Používanie Nástroja na vystrihovanie na zachytenie snímok obrazovky

Najjednoduchší spôsob, ako vyhotoviť kópiu dokumentu, je niekedy vytvoriť snímku obrazovky. Na tieto účely slúži Nástroj na vystrihovanie. Použite ho na uloženie a zdieľanie článkov z novín, recenzií filmov alebo receptov.

Zachyťte celú obrazovku počítača alebo jej časť, pridávajte poznámky, ukladajte výstrižky alebo ich priamo odošlite z okna Nástroja na vystrihovanie na e-mailovú adresu. Zachytiť môžete akékoľvek nasledujúce typy výstrižkov:

 • Výstrižok voľnou rukou. Kreslenie tvaru voľnou rukou okolo objektov.
 • Pravouhlý výstrižok. Okolo objektu vytvorte posúvaním kurzora obdĺžnik.
 • Výstrižok okna. Vyberte okno, ako je napríklad okno prehliadača alebo dialógové okno, ktoré chcete zachytiť.
 • Výstrižok na celú obrazovku. Zachyťte celú obrazovku.

Zachytený výstrižok sa automaticky skopíruje do okna Nástroj na vystrihovanie. Tu môžete potom k výstrižkom pridať poznámky, uložiť ich alebo zdieľať. Nasledujúci postup vysvetľuje, ako používať Nástroj na vystrihovanie.

Otvorenie nástroja na vystrihovanie

Pre Windows 10
Na paneli úloh zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz Nástroj na vystrihovanie a potom vyberte položku Nástroj na vystrihovanie.
Pre Windows 8.1/Windows RT 8.1
Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie), zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz Nástroj na vystrihovanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nástroj na vystrihovanie.
Pre Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Nástroj na vystrihovanie a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Nástroj na vystrihovanie.

Zachytenie výstrižku

V Nástroji na vystrihovanie vyberte šípku vedľa tlačidla Nový , vyberte požadovaný typ výstrižku a potom vyberte oblasť na obrazovke, ktorú chcete zachytiť.

Zachytenie výstrižku ponuky

 1. Po otvorení Nástroja na vystrihovanie otvorte ponuku, z ktorej chcete vytvoriť obrázok. (Vo Windowse 7 stlačte pred otvorením ponuky kláves Esc.)
 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + PrtScn.
 3. Vyberte šípku vedľa tlačidla Nový , vyberte požadovaný typ výstrižku a potom vyberte oblasť na obrazovke, ktorú chcete zachytiť.

Pridanie poznámky do výstrižku

Po zachytení výstrižku môžete výberom tlačidla Pero písať alebo kresliť na výstrižok alebo okolo neho.

Uloženie výstrižku

 1. Po zachytení výstrižku vyberte tlačidlo Uložiť výstrižok.
 2. Do poľa Uložiť ako zadajte názov súboru, jeho umiestnenie a typ a potom vyberte položku Uložiť.

Odstránenie URL adresy

Keď zachytíte výstrižok z okna prehliadača a uložíte ho v podobe HTML súboru, URL adresa sa zobrazí pod výstrižkom. Ak nechcete, aby sa URL adresa zobrazovala:

 1. V nástroji na vystrihovanie vyberte tlačidlo Možnosti.
 2. V poli Nástroj na vystrihovanie – možnosti zrušte začiarknutie políčka Vložiť adresu URL pod výstrižky (len formát HTML) a vyberte tlačidlo OK.

Zdieľanie výstrižku

Po zachytení výstrižku vyberte šípku vedľa tlačidla Odoslať výstrižok a potom zo zoznamu vyberte možnosť.

Vlastnosti

ID článku: 13776 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Pripomienky