Vytvorenie používateľského konta vo Windowse

Vzťahuje sa na: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1


Vytvorenie konta Microsoft

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC. (Ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, premiestnite kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto.
 4. Zadajte informácie o konte pre tohto používateľa, pomocou ktorých sa môže prihlásiť do Windowsu. Existujú na to štyri spôsoby:
  • Ak už pridávaný používateľ má konto Microsoft, zadajte ho.
  • Ak pridávaná osoba nemá konto Microsoft, môžete jej vytvoriť nové konto pomocou jej e-mailovej adresy. Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používateľ najčastejšie používa.
  • Ak pridávaná osoba nemá e-mailovú adresu, ťuknite alebo kliknite na položku Zaregistrujte sa a získajte novú e-mailovú adresu. Je to zadarmo.
  • Ak je pridávanou osobou dieťa, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto dieťaťa.
 5. Nastavenie konta dokončite podľa pokynov.


Vytvorenie lokálneho konta

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, premiestnite kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásiť sa bez konta Microsoft (neodporúča sa).
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Lokálne konto.
 5. Zadajte meno používateľa pre nové konto.
 6. Ak chcete, aby sa tento používateľ prihlasoval pomocou hesla, zadajte a overte heslo, pridajte pomôcku pre heslo a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa počítač nachádza v doméne, je možné, že budete môcť tento krok vynechať a bude stačiť ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Ďalej. Závisí to od nastavenia zabezpečenia domény.
 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Windows 7


Môj počítač je začlenený do domény

 1. Otvorte konzolu Microsoft Management Console kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  , zadajte výraz mmc do vyhľadávacieho poľa a potom stlačte kláves Enter.
  Vyžaduje sa oprávnenie správcu.
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. Na ľavej table konzoly Microsoft Management Console kliknite na položku Lokálni používatelia a skupiny.

  Ak nie je položka Používatelia a skupiny zobrazená, pravdepodobným dôvodom je, že do konzoly Microsoft Management Console nebol pridaný príslušný modul. Nainštalujete ho vykonaním nasledujúcich krokov:
  1. V konzole Microsoft Management Console kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.
  2. Kliknite na položku Lokálni používatelia a skupiny a potom kliknite na položku Pridať.
  3. Kliknite na položku Lokálny počítač, potom na tlačidlo Dokončiť a nakoniec na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na priečinok Používatelia.
 4. Kliknite na položku Akcia a potom na položku Nový používateľ.
 5. V dialógovom okne zadajte príslušné informácie a potom kliknite na položku Vytvoriť.
 6. Po vytvorení požadovaných používateľských kont kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Môj počítač je v pracovnej skupine

 1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  , kliknutím na položky Ovládací PanelPoužívateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom kliknite na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Spravovať iné konto.
  Vyžaduje sa oprávnenie správcu.
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Kliknite na položku Vytvoriť nové konto.
 4. Zadajte meno, ktoré chcete priradiť používateľskému kontu, kliknite na typ konta a potom kliknite na položku Vytvoriť konto.

Získanie podpory

Kontaktujte nás

Zapojte sa do diskusie

Opýtajte sa komunity