Vytvorenie a formátovanie oblasti na pevnom disku

Ak chcete vytvoriť oblasť alebo zväzok (tieto dva pojmy sa často používajú zameniteľne) na pevnom disku, musíte byť prihlásení ako správca a v rozšírenej oblasti na pevnom disku sa musí nachádzať nevyhradené miesto alebo voľné miesto.

Ak na disku nie je nevyhradené miesto, môžete nejaké vytvoriť zmenšením existujúcej oblasti, odstránením oblasti alebo pomocou programu na vytváranie oblastí od tretej strany.

 
Vytvorenie a formátovanie novej oblasti (zväzku)
Formátovanie existujúcej oblasti (zväzku)Vlastnosti

ID článku: 17418 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky