Pripojenie k inému počítaču pomocou funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Vzťahuje sa na: Windows 7

Pomocou funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy sa môžete pripojiť k počítaču s Windowsom z iného počítača s Windowsom, ktorý je pripojený k rovnakej sieti alebo na internet. Môžete napríklad používať všetky programy, súbory a sieťové zdroje svojho počítača v práci vo svojom domácom počítači tak, ako keby ste sedeli za svojím počítačom v práci.

Na pripojenie k vzdialenému počítaču je potrebné, aby bol daný počítač zapnutý, mal sieťové pripojenie a bola v ňom zapnutá funkcia Vzdialená pracovná plocha. Rovnako treba, aby ste mali sieťový prístup k tomuto vzdialenému počítaču (môže to byť cez internet) a povolenie na pripojenie. Na získanie povolenia na pripojenie je nutné, aby ste boli na zozname používateľov. Pred spustením pripojenia je vhodné vyhľadať názov počítača, ku ktorému sa pripájate, a skontrolovať, či sú v jeho bráne firewall povolené pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.

Ak sa na prihlásenie do vášho používateľského konta nevyžaduje heslo, spustiť pripojenie so vzdialeným počítačom budete môcť až potom, ako pridáte heslo.

Povolenie vzdialených pripojení v počítači, ku ktorému sa chcete pripojiť

 1. Otvorte okno Systém kliknutím na tlačidlo Štart
  Start button icon
  , kliknutím pravým tlačidlom myši na položku Počítač a kliknutím na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na položku Nastavenie vzdialeného prístupu.
  Administrator permission required
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. V časti Vzdialená pracovná plocha vyberte niektorú z troch možností.
 3. Kliknite na položku Vybrať používateľov.

  Ak ste v danom počítači správca, vaše aktuálne používateľské konto sa automaticky pridá do zoznamu vzdialených používateľov a nasledujúce dva kroky môžete vynechať.
 4. V dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy kliknite na položku Pridať.
 5. V dialógovom okne Výber používateľov a skupín vykonajte tieto kroky:
  1. Ak chcete zadať umiestnenie vyhľadávania, kliknite na tlačidlo Umiestnenia a vyberte umiestnenie, v ktorom chcete vyhľadávať.
  2. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte meno používateľa, ktorého chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Meno sa zobrazí v zozname používateľov v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Hľadanie názvu vzdialeného počítača

 1. Vo vzdialenom počítači otvorte okno Systém kliknutím na tlačidlo Štart
  Start button icon
  , kliknutím pravým tlačidlom myši na položku Počítač a kliknutím na položku Vlastnosti.
 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny môžete nájsť názov počítača a jeho úplný názov počítača v prípade, že sa počítač nachádza v doméne.

Povolenie pripojení vzdialenej pracovnej plochy v bráne Windows Firewall

Ak sa vyskytujú problémy s pripojením, je možné, že pripojenia vzdialenej pracovnej plochy blokuje brána firewall. Tu je postup, ako zmeniť toto nastavenie v PC s Windowsom. Ak používate inú bránu firewall, port pre vzdialenú pracovnú plochu (zvyčajne port 3389) musí byť otvorený.

 1. Vo vzdialenom počítači kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací Panel.
 2. Kliknite na položku Systém a zabezpečenie.
 3. V časti Windows Firewall kliknite na položku Povoliť program v bráne Windows Firewall.
 4. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie a potom začiarknite políčko vedľa položky Vzdialená pracovná plocha.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Nastavenie hesla pre používateľské konto

Aby ste mohli použiť funkciu Vzdialená pracovná plocha na pripojenie k inému počítaču, vaše používateľské konto musí mať heslo.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací panel.
 2. Dvakrát kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. V časti Používateľské kontá vyberte položku Zmena hesla systému Windows.
 4. Kliknite na položku Vytvoriť heslo pre svoje konto a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spustenie funkcie Vzdialená pracovná plocha v počítači, z ktorého chcete pracovať

 1. Ak chcete spustiť funkciu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, kliknite na tlačidlo Štart
  Start button icon
  . Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 2. Do poľa Počítač zadajte názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť. (Namiesto názvu počítača môžete zadať aj IP adresu.)