Nastavenie spustenia Windowsu (vrátane núdzového režimu)

Vzťahuje sa na: Windows 8.1Windows RT 8.1

S nastaveniami spustenia Windowsu môžete spustiť Windows v rôznych rozšírených režimoch slúžiacich na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu identifikovať a opraviť problémy s počítačom.

Otvorenie obrazovky Nastavenie spustenia Windowsu v nastaveniach PC

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenia a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ho nahor, kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Zmeniť nastavenie počítača.) 
 2. V časti Nastavenie počítača ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.
 3. V časti Rozšírené spustenie ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať teraz.
 4. Po reštartovaní počítača ťuknite alebo kliknite na obrazovke Výber možnosti na položku Riešiť problémy. Ak sa nezobrazí možnosť Nastavenie spustenia, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti.
 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie spustenia a potom na položku Reštartovať.
 6. Na obrazovke Nastavenie spustenia vyberte požadované nastavenie spustenia.
 7. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Otvorenie obrazovky Nastavenie spustenia Windowsu v prostredí Windows Recovery Environment

Ak nie je možné počítač spustiť, postupujte podľa týchto pokynov a prejdite do prostredia Windows Recovery Environment. Na vykonanie týchto krokov bude potrebné pripojiť klávesnicu.

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov v závislosti od toho, či máte inštalačné médium (napríklad DVD alebo USB kľúč):
  • Ak máte inštalačné médium pre Windows 8.1, spustite počítač z inštalačného média. Vložte DVD alebo zasuňte USB kľúč a reštartujte počítač. Ak sa zobrazí výzva na stlačenie ľubovoľného klávesu na zavedenie systému z disku DVD, urobte tak. Ak sa výzva nezobrazí, možno bude potrebné zmeniť poradie spustenia v nastaveniach systému BIOS počítača tak, aby sa počítač najskôr spúšťal z DVD alebo USB. Keď sa zobrazí stránka Inštalácia Windowsu, ťuknutím alebo kliknutím na položku Opraviť počítač spustite prostredie Windows Recovery Environment.
  • Ak nemáte inštalačné médium, reštartujte počítač trikrát pomocou tlačidla napájania. Spustí sa prostredie Windows Recovery Environment.
 2. V prostredí Windows Recovery Environment ťuknite alebo kliknite na obrazovke Výber možností na položku Riešiť problémy.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie spustenia. Ak sa obrazovka Nastavenie spustenia nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom na položku Nastavenie spustenia.
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať a potom počkajte, kým sa počítač reštartuje.
 5. Na obrazovke Nastavenie spustenia vyberte niektorú možnosť.
 6. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Pri niektorých možnostiach, napríklad v núdzovom režime, sa systém Windows spustí v obmedzenom stave, v ktorom sa spúšťajú len najzákladnejšie programy. Pri iných možnostiach sa Windows spustí s rozšírenými funkciami, ktoré spravidla používajú správcovia systému a odborníci v oblasti informačných technológií. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Microsoft TechNet pre odborníkov v oblasti informačných technológií.