Klávesové skratky vo Windowse

Windows 10

Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré poskytujú alternatívny spôsob, ako robiť niečo, čo by ste zvyčajne robili pomocou myši.

Kopírovať, Prilepiť a ostatné všeobecné klávesové skratky

Klávesová skratka
Úloha
Ctrl + XVystrihnúť vybratú položku
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)
Kopírovať vybratú položku
Ctrl + V (alebo Shift + Insert)
Prilepiť vybratú položku
Ctrl + ZVrátiť akciu späť
Alt + TabPrepnúť medzi otvorenými aplikáciami
Alt + F4Zatvoriť aktívnu položku alebo ukončiť aktívnu aplikáciu
Kláves s logom Windows  + kláves LUzamknutie počítača
Kláves s logom Windows  + kláves DZobraziť a skryť pracovnú plochu
F2Premenovať vybratú položku
F3Vyhľadať súbor alebo priečinok v Prieskumníkovi
F4Zobraziť zoznam panela s adresou v Prieskumníkovi
F5Obnoviť aktívne okno
F6Prechádzať cez prvky obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche
F10Aktivovať panel s ponukami v aktívnej aplikácii
Alt + F8Zobraziť heslo na prihlasovacej obrazovke
Alt + EscPrechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené
Alt + podčiarknuté písmenoVykonať príkaz daného písmena
Alt + EnterZobraziť vlastnosti vybratej položky
Alt + medzerníkOtvoriť kontextovú ponuku aktívneho okna
Alt + šípka doľavaPrechod naspäť
Alt + šípka dopravaPrejsť dopredu
Alt + Page UpPosunúť sa o jednu obrazovku nahor
Alt + Page DownPosunúť sa o jednu obrazovku nadol
Ctrl + F4Zavrieť aktívny dokument (v aplikáciách zobrazených na celej obrazovke, ktoré umožňujú paralelné otvorenie viacerých dokumentov)
Ctrl + AVybrať všetky položky v dokumente alebo okne
Ctrl + D (alebo Delete)Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša
Ctrl + R (alebo F5)Obnoviť aktívne okno
Ctrl + YZopakovať akciu
Ctrl + šípka dopravaPresunúť kurzor na začiatok ďalšieho slova
Ctrl + šípka doľavaPresunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl + šípka nadolPresunúť kurzor na začiatok ďalšieho odseku
Ctrl + šípka nahorPresunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl + Alt + TabPoužiť šípky na prepínanie medzi všetkými otvorenými aplikáciami
Ctrl + Alt + Shift + klávesy so šípkamiKeď je v ponuke Štart zameranie na skupinu alebo dlaždicu, posuňte ju určeným smerom
Ctrl + kláves so šípkou (presun na položku) + medzerníkVybrať viac jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche
Ctrl + Shift s klávesom so šípkouVybrať blok textu
Ctrl + EscOtvoriť ponuku Štart
Ctrl + Shift + EscOtvoriť Správcu úloh
Ctrl + ShiftPrepnúť rozhranie klávesnice, keď sú k dispozícii viaceré rozhrania
Ctrl + medzerníkZapnúť alebo vypnúť čínsky editor metód vstupu IME
Shift + F10Zobraziť kontextovú ponuku vybratej položky
Shift a akýkoľvek kláves so šípkouVybrať viac položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente
Shift + DeleteOdstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša
Šípka dopravaOtvoriť ďalšiu ponuku napravo alebo otvoriť podponuku
Šípka doľavaOtvoriť ďalšiu ponuku naľavo alebo otvoriť podponuku
EscZastaviť alebo ukončiť aktuálnu úlohu


Klávesové skratky s klávesom s logom Windows

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart
Kláves s logom Windows  + AOtvoriť Centrum akcií
Kláves s logom Windows + B
Nastaviť oblasť oznámení ako aktívnu
Kláves s logom Windows  + Shift + MOtvoriť Cortanu v režime počúvania

Poznámka: Cortana je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo oblastiach a niektoré jej funkcie nemusia byť všade k dispozícii. Aj keď Cortana nie je k dispozícii alebo je vypnutá, vyhľadávanie môžete používať.
Kláves s logom Windows  + DZobrazenie a skrytie pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + Alt + DZobrazenie a skrytie dátumu a času na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows  + EOtvoriť Prieskumníka
Kláves s logom Windows  + FOtvoriť Centrum pripomienok
Kláves s logom Windows  + GOtvoriť herný panel pri otvorení hry
Kláves s logom Windows  + HOtvoriť kľúčové tlačidlo Zdieľanie
Kláves s logom Windows  + IOtvoriť nastavenia
Kláves s logom Windows  + J Nastaviť zameranie na tip pre Windows, ak je k dispozícii.

Keď sa zobrazí tip pre Windows, nastaviť naň zameranie.  Po opätovnom stlačení klávesovej skratky sa nastaví zameranie na prvok na obrazovke, ku ktorému je tip pre Windows ukotvený.
Kláves s logom Windows  + KOtvoriť rýchlu akciu Pripojiť
Kláves s logom Windows  + LUzamknúť počítač alebo prepnúť kontá
Kláves s logom Windows  + MMinimalizovať všetky okná
Kláves s logom Windows  + OUzamknúť orientáciu zariadenia
Kláves s logom Windows  + PVybrať režim zobrazenia prezentácie
Kláves s logom Windows  + ROtvoriť dialógové okno Spustiť
Kláves s logom Windows  + SOtvoriť vyhľadávanie
Kláves s logom Windows  + TPrechádzať medzi aplikáciami na paneli úloh
Kláves s logom Windows  + UOtvoriť Centrum zjednodušenia prístupu
Kláves s logom Windows  + VPrechádzať medzi oznámeniami
Kláves s logom Windows  + Shift + VPrechádzať medzi oznámeniami v opačnom poradí
Kláves s logom Windows  + XOtvoriť ponuku Rýchle prepojenie
Kláves s logom Windows  + ZZobraziť dostupné príkazy v aplikácii v režime zobrazenia na celej obrazovke
Kláves s logom Windows  + čiarka (,)Dočasne zobraziť ukážku pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + kláves pozastaveniaZobraziť dialógové okno Vlastnosti systému
Kláves s logom Windows  + Ctrl + FVyhľadávať počítače (ak ste pripojení k sieti)
Kláves s logom Windows  + Shift + MObnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows  + čísloOtvoriť pracovnú plochu a spustiť aplikáciu pripnutú na panel úloh na mieste označenom daným číslom. Ak je aplikácia už spustená, prepne sa na ňu.
Kláves s logom Windows  + Shift + čísloOtvoriť pracovnú plochu a spustiť novú inštanciu aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Ctrl + čísloOtvoriť pracovnú plochu a prepnúť na posledné aktívne okno aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Alt + čísloOtvoriť pracovnú plochu a zoznam odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + čísloOtvoriť pracovnú plochu a novú inštanciu aplikácie nachádzajúcej sa na určitej pozícii na paneli úloh ako správca
Kláves s logom Windows  + TabOtvoriť zobrazenie úloh
Kláves s logom Windows  + šípka nahorMaximalizovať okno
Kláves s logom Windows  + šípka nadolOdstrániť aktuálnu aplikáciu z obrazovky alebo minimalizovať okno pracovnej plochy
Kláves s logom Windows  + šípka doľavaMaximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na ľavej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + šípka dopravaMaximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na pravej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + kláves HomeMinimalizovať všetko okrem okna aktívnej pracovnej plochy (pri druhom stlačení sa obnovia všetky okná)
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nahorRoztiahnuť okno pracovnej plochy smerom k hornej a dolnej strane obrazovky
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka nadolObnoviť/minimalizovať aktívne okná pracovnej plochy vertikálne, so zachovaním šírky
Kláves s logom Windows  + Shift + šípka doľava alebo šípka dopravaPremiestniť aplikáciu alebo okno na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý
Kláves s logom Windows  + medzerníkPrepnúť vstupný jazyk a rozloženie klávesnice
Kláves s logom Windows  + Ctrl + medzerníkZmeniť na predtým vybratý vstup
Kláves s logom Windows  + EnterOtvoriť aplikáciu Moderátor
Kláves s logom Windows  + lomka (/)Spustiť spätnú konverziu IME
Kláves s logom Windows  + plus (+) alebo mínus (-)Priblížiť alebo oddialiť pomocou Lupy
Kláves s logom Windows  + kláves EscVypnúť Zväčšovacie sklo


Klávesové skratky príkazového riadka

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)Kopírovať vybratý text
Ctrl + V (alebo Shift + Insert)Prilepiť vybratý text
Ctrl + MZadať režim značky
Alt + kláves výberuSpustiť výber v režime bloku
Klávesy so šípkamiPosunúť kurzor v určenom smere
Page upPosunúť kurzor o jednu stranu nahor
Page downPosunúť kurzor o jednu stranu nadol
Ctrl + Home (režim značky)Posunúť kurzor na začiatok vyrovnávacej pamäte
Ctrl + End (režim značky)Posunúť kurzor na koniec vyrovnávacej pamäte
Ctrl + šípka nahorPosun o riadok vyššie v histórii výstupu
Ctrl + šípka nadolPosun o riadok nižšie v histórii výstupu
Ctrl + Home (navigácia v histórii)Ak je príkazový riadok prázdny, premiestnite oblasť zobrazenia do hornej časti medzipamäte. V opačnom prípade odstráňte všetky znaky naľavo od kurzora v príkazovom riadku.
Ctrl + End (navigácia v histórii)Ak je príkazový riadok prázdny, premiestnite oblasť zobrazenia na príkazový riadok. V opačnom prípade odstráňte všetky znaky napravo od kurzora v príkazovom riadku.


Klávesové skratky dialógového okna

Klávesová skratkaÚloha
F4Zobraziť položky v aktívnom zozname
Ctrl + TabPrechádzať dopredu cez karty
Ctrl + Shift + TabPrechádzať dozadu cez karty
Ctrl + číslo (číslo 1 – 9)Presun na n-tú kartu
TabPrechádzať dopredu možnosťami
Shift + TabPrechádzať dozadu možnosťami
Alt + podčiarknuté písmenoVykonať príkaz (alebo vybrať možnosť), ktorá sa používa s daným písmenom
MedzerníkZačiarknuť alebo zrušiť začiarknutie začiarkavacieho políčka, ak je začiarkavacie políčko aktívnou možnosťou
BackspaceOtvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť
Klávesy so šípkamiVybrať tlačidlo, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností


Klávesové skratky Prieskumníka

Klávesová skratkaÚloha
Alt + DVybrať panel s adresou
Ctrl + EVybrať vyhľadávacie pole
Ctrl + FVybrať vyhľadávacie pole
Ctrl + NOtvoriť nové okno
Ctrl + WZavrieť aktívne okno
Ctrl + koliesko myšiZmeniť veľkosť a vzhľad ikon súborov a priečinkov
Ctrl + Shift + EZobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku
Ctrl + Shift + NVytvoriť nový priečinok
Num Lock + hviezdička (*)Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka
Num Lock + plus (+)Zobraziť obsah vybratého priečinka
Num Lock + mínus (-)Zbaliť vybratý priečinok
Alt + PZobraziť panel ukážky
Alt + EnterOtvoriť dialógové okno Vlastnosti pre vybratú položku
Alt + šípka dopravaZobraziť nasledujúci priečinok
Alt + šípka nahorZobraziť priečinok, v ktorom sa nachádzal priečinok
Alt + šípka doľavaZobraziť predchádzajúci priečinok
BackspaceZobraziť predchádzajúci priečinok
Šípka dopravaZobraziť aktuálny výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok
Šípka doľavaZbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať nadradený priečinok
EndZobraziť dolnú časť aktívneho okna
HomeZobraziť hornú časť aktívneho okna
F11Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno


Klávesové skratky virtuálnych pracovných plôch

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows  + kláves TabOtvoriť zobrazenie úloh
Kláves s logom Windows logom  + Ctrl + DPridať virtuálnu pracovnú plochu
Kláves s logom Windows  + Ctrl + šípka doprava Prepnúť medzi virtuálnymi pracovnými plochami vytvorenými napravo
Kláves s logom  + Ctrl + šípka doľava Prepnúť medzi virtuálnymi pracovnými plochami vytvorenými naľavo
Kláves s logom Windows  + Ctrl + F4Zavrieť používanú virtuálnu pracovnú plochu


Klávesové skratky panela úloh

Klávesová skratkaÚloha
Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úlohOtvoriť aplikáciu alebo rýchlo otvoriť inú inštanciu aplikácie
Ctrl + Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úlohOtvoriť aplikáciu ako správca
Shift + kliknutie pravým tlačidlom na tlačidlo na paneli úlohZobraziť okno ponuky pre aplikáciu
Shift + kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úlohZobraziť okno ponuky pre skupinu
Ctrl + kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úlohPrechádzať cez okná skupiny


Klávesové skratky nastavení

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows  + kláves I Otvoriť nastavenia
BackspacePrejsť späť na domovskú stránku nastavení
Zadanie textu na akejkoľvek strane pomocou vyhľadávacieho poľaVyhľadať nastavenia

Ďalšie klávesové skratky


Vlastnosti

ID článku: 12445 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 5

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Pripomienky