Inštalácia aktualizácie Windowsu 8.1 (KB 2919355)

Aktualizácie Windowsu 8.1 a Windowsu RT 8.1 (označované aj ako KB 2919355) zahŕňajú vylepšenia, vďaka ktorým môžete svoje obľúbené aplikácie a nastavenia jednoduchšie nájsť a používať. Poskytujú tiež príjemnejšie možnosti práce s myšou a klávesnicou a aktualizujú zabezpečenie a výkon. V tejto téme nájdete informácie potrebné na inštaláciu tejto dôležitej aktualizácie.

Skontrolujte, či je nainštalovaná

Ak používate Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a aktualizácie získavate automaticky, netreba robiť nič: Windows Update stiahne a nainštaluje aktualizáciu automaticky počas nasledujúcich týždňov. Nebude vás rušiť v práci s výnimkou zobrazenia oznámenia s informáciou, že na dokončenie inštalácie je potrebné reštartovať počítač.

Ak chcete skontrolovať, či je už aktualizácia nainštalovaná, prejdite na domovskú obrazovku. Ak sa vedľa názvu vášho konta v hornej časti domovskej obrazovky zobrazuje tlačidlo Hľadať, aktualizáciu už máte.


Manuálna inštalácia aktualizácie

Ak používate Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a aktualizáciu zatiaľ nemáte, môžete ju vyhľadať a nainštalovať manuálne podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či je počítač zapojený a pripojený na internet prostredníctvom pripojenia neúčtovaného podľa objemu údajov. Počas inštalácie aktualizácie počítač neodpájajte ani nevypínajte.
 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie počítača. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ho nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie počítača.) 
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Skontrolovať.
 5. Ak sa nájdu aktualizácie, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť podrobnosti.
 6. V zozname aktualizácií vyberte aktualizáciu s kódom KB 2919355 a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať.

  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 7. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač a prihláste sa.


Uvoľnenie miesta na disku

V závislosti od verzie Windowsu budete na stiahnutie a na inštaláciu aktualizácie Windowsu 8.1 alebo Windowsu RT 8.1 (KB 2919355) zo služby Windows Update vo vašom počítači potrebovať nasledujúce množstvo dostupného miesta na disku:

 • Windows 8.1 (64-bitová verzia): 2 GB
 • Windows 8.1 (32-bitová verzia): 0,8 GB
 • Windows RT 8.1: 1,1 GB


Riešenie problémov s inštaláciou aktualizácie

Ak sa pri pokuse o inštaláciu aktualizácie Windowsu 8.1 alebo Windowsu RT 8.1 (KB 2919355) zobrazí niektorá z nasledujúcich chýb služby Windows Update, tieto riešenia vám možno pomôžu problém vyriešiť. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Kód 0x800F0922 Táto chyba pravdepodobne znamená, že súbor požadovaný službou Windows Update je poškodený alebo chýba. Tu nájdete niekoľko tipov, ako tento problém vyriešiť:

 1. Spustite Poradcu pri riešení problémov s aktualizáciou Windowsu 8.1 a vyriešte problém.
 2. Nainštalujte aktualizáciu Windowsu 8.1 alebo Windowsu RT 8.1.
Kód 0x800F0923 Táto chyba pravdepodobne znamená, že ovládač alebo iný softvér v počítači nie je kompatibilný s aktualizáciou. Informácie o riešení tohto problému vám poskytne oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Kód 0x800F0922 Táto chyba pravdepodobne znamená, že počítaču sa nepodarilo pripojiť na servery služby Windows Update. Ak sa k pracovnej sieti pripájate cez sieť VPN, odpojte sa od siete, vypnite softvér siete VPN (ak je to možné) a skúste aktualizáciu nainštalovať znova.

Táto chyba tiež môže znamenať, že na oblasti vyhradenej systému nie je dostatok voľného miesta. Tento problém sa vám možno podarí vyriešiť pomocou softvéru tretej strany, ktorý umožňuje zväčšiť veľkosť oblasti vyhradenej systému.
Chyba: Nepodarilo sa dokončiť aktualizácie. Vracajú sa zmeny. Nevypínajte počítač.

Chyba: Zlyhanie pri konfigurácii aktualizácií systému Windows. Obnovujú sa zmeny.
Toto sú všeobecné chyby, ktoré sa môžu zobraziť pri každom zlyhaní aktualizácie systému Windows. Najlepší spôsob riešenia problému získate po zistení konkrétneho kódu chyby.

Kód chyby v prípade zlyhania aktualizácie nájdete v histórii aktualizácií. V zozname pohľadajte reťazec KB 2919355, poznamenajte si kód chyby a potom sa obráťte na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Zobrazenie histórie aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor myši nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť históriu aktualizácií.
Chyba: Aktualizácia sa nevzťahuje na váš počítač. Táto chyba pravdepodobne znamená, že v počítači nie je nainštalovaná požadovaná aktualizácia KB 2919442. Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované všetky požadované aktualizácie vrátane KB 2919442. Ak sú nainštalované všetky aktualizácie, možno bude potrebné obnoviť nastavenia počítača.

Obnovenie nastavení počítača:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie počítača. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie počítača.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.
 3. V časti Obnovenie nastavenia počítača bez vplyvu na súbory ťuknite alebo kliknite na položku Začať.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vlastnosti

ID článku: 15356 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky