha
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows

Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart.
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Pause

Zobraziť dialógové okno Vlastnosti systému.
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ D

Zobraziť pracovnú plochu
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ M

Minimalizovať všetky okná
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Shift + M

Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ E

Otvoriť priečinok Počítač
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ F

Vyhľadávať počítače (ak ste pripojení k sieti)
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ L

Uzamknutie počítača alebo prepnutie používateľov
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ R

Otvoriť dialógové okno Spustiť
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ T

Cyklické prepínanie medzi aplikáciami na paneli úloh
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ číslo

Spustiť program pripnutý na panel úloh v pozícii označenej číslom. Ak je už program spustený, prepne sa na tento program.
Shift + kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ číslo

Spustiť novú inštanciu programu pripnutého na panel úloh v pozícii označenej číslom
Ctrl + kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ číslo

Prepnúť do naposledy aktívneho okna programu pripnutého na panel úloh v pozícii označenej číslom
Alt + kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ číslo

Otvoriť Zoznam odkazov pre program pripnutý na panel úloh v pozícii označenej číslom
Kláves s logom Windows 
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Tab

Cyklicky prepínať medzi programami na paneli úloh pomocou funkcie Aero Flip 3-D
Ctrl + kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Tab

Použiť klávesy so šípkami na cyklické prepínanie medzi programami na paneli úloh pomocou funkcie Aero Flip 3-D
Ctrl + kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ B

Prepnúť na program, ktorý zobrazil hlásenie v oblasti oznámení
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ medzerník

Zobraziť ukážku pracovnej plochy
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ šípka nahor

Maximalizovať okno
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ šípka doľava

Maximalizovať okno na ľavú stranu obrazovky
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ šípka doprava

Maximalizovať okno na pravú stranu obrazovky
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ šípka nadol

Minimalizovať okno
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Home

Minimalizovať všetky okná okrem aktívneho okna
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Shift + šípka nahor

Roztiahnuť okno smerom k hornej a dolnej strane obrazovky
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Shift + šípka doľava alebo šípka doprava

Presunúť okno z jedného monitora na druhý
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ P

Vybrať režim zobrazenia prezentácie
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ G

Cyklicky prepínať medzi miniaplikáciami
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ U

Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ X

Otvoriť Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení


Klávesové skratky Windows Prieskumníka

Klávesy na stlačenie
Úloha
Ctrl + N
Otvoriť nové okno
Ctrl + W
Zavrieť aktuálne okno
Ctrl + Shift + N
Vytvoriť nový priečinok
End
Zobraziť dolnú časť aktívneho okna
Home
Zobraziť hornú časť aktívneho okna
F11
Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno
Ctrl + bodka (.)
Otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek
Ctrl + čiarka (,)
Otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek
Num Lock + hviezdička (*) na numerickej klávesnici
Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka
Num Lock + znamienko plus (+) na numerickej klávesnici
Zobraziť obsah vybratého priečinka
Num Lock + znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici
Zbaliť vybratý priečinok
Šípka doľava
Zbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať nadradený priečinok
Alt + Enter
Otvoriť dialógové okno Vlastnosti pre vybratú položku
Alt + P
Zobraziť tablu ukážky
Alt + šípka doľava
Zobraziť predchádzajúci priečinok
Backspace
Zobraziť predchádzajúci priečinok
Šípka doprava
Zobraziť aktuálny výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok
Alt + šípka doprava
Zobraziť nasledujúci priečinok
Alt + šípka nahor
Zobraziť nadradený priečinok
Ctrl + Shift + E
Zobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku
Ctrl + koliesko myši
Zmeniť veľkosť a vzhľad ikon súborov a priečinkov
Alt + D
Vybrať panel s adresou
 Ctrl + E Vybrať vyhľadávacie pole
 Ctrl + F Vybrať vyhľadávacie pole


Klávesové skratky panela úloh

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre položky na paneli úloh pracovnej plochy.

Klávesová skratka
Úloha
Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh
Otvoriť program alebo rýchlo otvoriť inú inštanciu programu
Ctrl + Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh
Spustiť program ako správca
Shift + kliknutie pravým tlačidlom na tlačidlo na paneli úloh
Zobraziť okno ponuky pre program
Shift + kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh
Zobraziť okno ponuky pre skupinu
Ctrl + kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh
Prechádzať cez okná skupiny


Klávesové skratky pracovnej plochy pre pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Klávesová skratka
Úloha
Alt + Page Up
Presun medzi aplikáciami zľava doprava
Alt + Page Down
Presun medzi aplikáciami sprava doľava
Alt + Insert
Cyklické prepínanie medzi programami v poradí, v akom boli spustené
Alt + Home
Zobrazenie ponuky Štart
Ctrl + Alt + Break
Prepnutie medzi oknom a celou obrazovkou 
Ctrl + Alt + End
Zobrazenie dialógového okna Zabezpečenie systému Windows
Alt + Delete
Zobrazenie systémovej ponuky
Ctrl + Alt + znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici
Umiestnenie kópie aktívneho okna na strane klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesov Alt + PrtScn na lokálnom počítači)
Ctrl + Alt + znamienko plus (+) na numerickej klávesnici
Umiestnenie kópie celej oblasti okna klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesu PrtScn na lokálnom počítači)
Ctrl + Alt + šípka doprava
Prechod z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípadoch, keď sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy začlenené do iného (hostiteľského) programu.
Ctrl + Alt + šípka doľava
Prechod z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípadoch, keď sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy začlenené do iného (hostiteľského) programu.Klávesové skratky Skicára

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Skicár.

Klávesy na stlačenie
Úloha
Ctrl + N
Vytvorenie nového obrázka
Ctrl + O
Otvoriť existujúci obrázok
Ctrl + S
Uložiť zmeny do obrázka
F12
Uložiť obrázok ako nový súbor
Ctrl + P
Vytlačiť obrázok
Alt + F4
Zavrieť obrázok a jeho okno v Skicári
Ctrl + Z
Zrušiť zmenu
Ctrl + Y
Obnoviť zmenu
Ctrl + A
Vybrať celý obrázok
Ctrl + X
Vystrihnúť výber
Ctrl + C
Kopírovať výber do Schránky
Ctrl + V
Prilepiť výber zo Schránky
Šípka doprava
Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doprava
Šípka doľava
Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doľava
Šípka nadol
Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nadol
Šípka nahor
Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nahor
Esc
Zrušiť výber
Odstrániť
Odstrániť výber
Ctrl + B
Nastaviť vybratý text ako tučný
Ctrl + +
Rozšíriť štetec, čiaru alebo obrys tvaru o jeden pixel
Ctrl + -
Zmenšiť šírku štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl + U
Podčiarknuť vybratý text
Ctrl + E
Otvoriť dialógové okno Vlastnosti
Ctrl + W
Otvoriť dialógové okno Zmena veľkosti alebo skosenie
Ctrl + Page Up
Priblíženie
Ctrl + Page Down
Oddialiť
F11
Zobraziť obrázok v režime zobrazenia na celej obrazovke
Ctrl + R
Zobraziť alebo skryť pravítko
Ctrl + G
Zobraziť alebo skryť mriežky
 F10 alebo Alt Zobraziť klávesové skratky
 Shift + F10 Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku
 F1 Otvoriť Pomocníka aplikácie Skicár


Klávesové skratky WordPadu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre WordPad.

Klávesy na stlačenie
Úloha
Ctrl + N
Vytvorenie nového dokumentu
Ctrl + O
Otvoriť existujúci dokument
Ctrl + S
Uložiť zmeny do dokumentu
F12
Uložiť dokument ako nový súbor
Ctrl + P
Vytlačiť dokument
Alt + F4
Zavrieť WordPad
Ctrl + Z
Zrušiť zmenu
Ctrl + Y
Obnoviť zmenu
Ctrl + A
Vybrať celý dokument
Ctrl + X
Vystrihnúť výber
Ctrl + C
Kopírovať výber do Schránky
Ctrl + V
Prilepiť výber zo Schránky
Ctrl + B
Nastaviť vybratý text ako tučný
Ctrl + I
Označiť vybratý text kurzívou
Ctrl + U
Podčiarknuť vybratý text
Ctrl + =
Nastavenie vybratého textu ako dolného indexu
Ctrl + Shift + =
Nastaviť vybratý text ako horný index
Ctrl + L
Zarovnať text vľavo
Ctrl + E
Zarovnať text na stred
Ctrl + R
Zarovnať text vpravo
Ctrl + J
Zarovnať text podľa okrajov
Ctrl + 1
Nastavenie jednoriadkových rozstupov
Ctrl + 2
Nastavenie dvojriadkových rozstupov
Ctrl + 5
Nastaviť rozstupy na 1,5 riadka
Ctrl + Shift + >
Zväčšenie veľkosti písma
Ctrl + Shift + <
Zmenšenie veľkosti písma
Ctrl + Shift + A
Zmena znakov na kapitálky
Ctrl + Shift + L
Zmeniť štýl odrážok
Ctrl + D
Vložiť kresbu aplikácie Microsoft Skicár
Ctrl + F
Hľadať text v dokumente
F3
Hľadať najbližšiu inštanciu textu v dialógovom okne Hľadať
Ctrl + H
Nahradiť text v dokumente
 Ctrl + šípka doľava Posunúť kurzor o jedno slovo doľava
 Ctrl + šípka doprava Posunúť kurzor o jedno slovo doprava
 Ctrl + šípka nahor Presunúť kurzor o riadok vyššie
 Ctrl + šípka nadol Presunúť kurzor o riadok nižšie
 Ctrl + Home Presun na začiatok dokumentu
 Ctrl + End Presun na koniec dokumentu
 Ctrl + Page Up Posunúť nahor o jednu stranu
 Ctrl + Page Down Posunúť nadol o jednu stranu
 Ctrl + Delete Odstrániť nasledujúce slovo
 F10 Zobraziť klávesové skratky
 Shift + F10 Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku
 F1 Otvoriť Pomocníka aplikácie WordPad


Klávesové skratky aplikácie Kalkulačka

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Kalkulačka.

Klávesová skratka
Úloha
Alt + 1
Prepnutie do režimu štandardnej kalkulačky
Alt + 2
Prepnutie do režimu vedeckej kalkulačky
Alt + 3
Prepnúť do režimu programátorskej kalkulačky
Alt + 4
Prepnúť do režimu štatistickej kalkulačky
Ctrl + E
Otvorenie výpočtov dátumu
Ctrl + H
Zapnúť alebo vypnúť históriu výpočtov
Ctrl + U
Otvoriť prevod jednotiek
Alt + C
Vypočítať alebo vyriešiť výpočty dátumov a pracovných hárkov
F1
Otvoriť Pomocníka programu Kalkulačka
Ctrl + Q
Stlačenie tlačidla M-
Ctrl + P
Stlačenie tlačidla M+
Ctrl + M
Stlačenie tlačidla MS
Ctrl + R
Stlačenie tlačidla MR
Ctrl + L
Stlačenie tlačidla MC
%
Stlačenie tlačidla %
F9
Stlačenie tlačidla +/–
/
Stlačenie tlačidla /
*
Stlačenie tlačidla *
+
Stlačenie tlačidla +
-
Stlačenie tlačidla
R
Stlačenie tlačidla 1/×
@
Stlačenie tlačidla druhej odmocniny
0–9
Stlačenie tlačidiel s číslami (0–9)
=
Stlačenie tlačidla =
.
Stlačenie tlačidla , (desatinná čiarka)
Backspace
Stlačenie tlačidla Backspace
Esc
Stlačenie tlačidla C
Del
Stlačenie tlačidla CE
Ctrl + Shift + D
Vymazanie histórie výpočtov
F2
Úprava histórie výpočtov
Šípka nahor
Prechádzanie históriou výpočtov smerom nahor
Šípka nadol
Prechádzanie históriou výpočtov smerom nadol
Esc
Zrušenie úprav výpočtov smerom nahor
Zadajte slovné spojenie
Prepočítanie histórie výpočtov po vykonaní úprav
F3
Stlačenie tlačidla Stupne v režime vedeckej kalkulačky
F4
Stlačenie tlačidla Radiány v režime vedeckej kalkulačky
F5
Výber položky Grady v režime vedeckej kalkulačky
I
Stlačenie tlačidla Inv v režime vedeckej kalkulačky
D
Stlačenie tlačidla Mod v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + S
Stlačenie tlačidla sinh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + O
Stlačenie tlačidla cosh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + T
Stlačenie tlačidla tanh v režime vedeckej kalkulačky
(
Stlačenie tlačidla ( v režime vedeckej kalkulačky
)
Stlačenie tlačidla ) v režime vedeckej kalkulačky
 N Stlačenie tlačidla ln v režime vedeckej kalkulačky
 ; Stlačenie tlačidla Int v režime vedeckej kalkulačky
 S Stlačenie tlačidla sin v režime vedeckej kalkulačky
 O Stlačenie tlačidla cos v režime vedeckej kalkulačky
 T Stlačenie tlačidla tan v režime vedeckej kalkulačky
 M Stlačenie tlačidla dms v režime vedeckej kalkulačky
 P Stlačenie tlačidla v režime vedeckej kalkulačky
 V Stlačenie tlačidla F-E v režime vedeckej kalkulačky
 X Stlačenie tlačidla Exp v režime vedeckej kalkulačky
 Q Stlačenie tlačidla x^2 v režime vedeckej kalkulačky
 Y Stlačenie tlačidla x^y v režime vedeckej kalkulačky
 # Stlačenie tlačidla x^3 v režime vedeckej kalkulačky
 L Stlačenie tlačidla log v režime vedeckej kalkulačky
 ! Stlačenie tlačidla n! v režime vedeckej kalkulačky
 Ctrl + Y Stlačenie tlačidla y√x v režime vedeckej kalkulačky
 Ctrl + B Stlačenie tlačidla 3√x v režime vedeckej kalkulačky
 Ctrl + G Stlačenie tlačidla 10x v režime vedeckej kalkulačky
 F5 Stlačenie tlačidla Hex v režime programátorskej kalkulačky
 F6 Stlačenie tlačidla Dec v režime programátorskej kalkulačky
 F7 Stlačenie tlačidla Oct v režime programátorskej kalkulačky
 F8 Stlačenie tlačidla Bin v režime programátorskej kalkulačky
 F12 Vybrať položku Qword v režime programátorskej kalkulačky
 F2Stlačenie tlačidla Dword v režime programátorskej kalkulačky 
 F3 Stlačenie tlačidla Word v režime programátorskej kalkulačky
 F4 Vybrať položku Byte v režime programátorskej kalkulačky
 K Stlačenie tlačidla RoR v režime programátorskej kalkulačky
 J Stlačenie tlačidla RoL v režime programátorskej kalkulačky
 < Stlačenie tlačidla Lsh v režime programátorskej kalkulačky
 > Stlačenie tlačidla Rsh v režime programátorskej kalkulačky
 % Stlačenie tlačidla Mod v režime programátorskej kalkulačky
 (Stlačenie tlačidla ( v režime programátorskej kalkulačky
 Stlačenie tlačidla ) v režime programátorskej kalkulačky
 | Stlačenie tlačidla Or v režime programátorskej kalkulačky
 ^ Stlačenie tlačidla Xor v režime programátorskej kalkulačky
 ~ Stlačenie tlačidla Not v režime programátorskej kalkulačky
 & Stlačenie tlačidla And v režime programátorskej kalkulačky
 A–FStlačenie tlačidiel AF v režime programátorskej kalkulačky
 Medzerník Prepína bitovú hodnotu v režime programátorskej kalkulačky
 A Stlačenie tlačidla Average v režime štatistickej kalkulačky
 Ctrl + A Stlačenie tlačidla Average Sq v režime štatistickej kalkulačky
 S  Stlačenie tlačidla Sum v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl + S  Stlačenie tlačidla Sum Sq v režime štatistickej kalkulačky
 T  Stlačenie tlačidla S.D. v režime štatistickej kalkulačky
 Ctrl + T  Stlačenie tlačidla Inv S.D. v režime štatistickej kalkulačky
 D Stlačenie tlačidla CAD v režime štatistickej kalkulačky


Klávesové skratky aplikácie Windows Denník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Windows Denník.

Klávesová skratka
Úloha
Ctrl + N
Začatie novej poznámky
Ctrl + O
Otvoriť naposledy použitú poznámku
Ctrl + S
Uložiť zmeny poznámky
Ctrl + Shift + V
Presunúť poznámku do určeného priečinka
Ctrl + P
Vytlačiť poznámku
Alt + F4
Zavrieť poznámku a jej okno v Denníku
Ctrl + Z
Zrušiť zmenu
Ctrl + Y
Obnoviť zmenu
Ctrl + A
Vybrať všetky položky na strane
Ctrl + X
Vystrihnúť výber
Ctrl + C
Kopírovať výber do Schránky
 Ctrl + V Prilepiť výber zo Schránky
 Esc Zrušiť výber
 Odstrániť Odstrániť výber
 Ctrl + F Spustiť základné vyhľadávanie
 Ctrl + G Prejsť na stranu
 F5 Obnoviť výsledky hľadania
 F5 Obnoviť zoznam poznámok
 F6 Prepínať medzi zoznamom poznámok a poznámkou
 Ctrl + Shift + C Zobraziť kontextovú ponuku pre záhlavie stĺpca v zozname poznámok
F11  Zobraziť poznámku v režime zobrazenia na celej obrazovke
 F1 Otvoriť Pomocníka aplikácie Denník


Klávesové skratky zobrazovača Pomocníka vo Windowse

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky na prácu so zobrazovačom Pomocníka.

Klávesy na stlačenie
Úloha
Alt + C
Zobrazenie obsahu
Alt + N
Zobrazenie ponuky Nastavenie pripojenia
F10
Zobrazenie ponuky Možnosti
Alt + šípka doľava
Prechod dozadu na predchádzajúcu zobrazenú tému
Alt + šípka doprava
Prechod dopredu na nasledujúcu (predchádzajúcu zobrazenú) tému
Alt + A
Zobrazenie stránky zákazníckej podpory
Alt + Home
Zobrazenie domovskej stránky Pomoc a technická podpora
Home
Prechod na začiatok témy
End
Prechod na koniec témy
Ctrl + F
Vyhľadanie aktuálnej témy
Ctrl + P
Tlač témy
 F3 Presun kurzora do vyhľadávacieho poľa

Ďalšie klávesové skratky

Vlastnosti

ID článku: 12445 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky