Vypnutie počítača, režim spánku alebo dlhodobého spánku

Počítač môžete vypnúť viacerými spôsobmi – môžete ho úplne vypnúť, prepnúť do režimu spánku alebo prepnúť do režimu dlhodobého spánku.

Úplné vypnutie počítača

Vypnutie počítača:

Pre Windows 10
Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Napájanie > Vypnúť.
Pre Windows 8.1/Windows RT 8.1
Presuňte myš do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart alebo na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + kláves X. Ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť a vyberte možnosť Vypnúť.
Pre Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart
Obrázok tlačidla Štart
a potom na tlačidlo Vypnúť .

Režim spánku

Režim spánku má veľmi malú spotrebu energie a počítač sa spustí rýchlejšie, vďaka čomu môžete okamžite pokračovať vo svojej práci. Nemusíte sa obávať, že stratíte neuložené súbory z dôvodu vybitia batérie, pretože Windows pred vybitím batérie automaticky uloží všetky súbory a vypne počítač. Režim spánku použite v prípade, že s počítačom nebudete pracovať len chvíľku – napríklad ak si dáte prestávku na kávu.

V prípade mnohých počítačov (najmä prenosných počítačov a tabletov) sa počítač prepne do režimu spánku pri zavretí krytu alebo stlačení tlačidla napájania.

Prepnutie počítača do režimu spánku:

 1. Otvorenie možností napájania:
  • Vo Windowse 10 zadajte do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh výraz možnosti napájania a potom vyberte položku Možnosti napájania.
  • Vo Windowse 8.1/Windowse RT 8.1 potiahnite prstom z okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, potom ho presuňte nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.
  • Vo Windowse 7 kliknite na tlačidlo Štart
   Obrázok tlačidla Štart
   , potom kliknite na ovládací panel, na položku Systém a zabezpečenie a nakoniec kliknite na položku Možnosti napájania.
 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak používate stolný počítač, tablet alebo prenosný počítač, vyberte položku Vybrať akcie pre tlačidlá napájania. Vedľa položky Po stlačení tlačidla napájania vyberte možnosť Uspať a potom vyberte položku Uložiť zmeny.
  • Ak používate len prenosný počítač, vyberte možnosť Vybrať akciu pre zavretie krytu. Vedľa položky Po zavretí krytu: vyberte možnosť Uspať a potom vyberte položku Uložiť zmeny.
 3. Keď chcete počítač uviesť do režimu spánku, stlačte tlačidlo napájania na stolnom počítači tablete alebo prenosnom počítači alebo zatvorte kryt prenosného počítača.

Vo väčšine počítačov môžete stlačením tlačidla napájania počítača ihneď pokračovať v práci. Nie všetky počítače sú však rovnaké. Možno budete musieť počítač prebudiť stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici, kliknutím myšou alebo otvorením krytu prenosného počítača. Prečítajte si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Režim dlhodobého spánku

Táto možnosť je navrhnutá pre prenosné počítače a nemusí byť k dispozícii pre všetky počítače. (Napríklad v počítačoch s funkciou InstantGo sa možnosť dlhodobého spánku nenachádza.) Režim dlhodobého spánku má nižšiu spotrebu ako režim spánku a po opätovnom zapnutí bude počítač v stave, v akom bol pred vypnutím (hoci nie tak rýchlo ako v prípade režimu spánku).

Režim dlhodobého spánku použite, keď viete, že prenosný počítač alebo tablet nebudete používať dlhší čas a nebudete mať možnosť v tom čase nabiť batériu. Najprv skontrolujte, či je táto možnosť vo vašom počítači dostupná. Ak áno, zapnite ju.

Prepnutie počítača do režimu dlhodobého spánku:

 1. Otvorenie možností napájania:
  • Vo Windowse 10 zadajte do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh výraz možnosti napájania a potom vyberte položku Možnosti napájania.
  • Vo Windowse 8.1/Windowse RT 8.1 potiahnite prstom z okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, potom ho presuňte nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.
  • Vo Windowse 7 kliknite na tlačidlo Štart
   Obrázok tlačidla Štart
   , potom kliknite na ovládací panel, na položku Systém a zabezpečenie a nakoniec kliknite na položku Možnosti napájania.
 2. Vyberte položku Vybrať akciu pre tlačidlo napájania a potom vyberte položku Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia. V časti Nastavenie vypnutia začiarknite políčko Dlhodobý spánok (ak je k dispozícii) a potom vyberte položku Uložiť zmeny.

Teraz môžete uviesť počítač do režimu dlhodobého spánku niekoľkými rôznymi spôsobmi:

 • Vo Windowse 10 vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Napájanie > Zapnúť dlhodobý spánok. Môžete tiež na klávesnici stlačiť kláves s logom Windows + kláves X a potom vybrať položky Vypnúť alebo sa odhlásiť > Prepnúť do režimu dlhodobého spánku.
 • Vo Windowse 8.1/Windowse RT 8.1 presuňte myš do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart  alebo na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + kláves X. Ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť a vyberte možnosť Prepnúť do režimu dlhodobého spánku. Prípadne potiahnite prstom z pravého rohu obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenia. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Nastavenie.) Ťuknite alebo kliknite na položky Napájanie > Prepnúť do režimu dlhodobého spánku.
 • Vo Windowse 7 kliknite na tlačidlo Štart 
  Obrázok tlačidla Štart
  , kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a potom kliknite na položku Prepnúť do režimu dlhodobého spánku.

Vlastnosti

ID článku: 13770 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky