Používanie ovládacích prvkov ActiveX pre Internet Explorer 11 a Internet Explorer 10


Ovládacie prvky ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX sú malé aplikácie, ktoré umožňujú webovým lokalitám poskytovanie obsahu, napríklad videí a hier. Umožňujú vám tiež prácu s obsahom pri prehľadávaní webu, napríklad s panelom s nástrojmi alebo s panelom s informáciami o akciách. Tieto aplikácie však niekedy môžu fungovať nesprávne alebo poskytovať nežiaduci obsah. V niektorých prípadoch sa tieto aplikácie môžu používať aj na zhromažďovanie informácií z počítača, poškodzovanie informácií v počítači, inštaláciu softvéru do počítača bez povolenia používateľa alebo umožnenie vzdialeného ovládania počítača inými osobami.

Filtrovanie prvkov ActiveX

Pomocou funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX v Internet Exploreri je možné zabrániť lokalitám v inštalácii a používaní týchto aplikácií. Zvýši sa tým bezpečnosť pri prehľadávaní, môže to však mať vplyv na výkon určitých lokalít. Ak je napríklad funkcia Filtrovanie prvkov ActiveX zapnutá, videá, hry a iný interaktívny obsah možno nebudú fungovať.

Zapnutie funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX na všetkých lokalitách
Vypnutie funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX na jednotlivých lokalitách
Vypnutie funkcie Filtrovanie prvkov ActiveX na všetkých lokalitách


Úprava nastavenia prvkov ActiveX v Internet Exploreri

Je možné, že Internet Explorer z bezpečnostných dôvodov nie je nastavený na sťahovanie alebo spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX. Zmenou niektorých rozšírených nastavení zabezpečenia umožníte stiahnutie, inštaláciu alebo spustenie ovládacieho prvku, počítač však môže byť náchylnejší na ohrozenie zabezpečenia. Rozšírené nastavenia prvkov ActiveX meňte len v prípade, že ste si vedomí zvýšeného rizika, ktorému počítač vystavíte.

Zmena nastavení prvkov ActiveX

 1. V Internet Exploreri vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Zabezpečenie vyberte tlačidlo Vlastná úroveň a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX a doplnky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Povoľte Automatické zobrazovanie výziev pre ovládacie prvky ActiveX kliknutím na možnosť Povoliť.

  Povoľte v Internet Exploreri možnosť Zobrazovať video a animácie na webových stránkach, ktoré nepoužívajú externý prehrávač médií výberom položky Povoliť.

  Povoľte v Internet Exploreri možnosť Sťahovanie podpísaných ovládacích prvkov ActiveX výberom položky Povoliť alebo Zobraziť výzvu, ak chcete, aby sa pri každom výskyte zobrazila výzva.

  Povoľte v Internet Exploreri možnosť Spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX alebo doplnkov výberom položky Povoliť alebo Zobraziť výzvu, ak chcete, aby sa pri každom výskyte zobrazila výzva.

  Povoľte v Internet Exploreri možnosť Skriptovanie ovládacích prvkov ActiveX označených ako bezpečné pre skriptovanie výberom položky Povoliť alebo Zobraziť výzvu, ak chcete, aby sa pri každom výskyte zobrazila výzva.
 3. Vyberte položku OK a potom znovu vyberte položku OK.

Pomocník pre staršie verzie Internet Explorera

Vlastnosti

ID článku: 17469 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Windows Internet Explorer, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Pripomienky