Zobrazenie skrytých súborov

Vzťahuje sa na: Windows 7Windows 10Windows 8.1

Takto môžete zobraziť skryté súbory a priečinky.

Windows 10 

  1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte priečinok a potom vyberte položku Zobraziť skryté súbory a priečinky z výsledkov vyhľadávania.
  2. V časti Rozšírené nastavenia vyberte položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky a potom vyberte položku OK.

Windows 8.1 

  1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a vyberte položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte na pravý horný roh obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom vyberte položku Vyhľadávanie).
  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte priečinok a vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku Možnosti priečinka.
  3. Vyberte kartu Zobraziť.
  4. V časti Rozšírené nastavenia vyberte položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky a vyberte položku OK.

Windows 7 

  1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > Vzhľad a prispôsobenie.
  2. Vyberte položku Možnosti priečinka a potom vyberte kartu Zobraziť.
  3. V časti Rozšírené nastavenie vyberte položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky a potom vyberte položku OK.