Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v Internet Exploreri 11


Nastavenie ochrany osobných údajov

Úpravou nastavení ochrany osobných údajov v Internet Exploreri môžete ovplyvniť spôsob, akým webové lokality monitorujú vašu činnosť online. Napríklad môžete rozhodnúť o tom, ktoré súbory cookie sa budú ukladať, ako a kedy budú môcť lokality využívať informácie o vašej polohe, a môžete tiež blokovať nechcené automaticky otvárané okná.

Súbory cookie
Nesledovať
Prehľadávanie v režime InPrivate
Pozícia
Blokovanie automaticky otváraných okien
Ochrana pred sledovaním

Zóny zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete upraviť ochranu počítača pred potenciálne škodlivým webovým obsahom vykonávanú Internet Explorerom. Internet Explorer automaticky priradí všetky webové lokality do bezpečnostného pásma: internet, lokálny intranet, dôveryhodné lokality alebo obmedzené lokality. Každá zóna má vlastnú predvolenú úroveň zabezpečenia, na základe ktorej sa určuje, aký obsah sa v prípade danej lokality bude blokovať. V závislosti od úrovne zabezpečenia lokality sa môže stať, že určitý obsah bude zablokovaný, kým ho nepovolíte, ovládacie prvky ActiveX sa nebudú automaticky spúšťať a na niektorých lokalitách sa môžu zobrazovať výzvy s upozorneniami. Nastavenia každej zo zón zabezpečenia môžete upraviť a stanoviť tak požadovanú úroveň ochrany.

Zmena nastavenia zón zabezpečenia
Pridanie lokality do zóny zabezpečenia alebo jej odstránenie
Zapnutie rozšíreného chráneného režimu


Vlastnosti

ID článku: 17479 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky