Ochrana počítača pred vírusmi

Táto téma sa venuje spôsobom ochrany počítača pred vírusmi, ktoré môžu poškodiť počítač. Okrem toho obsahuje tipy na preventívne opatrenia pre ochranu počítača a rady, ktoré vám pomôžu chrániť počítač, nachádzať a odstraňovať vírusy a zabezpečiť si prístup k najnovším informáciám o problémoch zabezpečenia.

Zabráňte infikovaniu PC vírusmi

Na ochranu počítača pred vírusmi a ďalšími hrozbami môžete podniknúť mnoho preventívnych krokov.

 • Používajte aplikáciu na ochranu pred malvérom. Inštaláciou antimalvérovej aplikácie a jej aktualizovaním môžete chrániť počítač pred vírusmi a ďalším malvérom (škodlivým softvérom). Antimalvérové aplikácie vyhľadávajú vírusy, spyware a ďalší malvér, ktoré sa snažia napadnúť e-maily, operačný systém alebo súbory. Nové hrozby sa objavujú denne, preto pravidelne sledujte aktualizácie na webovej lokalite výrobcu antimalvéru.

  Windows Defender je bezplatným antimalvérovým softvérom, ktorý je súčasťou systému Windows a ktorý môžete automaticky aktualizovať pomocou služby Windows Update. Môžete tiež navštíviť zoznam poskytovateľov spotrebiteľského zabezpečovacieho softvéru, v ktorom nájdete antivírové aplikácie, ktoré fungujú s Windowsom.
 • Neotvárajte e-mailové správy od neznámych odosielateľov ani e-mailové prílohy, ktoré nepoznáte. Mnohé vírusy bývajú pripojené k e-mailovým správam a začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy. Ak prílohu neočakávate, radšej žiadne prílohy neotvárajte.
 • V internetovom prehliadači používajte funkciu blokovania automaticky otváraných okien. Automaticky otvárané okná sú malé okná prehliadača, ktoré sa zobrazujú v hornej časti prezeranej webovej lokality. Aj napriek tomu, že väčšinu z nich vytvárajú inzerenti, môžu obsahovať aj škodlivý alebo nebezpečný kód. Pomocou blokovania automaticky otváraných okien je možné predísť zobrazovaniu niektorých alebo všetkých takýchto okien. Blokovanie automaticky otváraných okien je vo Windows Internet Exploreri predvolene zapnuté. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v Internet Exploreri.
 • Ak používate Internet Explorer, uistite sa, že je zapnutá funkcia Filter SmartScreen. Filter SmartScreen v Internet Exploreri chráni pred malvérom a útokmi s neoprávneným získavaním údajov tým, že zobrazuje upozornenia v prípade, ak bola webová lokalita alebo lokalita preberania označená za nebezpečnú. Ďalšie informácie nájdete v téme Filter SmartScreen: najčastejšie otázky.
 • Venujte pozornosť oznámeniam funkcie Windows SmartScreen. Dávajte si pozor na spúšťanie neznámych aplikácií stiahnutých z internetu. Neznáme aplikácie majú väčší predpoklad byť nebezpečné. Keď prevezmete a spustíte aplikáciu z internetu, filter SmartScreen použije informácie o reputácii aplikácie a zobrazí upozornenie, ak aplikácia nie je známa a mohla by byť škodlivá.
 • Windows neustále aktualizujte. Spoločnosť Microsoft pravidelne vydáva osobitné aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť počítač. Tieto aktualizácie pomáhajú pri ochrane pred vírusmi a inými malvérovými útokmi odstránením možných chýb zabezpečenia.

  Zapnite službu Windows Update, aby sa aktualizácie do Windowsu prijímali automaticky. 
 • Používajte firewall. Windows Firewall alebo iná aplikácia brány firewall upozorní používateľa na podozrivú aktivitu v prípade, ak sa vírus alebo červ pokúsi pripojiť k počítaču. Taktiež dokáže blokovať pokusy vírusov, červov alebo hakerov, ktorí sa pokúšajú do počítača používateľa dostať potenciálne škodlivé aplikácie.
 • Použite nastavenia prehliadača na ochranu osobných údajov. Niektoré webové lokality sa môžu pokúšať použiť vaše osobné informácie na cielené reklamy, podvody a krádež identity.

  Ak používate Internet Explorer, môžete kedykoľvek upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov alebo obnoviť predvolené nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v Internet Exploreri.
 • Zapnite kontrolu používateľských kont (UAC). Pri zmenách v počítači, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, sa prostredníctvom služby UAC zobrazí oznámenie a získate možnosť zmenu schváliť. Pomocou služby UAC možno vírusom zabrániť vo vykonávaní neželaných zmien. Ak chcete otvoriť kontrolu používateľských kont, potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadať. Ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz uac a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť internetu a históriu prehľadávania. Väčšina prehliadačov ukladá informácie o navštívených webových lokalitách a zadávané informácie, napríklad vaše meno a adresu. Uloženie týchto podrobností v počítači môže byť užitočné, no niekedy môže byť potrebné časť týchto informácií (alebo všetky) odstrániť, napríklad ak používate verejný počítač a nechcete v ňom nechať osobné informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie histórie prehľadávania.

Kontrolný zoznam zabezpečenia pre Windows

Využite výhody všetkých možností na zlepšenie zabezpečenia počítača so systémom Windows.

The Action Center icon.

 
Centrum akcií. Centrum akcií umožňuje skontrolovať, či je zapnutá brána firewall, či je antimalvérová ochrana aktualizovaná a či je počítač nastavený na automatickú inštaláciu aktualizácií.
The Windows Defender icon.

Windows Defender. Pomocou programu Windows Defender pomôžete zabrániť tomu, aby sa vírusy, spyware a iný potenciálne nežiaduci softvér nainštaloval do počítača bez vášho vedomia.
Administrator password needed icon.

Windows SmartScreen. Filter Windows SmartScreen pomôže chrániť počítač tým, že sa pred spustením neznámych aplikácií prevzatých z internetu zobrazí upozornenie.
Administrator password needed icon.

Kontrola používateľských kont. Kontrola používateľských kont vyžaduje povolenie pred inštaláciou softvéru alebo otvorením určitých druhov aplikácií, ktoré by mohli poškodiť počítač alebo spôsobiť jeho vyššiu zraniteľnosť pri ohrozeniach zabezpečenia.
The File History icon.

História súborov. Funkciu História súborov použite na automatické pravidelné zálohovanie osobných súborov, napríklad fotografií, dokumentov a hudby. Ak sa v počítači vyskytne zlyhanie hardvéru, môžete obnoviť akúkoľvek verziu súborov, ktoré sú pre vás dôležité.
The Windows Update icon.

Windows Update. Pomocou služby Windows Update môžete automaticky preberať a inštalovať najnovšie aktualizácie počítača.
The Windows Firewall icon.

Windows Firewall. Zapnutím brány Windows Firewall pomôžete ochrániť počítač pred prístupom hakerov a škodlivého softvéru, napríklad vírusov, do počítača cez internet.

Buďte informovaní o najnovších problémoch zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia pre Windows vám pomôžu sa chrániť pred novými a pretrvávajúcimi hrozbami pre vaše osobné údaje a počítač.


Aktualizujte svoj antivírusový softvér

Antivírusový softvér sa musí pravidelne aktualizovať, aby bol neustále účinný v boji proti novým vírusom. Väčšina antivírusových programov je navrhnutých tak, aby sa aktualizovali automaticky. Softvér sa však dá aktualizovať aj manuálne.

Windows sa nedodáva s antivírusovým softvérom, ale často dokáže zistiť a sledovať antivírusový softvér, ktorý nainštalujete vy alebo výrobca vášho počítača. Stav antivírusový softvéru sa zvyčajne zobrazujte v Centre akcií.

 1. Otvorte Centrum akcií kliknutím na tlačidlo Štart
  Start button icon
  , kliknutím na položku Ovládací panel, potom v časti Systém a zabezpečenie kliknutím na položku Posúdiť stav počítača.
 2. Kliknutím na tlačidlo šípky  vedľa položky Zabezpečenie rozbaľte túto časť.
 3. Ak Windows zistí antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana proti vírusom.
 4. Kliknite na položku Aktualizovať.

Zapnutie alebo vypnutie brány Windows Firewall

 1. Spustite Windows Firewall kliknutím na tlačidlo Štart
  Start button icon
  a potom kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall
  Ikona Administrator (Správca)
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Kliknite na položku Zapnúť bránu Windows Firewall pri každom type siete, ktorú chcete zabezpečiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 4. Ak chcete firewallom blokovať všetky programy od komunikácie, vrátane programov, ktorým ste predtým povolili komunikovať cez firewall, začiarknite políčko Blokovať všetky prichádzajúce pripojenia, vrátane tých, ktoré sú uvedené v zozname povolených programov.

Ak potrebujete vypnúť Windows Firewall


Vypnutie alebo zapnutie kontroly používateľských kont


Kontrola používateľských kont (UAC) pomáha zabrániť vo vykonávaní neautorizovaných zmien v počítači. UAC upozorňuje používateľa, keď sa chystá vykonať v počítači zmenu, ktorá si vyžaduje povolenie na úrovni správcu. Tieto typy zmien môžu ovplyvniť zabezpečenie počítača alebo nastavenia pre ďalších ľudí, ktorí používajú počítač. Odporúčame vám ponechať funkciu UAC zapnutú, aby bol počítač dôkladnejšie chránený.

 1. Otvorte nastavenia kontroly používateľských kont kliknutím na tlačidlo Štart
  Start button icon
  a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz uac a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont.
 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak chcete vypnúť kontrolu používateľských kont, posuňte jazdec do polohy Nikdy neupozorňovať a potom kliknite na tlačidlo OK.
   Ikona Administrator (Správca)
    Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. Na vypnutie funkcie UAC bude potrebné reštartovať počítač.
  • Ak chcete zapnúť funkciu UAC, posunutím jazdca vyberte, kedy sa majú zobrazovať upozornenia, a potom kliknite na tlačidlo OK.
   Ikona Administrator (Správca)
    Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ako nájsť a odstrániť vírus?

Ak odpoviete „áno“ na ľubovoľnú z nasledujúcich otázok, počítač môže byť infikovaný vírusom.

 • Je váš počítač veľmi pomalý? Všeobecným prejavom napadnutia počítača vírusom je výrazné spomalenie jeho výkonu. Nízky výkon však môže byť spôsobený aj inými príčinami vrátane potreby defragmentácie pevného disku, nedostatku operačnej pamäte (RAM) v počítači alebo prítomnosti spywaru a adwaru. Viac informácii o spyware nájdete v téme Ako zistiť, či sa v počítači nenachádza spyware.
 • Zobrazujú sa vám neočakávané hlásenia alebo dochádza k automatickému spúšťaniu programov? Niektoré vírusy môžu poškodiť Windows alebo niektoré programy. Výsledkom týchto škôd môže byť neočakávané zobrazovanie hlásení, automatické spúšťanie alebo ukončovanie programov, prípadne náhle vypnutie Windowsu.
 • Pracuje modem alebo pevný disk viac ako by mal? E-mailové vírusy odosielajú veľký počet vlastných kópií e-mailom. Jedným z ukazovateľov tohto procesu je neustále svietiaca kontrolka na širokopásmovom alebo externom modeme. Druhým príznakom je, ak neustále počujete zvuk pracujúceho pevného disku. Nejde vždy o príznaky počítačového vírusu, ale v kombinácii s inými problémami to môže poukazovať na infekciu vírusom.
 • Ak chcete overiť, či je počítač nakazený vírusom, nechajte ho skontrolovať antivírusovým programom. Nové vírusy sa objavujú každý deň, a preto je mimoriadne dôležité uchovávať antivírusový program v aktualizovanom stave. Ďalšie informácie o zabezpečení počítača nájdete na stránke Zabezpečenie v domácnostiach na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Ak chcete zistiť, ako z počítača odstrániť škodlivý softvér (malvér), prejdite na webovú stránku Microsoft Safety Scanner.

Rýchlym spôsobom zistenia prítomnosti vírusu v počítači je použitie programu Windows Defender. Táto antimalvérová ochrana je súčasťou systému Windows a pomáha identifikovať a odstraňovať vírusy, spyware a ďalší škodlivý softvér.


Kontrola počítača pomocou programu Windows Defender

 1. Ak chcete spustiť Windows Defender, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz defender a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Defender.
 2. V časti Možnosti kontroly vyberte typ kontroly, ktorý chcete spustiť:
  • Rýchla kontrola skontroluje len oblasti počítača, ktoré môže škodlivý softvér najpravdepodobnejšie napadnúť, ako aj všetky aktuálne spustené aplikácie.
  • Úplná kontrola skontroluje všetky súbory v počítači. V závislosti od počítača môže kontrola trvať hodinu alebo viac.
  • Vlastná kontrola skontroluje len súbory a umiestnenia podľa vášho výberu.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Skontrolovať teraz.

Manuálne odstránenie vírusu

Windows Defender spravidla odstráni vírus automaticky. V niektorých príkladoch však môže byť potrebné vírus odstrániť manuálne. Môže to byť technický proces, ktorý by ste mali vykonávať len vtedy, ak už ste vyskúšali všetky ostatné možnosti, ak máte skúsenosti s databázou Registry Windowsu a viete, ako zobraziť a odstrániť systémové a programové súbory vo Windowse.

 1. Najskôr spustite antimalvérovú aplikáciu, aby ste mohli určiť vírus podľa názvu. Ak nemáte antimalvérovú aplikáciu alebo ak aplikácia nezistila vírus, môžete ho identifikovať na základe popisu jeho správania.
 2. Zapíšte si slová hlásení zobrazovaných vírusom. Ak ste vírus prijali v e-maile, zapíšte si text v riadku predmetu alebo názov súboru priloženého k správe.
 3. Na webovej lokalite poskytovateľa antivírusového programu alebo v centre ochrany pred malvérom spoločnosti Microsoft potom vyhľadajte odkazy na to, čo ste si zapísali, a pokúste sa vyhľadať názov vírusu a pokyny na jeho odstránenie.

Po odstránení vírusu bude možno potrebné preinštalovať určitý softvér alebo obnoviť stratené informácie. Pomocou pravidelného zálohovania súborov predídete strate údajov v prípade, že sa v počítači opäť vyskytne vírus. Ak ste doteraz zálohovanie údajov nepoužívali, je načase začať. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnova súborov alebo priečinkov pomocou Histórie súborov.

Ako odinštalujem antivírusový program alebo program na ochranu pred spyware?

Ak používate viac ako jeden antivírusový softvér alebo program na ochranu pred spywarom súčasne, môže dôjsť k poklesu výkonu, strate stability alebo sa počítač môže neočakávane reštartovať. Kým nainštalujete aplikáciu Microsoft Security Essentials alebo ak chcete riešiť problémy s aplikáciou Microsoft Security Essentials vrátane problémov s inštaláciou, najprv musíte kompletne z počítača odinštalovať všetky programy na zabezpečenie internetu.


Súčasťou tohto postupu bude reštartovanie počítača. Zapíšte si ich, vytlačte si ich alebo si uložte túto stránku medzi záložky, aby ste tému následne dokázali ľahšie nájsť.

 1. V systéme Windows 7 kliknite na tlačidlo Štart. V poli Hľadať programy a súbory zadajte reťazec appwiz.cpl a potom stlačte kláves Enter.
 2. V zozname nainštalovaných programov odinštalujte všetky ostatné programy zabezpečenia pred hrozbami z internetu.
 3. Reštartujte počítač.
Vlastnosti

ID článku: 17228 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky