Zálohovanie a obnovenie PC

Zálohovanie

PC sa dá zálohovať niekoľkými spôsobmi.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací Panel Systém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.
 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak ste nikdy predtým nepoužívali aplikáciu Windows Zálohovanie alebo prednedávnom vykonali inováciu verzie Windowsu, vyberte položku Nastaviť zálohovanie a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.
  • Ak ste už vytvorili zálohu, môžete počkať na naplánované spustenie zálohovania alebo môžete manuálne vytvoriť novú zálohu výberom položky Zálohovať.
  • Ak ste už vytvorili zálohu, ale máte záujem o nové kompletné zálohovanie namiesto aktualizácie starého, vyberte položku Vytvoriť novú, Úplná záloha a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Vytvorenie obrazu systému

Obrazy systému obsahujú všetky informácie o počítači v konkrétnom stave

 1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací PanelSystém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.
 2. Na ľavej table vyberte položku Vytvoriť obraz systému a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu. 
  Vyžaduje sa povolenie správcu
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Uchovávanie rôznych verzií obrazu systému

Môžete si uchovať niekoľko verzií obrazu systému. Na interných a externých pevných diskoch sa staršie obrazy systému odstránia, keď je na disku nedostatok miesta. Ak chcete ušetriť miesto na disku, odstráňte staršie obrazy systému.

Ak obrazy systému ukladáte do sieťového umiestnenia, pre každý počítač si môžete uchovať len najaktuálnejší obraz systému. Obrazy systému sa ukladajú vo formáte jednotka\WindowsImageBackup\názov počítača\. Ak máte existujúci obraz systému pre počítač a vytvoríte nový obraz pre rovnaký počítač, nový obraz systému prepíše existujúci.

Ak si chcete ponechať existujúci obraz systému, podľa nasledujúcich pokynov ho môžete pred vytvorením nového obrazu systému skopírovať do iného umiestnenia.

 1. Prejdite do umiestnenia obrazu systému.
 2. Skopírujte priečinok WindowsImageBackup do nového umiestnenia.


Vytvorenie bodu obnovenia

Pomocou bodu obnovenia môžete obnoviť systémové súbory počítača do stavu z minulosti. Aplikácia Obnovenie systému body obnovenia vytvára automaticky každý týždeň a po rozpoznaní zmeny v PC (napríklad po nainštalovaní aplikácie alebo ovládača).

Bod obnovenia vytvoríte takto:

 1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací PanelSystém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.
 2. Na ľavej table vyberte položku Ochrana systému.
 3. Vyberte kartu Ochrana systému a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 4. V dialógovom okne Ochrana systému zadajte popis a potom vyberte položku Vytvoriť.


Obnovenie

 1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Ovládací PanelSystém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.
 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak chcete obnoviť svoje súbory, vyberte položku Obnoviť moje súbory.
  • Ak chcete obnoviť súbory všetkých používateľov, vyberte položku Obnoviť všetky súbory používateľov.
 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak chcete prehľadávať obsah zálohy, vyberte položku Hľadať súbory alebo Hľadať priečinky. Pri prehľadávaní priečinkov sa vám nezobrazia jednotlivé súbory v priečinku. Ak chcete zobraziť jednotlivé súbory, použite možnosť Hľadať súbory.
  • Ak chcete vyhľadať obsah zálohy, vyberte položku Hľadať, zadajte celý názov alebo časť názvu súboru a potom vyberte položku Hľadať.


Obnovenie zálohy vytvorenej na inom počítači

Súbory môžete obnoviť zo zálohy, ktorá bola vytvorená na inom počítači s Windowsom Vista alebo Windowsom 7.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací Panel Systém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.
 2. Vyberte položku Vybrať inú zálohu, z ktorej sa majú obnoviť súbory a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu. 
  Vyžaduje sa povolenie správcu
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Vyhľadanie súborov, ktoré boli obnovené zo zálohy vytvorenej na inom počítači

Ak sa obnovujú súbory zo zálohy, ktorá bola vytvorená na inom počítači, súbory sa obnovia do priečinka s menom používateľa, ktorý bol použitý na vytvorenie zálohy. Ak sú mená používateľov odlišné, bude potrebné prejsť do priečinka, do ktorého sa súbory obnovili. Ak bolo meno používateľa na počítači, na ktorom bola záloha vytvorená, napríklad Peter, zatiaľ čo meno používateľa je na počítači, na ktorom sa bude záloha obnovovať, napríklad PeterC, obnovené súbory sa uložia do priečinka s názvom Peter.

Obnovené súbory nájdete takto:

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom položku Počítač.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu jednotky, na ktorej sú súbory uložené, napríklad C:\.
 3. Kliknite na priečinok Používatelia. Zobrazí sa priečinok pre každé používateľské konto.
 4. Dvakrát kliknite na priečinok s menom používateľa, ktorý bol použitý na vytvorenie zálohy. Obnovené súbory budú uložené v rôznych priečinkoch podľa toho, kde boli pôvodne umiestnené.


Obnovenie súborov zo súborovej zálohy po obnovení počítača zo zálohy obrazu systému

Po obnovení počítača zo zálohy obrazu systému môžu byť v súborovej zálohe, ktorú chcete obnoviť, novšie verzie niektorých súborov.

Ak chcete obnoviť súbory zo súborovej zálohy, ktorá bola vytvorená po vytvorení zálohy obrazu systému, postupujte takto:

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací PanelSystém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.
 2. Vyberte položku Vybrať inú zálohu, z ktorej sa majú obnoviť súbory
  Vyžaduje sa povolenie správcu
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. V časti Doba zálohovania vyberte dátumový rozsah zálohy so súbormi, ktoré chcete obnoviť, a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.
Vlastnosti

ID článku: 17127 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Windows 7, Windows 8.1

Pripomienky