Aktualizácia na Windows 8.1 z Windowsu 8

Windows 8.1 a Windows RT 8.1, ktoré stavajú na základoch systémov Windows 8 a Windows RT, vám prinášajú zlepšenia v oblasti prispôsobenia, hľadania, aplikácií, Windows Obchodu a pripojenia ku cloudu, ako aj funkcie na zvýšenie zabezpečenia a spoľahlivosti, aké očakávate od systému Windows.

Ak máte v PC momentálne nainštalovaný Windows 8 alebo Windows RT, aktualizácia na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 je bezplatná. A túto aktualizáciu na rozdiel od predchádzajúcich aktualizácií pre Windows získate vo Windows Obchode.

Skôr než začnete

Systémové požiadavky pre Windows 8.1 a Windows RT 8.1 sú takmer rovnaké ako požiadavky pre Windows 8 – ak je už v počítači nainštalovaný Windows 8 (alebo Windows RT), vo väčšine prípadov môžete získať bezplatnú aktualizáciu na Windows 8.1 (alebo Windows RT 8.1).

Skôr než začnete, mali by ste pamätať na nasledujúce.
 • Spolu s vami prechádzajú aj vaše súbory, počítačové aplikácie, používateľské kontá a nastavenia. Windows 8.1 a Windows RT 8.1 sa dodávajú s určitými novými vstavanými aplikáciami, ktoré aktualizujú alebo nahradia niektoré existujúce vstavané aplikácie. Existujúce aplikácie z Windows Obchodu neprechádzajú spolu s vami, ale po dokončení aktualizácie ich môžete znova nainštalovať všetky naraz, alebo môžete nainštalovať iba tie, ktoré chcete.
 • Skontrolujeme za vás vaše počítačové aplikácie a zariadenia. V rámci aktualizácie kontrolujeme vaše súčasné počítačové aplikácie a pripojené zariadenia. Budeme vás informovať, čo bude potrebné urobiť pre ich prípravu na aktualizáciu alebo ich sprevádzkovanie po aktualizácii. Vo väčšine prípadov nie je potrebné urobiť nič, pretože väčšina počítačových aplikácií, zariadení (ako napríklad tlačiarne) a sieťových pripojení bude po aktualizácii pracovať normálne.
 • Pouvažujte nad používaním konta Microsoft na prihlasovanie do počítača. Ak už používate konto Microsoft na prihlásenie do Windows 8 alebo Windows RT, to isté konto budete používať aj na prihlásenie do Windowsu 8.1 alebo Windowsu RT 8.1. Ak ho ešte nepoužívate, odporúčame vám začať s používaním konta Microsoft vo Windowse 8.1 alebo Windowse RT 8.1. Ak už máte konto, ktoré používate s produktmi ako Outlook.com, Xbox LIVE, Windows Phone alebo Skype, potom už máte konto Microsoft.
 • Počas inštalácie aktualizácie môžete pokračovať v práci. Sťahovanie a inštalácia môže trvať 30 minút až niekoľko hodín, čo závisí od rýchlosti internetového pripojenia a od rýchlosti a konfigurácie počítača, no počas inštalácie aktualizácie na pozadí môžete svoj počítač používať. Ak sa počas tohto procesu rozhodnete odísť od svojho počítača, nezabudnite uložiť výsledky svojej práce a zavrieť všetky otvorené aplikácie pre prípad, že by sa počítač počas vašej neprítomnosti potreboval automaticky reštartovať. Po reštarte nebudete môcť počítač určitý čas používať (môže to trvať 20 minút až jednu hodinu), kým sa použijú všetky aplikácie. Po skončení tejto fázy vás budeme sprevádzať pri výbere niektorých základných nastavení a potom Windows dokončí aplikovanie všetkých potrebných konečných aktualizácií.

Príprava počítača

Existujú určité kroky, ktoré je potrebné vykonať ešte pred začatím inštalácie:
 • Zálohujte súbory. Hoci vaše súbory a aplikácie zostávajú pri aktualizácii na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 zachované, odporúčame vám si dôležité súbory zálohovať na externý disk alebo v cloude.
 • Skontrolujte, či máte dostatok miesta na disku. Ak aktuálne používate Windows 8, na inštaláciu 32-bitovej verzie Windowsu 8.1 budete potrebovať 3000 MB a na inštaláciu 64-bitovej verzie Windowsu 8.1 budete potrebovať 3850 MB voľného miesta. V zariadení s Windowsom RT budete na inštaláciu Windowsu RT 8.1 potrebovať 2250 MB voľného miesta na pevnom disku.
 • Zapojte svoj notebook alebo tablet do zdroja napájania. Je dôležité, aby počítač bol počas procesu aktualizácie zapojený do zdroja napájania, pretože ak sa vybije pred dokončením aktualizácie, aktualizácia sa nemusí nainštalovať správne.
 • Pripojte sa na internet. Najvhodnejšie je ponechať počítač pripojený až do dokončenia aktualizácie. Ak to neurobíte, neskôr bude potrebné znova sa pripojiť a inštalácia bude trvať dlhšie.
 • Získajte najnovšie kritické a dôležité aktualizácie. Existuje niekoľko aktualizácií, bez ktorých nebude možné nainštalovať Windows 8.1. Vo väčšine prípadov sa najnovšie aktualizácie nainštalujú automaticky prostredníctvom služby Windows Update. Ak však nemáte zapnuté automatické aktualizácie a potrebujete vyhľadať aktualizácie manuálne alebo ak chcete skontrolovať, či sa nainštalovali najnovšie aktualizácie, môžete to urobiť na lokalite služby Windows Update.
 • Dočasne vypnite antivírusový program. Niektoré antivírusové softvéry môžu mať rušivý vplyv na inštaláciu. Po inštalácii Windowsu 8.1 alebo Windowsu RT 8.1 nezabudnite antivírusový program znova zapnúť.

Získajte bezplatnú aktualizáciu

Teraz môžete stiahnuť bezplatnú aktualizáciu z Windows Obchodu.
 1. Prejdite na domovskú obrazovku a vyberte dlaždicu Obchod.
 2. V Obchode vyberte položku Aktualizácia Windowsu 8.1 alebo Windowsu RT 8.1 a potom vyberte položku Stiahnuť.
 3. Aktualizácia sa stiahne a nainštaluje na pozadí počas toho, ako budete svoj počítač používať na niečo iné. Inštalátor skontroluje, či máte dostatok miesta na disku, či vaše aplikácie a zariadenia budú pracovať vo Windowse 8.1 alebo Windowse RT 8.1 a či máte všetky požadované aktualizácie.

  Inštalátor môže v určitých prípadoch naraziť na niečo, čomu je potrebné venovať pozornosť, aby ste mohli pokračovať v inštalácii aktualizácie. Ak k tomu dôjde, zobrazí sa hlásenie s informáciami o tom, čo je potrebné vykonať.

Reštartovať

Po stiahnutí aktualizácie a dokončení prvej fázy inštalácie (ktorá môže trvať 15 minút až niekoľko hodín v závislosti od systému a rýchlosti pripojenia) sa zobrazí hlásenie informujúce o potrebe reštartovať počítač. K dispozícii budete mať 15 minút na dokončenie svojej práce, uloženie jej výsledkov a zatvorenie aplikácií a potom sa počítač reštartuje. Môžete ho tiež reštartovať sami.

Zmeniť vlastné nastavenia

Zobrazí sa zoznam odporúčaných nastavení, ktorý sa označuje ako Expresné nastavenie. Ak chcete prijať tieto nastavenia a pokračovať, vyberte položku Použiť expresné nastavenie. Tieto nastavenia môžete po dokončení inštalácie kedykoľvek zmeniť. Ak chcete zmeniť niektoré z týchto nastavení teraz, ťuknite alebo vyberte položku Prispôsobiť.

Ďalšie informácie získate výberom položky Ďalšie informácie o expresnom nastavení. Informácie o tom, ako tieto nastavenia ovplyvnia ochranu vašich osobných údajov, získate výberom položky Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Prihlásiť sa

Potom sa zobrazí výzva na prihlásenie. Ak už používate konto Microsoft na prihlásenie do Windowsu 8 alebo Windowsu RT, názov konta sa vyplní automaticky. Ak ste predtým používali lokálne konto, môžete sa prihlásiť pomocou neho.

Ak máte konto Microsoft

 1. Zadajte e-mailovú adresu (ak je to potrebné) a heslo konta Microsoft.
 2. Pošleme vám bezpečnostný kód na alternatívnu e-mailovú adresu alebo na telefónne číslo, ktoré ste nastavili pre toto konto, a tento kód potom bude potrebné zadať na overenie vášho vlastníctva príslušného konta. To nám pomáha chrániť vaše konto a zariadenia pri prístupe k citlivým informáciám. Ak pre konto ešte nemáte nastavené alternatívne kontaktné informácie, zobrazí sa výzva na ich poskytnutie.


Ak máte lokálne konto

Ak sa chcete prihlásiť s lokálnym kontom, zadajte heslo. Ku kontu Microsoft sa kedykoľvek môžete pripojiť aj neskôr a odporúčame vám, aby ste to skúsili. Jednoducho povedané, konto Microsoft je lepidlo, ktoré spája množstvo užitočných funkcií nového systému Windows. S týmto kontom budete môcť získavať aplikácie z Windows Obchodu, automaticky synchronizovať nastavenia a dokumenty medzi počítačmi, zálohovať fotografie v cloude, aby ste sa k nim mohli dostať z ľubovoľného miesta a zobraziť všetky kontakty z viacerých e-mailových kont a kont v sociálnych sieťach na jednom mieste v aplikáciách Ľudia a Pošta.

Cloudové úložisko OneDrive

Ak po prvýkrát nastavujete počítač s Windowsom 8.1 alebo Windowsom RT 8.1, zobrazia sa nové možnosti pre službu Onedrive.

Ak už máte iný počítač ss Windowsom 8.1 alebo Windowsom RT 8.1 a vybrali ste synchronizáciu nastavení v tomto počítači, potom sa vaše nastavenia Onedrivu budú synchronizovať z existujúceho počítača do tohto počítača a táto obrazovka sa vám nemusí zobraziť.

Ak na tejto obrazovke kliknete na položku Ďalej, v počítači sa použijú predvolené nastavenia Onedrivu:

 • Fotografie nasnímané týmto počítačom sa uložia do priečinka fotografií zo zariadení v tomto počítači a menšia kópia každej fotografie sa automaticky zálohuje vo Onedrive.
 • Predvoleným umiestnením pre ukladanie novo vytvorených dokumentov je OneDrive. Kedykoľvek si však môžete zvoliť aj ukladanie jednotlivých dokumentov lokálne alebo na inej jednotke.
 • Windows uloží záložnú kópiu nastavení počítača do OneDrivu. Ak by sa niečo stalo s vaším počítačom a museli by ste ho vymeniť za iný, vaše nastavenia sú uložené v cloude a vy ich môžete okamžite preniesť do nového počítača.

Tieto nastavenia môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v nastaveniach počítača. Ak chcete radšej tieto nastavenia vypnúť hneď, kliknite na položku Vypnutie týchto nastavení OneDrivu (neodporúča sa).

Konečné aktualizácie

Keďže Windows sa neustále aktualizuje, je možné, že od finalizácie Windowsu 8.1 a Windowsu RT 8.1 boli sprístupnené určité kritické aktualizácie. Windows vyhľadá tieto kritické aktualizácie pri dokončení prvej inštalácie Windowsu 8.1 alebo Windowsu RT 8.1 a ak nejaké nájde, automaticky ich stiahne. Stiahnutie a inštalácia týchto aktualizácií môže trvať niekoľko minút v závislosti od potrebných aktualizácií. Dokončenie aktualizácií si môže vyžiadať aj opakované reštartovanie počítača.

Preinštalovanie aplikácií

Počítačové aplikácie pri aktualizácii prechádzajú na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 spolu s vami, ale aplikácie z Windows Obchodu bude potrebné znova nainštalovať. Všetky aplikácie z Windows Obchodu, ktoré vlastníte, môžete zobraziť v časti Vlastné aplikácie na stránke Obchodu. Tu tiež môžete vybrať aplikácie, ktoré chcete inštalovať do aktualizovaného počítača, a môžete ich aj všetky naraz nainštalovať.

 1. Výberom dlaždice Obchod na domovskej obrazovke otvorte Windows Obchod.
 2. Vyberte položku Konto a potom položkuMoje aplikácie.
 3. Vyberte všetky aplikácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom vyberte položku Inštalovať.


Vlastnosti

ID článku: 15288 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky