Riešenie chýb s modrou obrazovkou

Chyba spôsobujúca zastavenie (nazývaná aj chyba s modrou obrazovkou) sa môže vyskytnúť, ak určitý problém spôsobuje neočakávané vypnutie alebo reštartovanie počítača. Ak sa vyskytne tento typ chyby, na obrazovke sa po zapnutí počítača nezobrazia prvky rozhrania, ako sú ponuka Štart alebo panel úloh. Namiesto toho sa môže zobraziť modrá obrazovka s hlásením, že sa v počítači vyskytol problém a je ho nutné reštartovať.
Kedy sa vyskytla chyba?
Kedy sa vyskytla chyba?
Chyba po nainštalovaní aktualizácie
Niektoré chyby spôsobujúce zastavenie sa vyskytujú po nainštalovaní určitej aktualizácie alebo ovládača do počítača. Ich oprava závisí od toho, či sa dostanete na pracovnú plochu.

 
Chyba spôsobujúca zastavenie, ktorá umožňuje prejsť na pracovnú plochu
Chyba spôsobujúca zastavenie, ktorá neumožňuje prejsť na pracovnú plochu

Chyba pri používaní počítača
Príčina vzniku chyby spôsobujúcej zastavenie nemusí byť vždy úplne zrejmá. V starších počítačoch môže ísť o nesprávne fungovanie hardvéru. V takomto prípade skúste chybu opraviť vykonaním týchto krokov.

 
Vyhľadajte aktualizácie
Odstráňte hardvér
Odstráňte softvér

Chyba pri inovácii na Windows 10
Ak sa zobrazí chyba spôsobujúca zastavenie pri inovácii na Windows 10, inštalácia sa automaticky vráti k predchádzajúcej verzii Windowsu.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, skúste ju opraviť odstránením softvéru alebo hardvéru.
 
Odstráňte softvér
Odstráňte hardvér


Problémy stále pretrvávajú?
Kontaktujte nás prostredníctvom nášho virtuálneho agenta podpory. Ak ste vykonali inováciu na Windows 10, môžete nás kontaktovať aj pomocou aplikácie Kontaktovať technickú podporu. Vyberte tlačidlo Štart  a potom položku Kontaktovať technickú podporu.
Vlastnosti

ID článku: 14238 – Posledná kontrola: 4. 1. 2017 – Revízia: 4

Pripomienky