Vytvorenie inštalačného média pre Windows

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Inštalačné médium (USB kľúč alebo disk DVD) môžete použiť na inštaláciu novej kópie Windowsu, vykonanie čistej inštalácie alebo preinštalovanie Windowsu 10.

Ak chcete vytvoriť inštalačné médium, prejdite na webovú lokalitu na stiahnutie softvéru, kde nájdete podrobné pokyny. Na tejto webovej lokalite môžete vybrať verziu Windowsu a vytvoriť vlastné inštalačné médium pomocou USB kľúča alebo disku DVD. Ak chcete prejsť priamo k niektorej z verzií, vyberte jedno z týchto prepojení:

Ak chcete vytvoriť inštalačné médium, budete potrebovať:

  • Počítač so spoľahlivým internetovým pripojením. Čas sťahovania sa bude líšiť v závislosti od internetového pripojenia.
  • USB kľúč alebo disk DVD. Prázdny USB kľúč s minimálnou kapacitou 8 GB voľného miesta alebo disk DVD (a napaľovačku diskov DVD). Odporúčame použiť prázdny USB kľúč alebo prázdny DVD disk, pretože všetok obsah na ňom sa odstráni. Ak sa pri napaľovaní disku DVD zo súboru ISO zobrazí hlásenie, že súbor obrazu disku je príliš veľký, bude potrebné použiť dvojvrstvový (DL) disk DVD.
  • Kód Product Key. 25-miestny kód Product Key (nevyžaduje sa v prípade digitálnych licencií). Ak potrebujete pomoc s jeho vyhľadaním, pozrite si tému Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows.

Po vytvorení inštalačného média môžete obnoviť výrobné nastavenia Windowsu alebo preinštalovať Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti obnovenia vo Windowse 10.