Používanie Nástroja na vystrihovanie na zachytenie snímok obrazovky

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Na snímke môžete zachytiť slová, ako aj časť alebo celú obrazovku počítača. Nástroj na vystrihovanie používajte na úpravu snímok obrazovky, pridávanie poznámok na snímky a na ukladanie a zdieľanie snímok obrazovky.

Vytvoriť môžete tieto typy výstrižkov:

Výstrižok voľnou rukou Kreslenie tvaru voľnou rukou okolo objektov.
Pravouhlý výstrižok Okolo objektu vytvorte ťahaním kurzora obdĺžnik.
Výstrižok okna Vyberte napríklad dialógové okno, ktoré chcete zachytiť.
Výstrižok na celú obrazovku Vytvorenie snímky celej obrazovky.

 

Po zachytení sa výstrižok automaticky skopíruje do okna nástroja na vystrihovanie, v ktorom ho môžete zmeniť, uložiť a zdieľať. 

Otvorenie nástroja na vystrihovanie

Windows 10 Vyberte tlačidlo Štart , potom do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh napíšte nástroj na vystrihovanie a vyberte nástroj na vystrihovanie v zozname výsledkov.
Windows 8.1 / Windows RT 8.1 Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a vyberte položku Vyhľadávanie), zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz nástroj na vystrihovanie a potom zo zoznamu s výsledkami vyberte položku Nástroj na vystrihovanie.
Windows 7 Vyberte tlačidlo Štart  , do vyhľadávacieho poľa napíšte nástroj na vystrihovanie a vyberte nástroj na vystrihovanie v zozname výsledkov.


Ak chcete vytvárať snímky obrazovky a pracovať s nimi, v otvorenom nástroji na vystrihovanie vyberte tieto položky.

Hľadáte najnovší nástroj na vytváranie snímok obrazovky vo Windowse 10?

Windows 10 obsahuje nástroj na vystrihovanie, ale môžete tiež vyskúšať aplikáciu Vystrihnúť a skicovať. Ďalšie informácie o tejto aplikácii a ďalších funkciách Windowsu 10 nájdete v téme Čo prinášajú najnovšie aktualizácie Windowsu 10