Používanie režimu vysokého kontrastu

Ak sa vám text na obrazovke číta ťažko, pretože potrebujete vyšší farebný kontrast, môžete zapnúť režim vysokého kontrastu.


Operačný systémPostup
Windows 10
 1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „nastavenie vysokého kontrastu“ a potom v zozname výsledkov vyberte položku Nastavenie vysokého kontrastu.
 2. V časti Výber motívu vyberte z rozbaľovacej ponuky motív vysokého kontrastu a potom vyberte položku Použiť.
Windows 8.1
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ho nahor a kliknite na položku Nastavenie)
 2. Vyberte položku Zmeniť nastavenie počítača a potom položku Zjednodušenie prístupu.
 3. V časti Vysoký kontrast výberom tlačidla zapnite alebo vypnite vysoký kontrast.
Windows 7
 1.  Kliknite na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  a potom kliknite na Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz farba okna a potom kliknite na položku Zmeniť farby okien a metriky.
 2. V časti Základné motívy a motívy pre vysoký kontrast kliknite na motív pre vysoký kontrast, ktorý chcete použiť.
Windows 7 Home Basic

Windows 7 Starter
 1.  Kliknite na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  , potom na položku Ovládací panel a nakoniec na položky Vzhľad a Obrazovka.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť farebnú schému.
 3. V časti Farebná schéma kliknite na farebnú schému s vysokým kontrastom, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku OK.


Vlastnosti

ID článku: 13862 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky