Používanie Nástroja na vystrihovanie na zachytenie snímok obrazovky

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Na snímke môžete zachytiť slová, ako aj časť alebo celú obrazovku počítača. Nástroj na vystrihovanie používajte na úpravu snímok obrazovky, pridávanie poznámok na snímky a na ukladanie a zdieľanie snímok obrazovky.

Windows 10 má ďalšiu aplikáciu snímky obrazovky, ktorú možno tiež chcete vyskúšať. Po otvorení Nástroja na vystrihovanie sa zobrazí pozvánka a klávesová skratka na aplikáciu Vystrihnúť a skicovať. Ďalšie informácie o tejto aplikácii nájdete v téme Vytváranie a komentovanie snímok obrazovky vo Windowse 10.

Vytvoriť môžete tieto typy výstrižkov:

Výstrižok voľnou rukou Kreslenie tvaru voľnou rukou okolo objektov.
Pravouhlý výstrižok Okolo objektu vytvorte ťahaním kurzora obdĺžnik.
Výstrižok okna Vyberte napríklad dialógové okno, ktoré chcete zachytiť.
Výstrižok na celú obrazovku Vytvorenie snímky celej obrazovky.

 

Po zachytení sa výstrižok automaticky skopíruje do okna nástroja na vystrihovanie, v ktorom ho môžete zmeniť, uložiť a zdieľať. 

Otvorenie nástroja na vystrihovanie


Windows 10 Vyberte tlačidlo Štart , potom do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh napíšte nástroj na vystrihovanie a vyberte nástroj na vystrihovanie v zozname výsledkov.
Windows 8.1 / Windows RT 8.1 Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a vyberte položku Vyhľadávanie), zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz nástroj na vystrihovanie a potom zo zoznamu s výsledkami vyberte položku Nástroj na vystrihovanie.
Windows 7 Vyberte tlačidlo Štart  , do vyhľadávacieho poľa napíšte nástroj na vystrihovanie a vyberte nástroj na vystrihovanie v zozname výsledkov.

Súvisiace informácie


Informácie o ďalších funkciách Windowsu 10 nájdete v téme Čo prinášajú najnovšie aktualizácie Windowsu 10.