Napaľovanie a konvertovanie CD diskov

Kopírovanie hudby, obrázkov a videí z počítača na prázdny CD alebo DVD disk sa nazýva napaľovanie. Kopírovanie hudby, obrázkov a videí z CD alebo DVD disku do počítača sa nazýva konvertovanie. Obidve funkcie môžete vykonávať pomocou prehrávača Windows Media Player.

Napaľovanie CD diskov (alebo dátových DVD diskov)

Rôzne typy diskov, ktoré možno napaľovať
Čo treba
Napálenie zvukového CD disku (prípadne dátového CD alebo DVD disku)


Kopírovanie a konvertovanie CD diskov

Pri konvertovaní hudby z CD disku kopírujete príslušné skladby zo zvukového CD disku do počítača. Počas konverzie prehrávač Windows Media Player komprimuje jednotlivé skladby a ukladá ich na jednotku ako súbory Windows Media Audio (WMA), WAV alebo MP3.

Skonvertované súbory sa automaticky ukladajú do priečinka Hudba, ale ich umiestnenie môžete zmeniť pomocou možností na karte Nastavenie kopírovania a konvertovania.

Kopírovanie a konvertovanie hudby z CD disku
Pridanie alebo úprava informácií o médiách po kopírovaní a konvertovaní
Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby
Vlastnosti

ID článku: 15062 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky