Zapamätanie hesiel a vypĺňanie webových formulárov v Internet Exploreri 11


Windows 10, Windows 8.1, a Windows 8

Zapamätanie hesiel pre webové lokality

Keď navštívite webovú lokalitu, ktorá vyžaduje prihlásenie do konta, ako napríklad e-mail, banková alebo obchodná lokalita, Internet Explorer sa vás opýta, či chcete, aby si lokalita pamätala vaše meno používateľa a heslo. Keď pri ďalšej návšteve lokality začnete zadávať svoje meno používateľa, Internet Explorer doplní ďalšie informácie o konte.

Ukladanie hesiel je v predvolenom nastavení Internet Explorera zapnuté, môžete ho však zapnúť alebo vypnúť takto:

 1. V Internet Exploreri vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie vyberte tlačidlo Nastavenia.
 3. Začiarknite políčko Mená a heslá používateľov vo formulároch a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete vypnúť ukladanie hesiel, zrušte začiarknutie políčka Mená a heslá používateľov vo formulároch.Vyplnenie formulárov pomocou funkcie Automatické dokončovanie

Ak sa od vás pri činnostiach online vyžaduje na webových lokalitách zadávanie osobných informácií, napríklad dodacej alebo fakturačnej adresy, nástroj Automatické dokončovanie vám môže ušetriť čas tým, že dané formuláre automaticky vyplní. Keď pri ďalšej návšteve lokality s formulármi začnete zadávať informácie, Internet Explorer dokončí vyplnenie formulára na základe údajov zadaných predtým. Zapnutie funkcie Automatické dokončovanie:

 1. V Internet Exploreri vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie vyberte tlačidlo Nastavenia.
 3. Vyberte položku Formuláre, kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Pomoc s ochranou osobných údajov pri používaní funkcie Automatické dokončovanie

Nástroj Automatické dokončovanie vám ušetrí čas tým, že si zapamätá heslá a iné informácie, ktoré do formulárov zadáte online. Keďže tieto informácie sú bezpečne uložené v počítači, ktorý práve používate, pri používaní funkcie Automatické dokončovanie vo verejných alebo zdieľaných počítačoch by ste mali byť opatrní. Keď používate verejný alebo zdieľaný počítač, skontrolujte, či je funkcia Automatické dokončovanie vypnutá. Ak do počítača neúmyselne zadáte informácie, ktoré nechcete zdieľať (napríklad fakturačnú adresu ku kreditnej karte), môžete odstrániť históriu funkcie Automatické dokončovanie.

Odstránenie histórie funkcie Automatické dokončovanie z počítača

 1. V Internet Exploreri vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie vyberte tlačidlo Nastavenia a potom vyberte položku Odstrániť históriu funkcie Automatické dokončovanie.
 3. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka Údaje formuláraHeslá. Ak chcete vymazať zadané webové adresy, je potrebné začiarknuť aj políčko História, čím sa odstráni aj história prehľadávania.
 4. Výberom tlačidla Odstrániť vymažete históriu nástroja Automatické dokončovanie. Vyberte tlačidlo OK a potom znovu vyberte tlačidlo OK.

Pre Windows 7

Zapamätanie hesiel pre webové lokality

Keď navštívite webovú lokalitu, ktorá vyžaduje prihlásenie do konta, ako napríklad e-mail, banková alebo obchodná lokalita, Internet Explorer sa vás opýta, či chcete, aby si lokalita pamätala vaše meno používateľa a heslo. Keď pri ďalšej návšteve lokality začnete zadávať svoje meno používateľa, Internet Explorer doplní ďalšie informácie o konte.

Ukladanie hesiel je v predvolenom nastavení Internet Explorera zapnuté, môžete ho však zapnúť alebo vypnúť takto:

 1. V Internet Exploreri vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie vyberte tlačidlo Nastavenia.
 3. Začiarknite políčko Mená a heslá používateľov vo formulároch a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 4. Ak chcete vypnúť ukladanie hesiel, zrušte začiarknutie políčka Mená a heslá používateľov vo formulároch.


Vyplnenie formulárov pomocou funkcie Automatické dokončovanie

Ak sa od vás pri činnostiach online vyžaduje na webových lokalitách zadávanie osobných informácií, napríklad dodacej alebo fakturačnej adresy, nástroj Automatické dokončovanie vám môže ušetriť čas tým, že dané formuláre automaticky vyplní. Keď pri ďalšej návšteve lokality s formulármi začnete zadávať informácie, Internet Explorer dokončí vyplnenie formulára na základe údajov zadaných predtým. Zapnutie funkcie Automatické dokončovanie:

 1. V Internet Exploreri vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie vyberte tlačidlo Nastavenia.
 3. Vyberte položku Formuláre, kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Pomoc s ochranou osobných údajov pri používaní funkcie Automatické dokončovanie

Nástroj Automatické dokončovanie vám ušetrí čas tým, že si zapamätá heslá a iné informácie, ktoré do formulárov zadáte online. Keďže tieto informácie sú bezpečne uložené v počítači, ktorý práve používate, pri používaní funkcie Automatické dokončovanie vo verejných alebo zdieľaných počítačoch by ste mali byť opatrní. Keď používate verejný alebo zdieľaný počítač, skontrolujte, či je funkcia Automatické dokončovanie vypnutá. Ak do počítača neúmyselne zadáte informácie, ktoré nechcete zdieľať (napríklad fakturačnú adresu ku kreditnej karte), môžete odstrániť históriu funkcie Automatické dokončovanie.

Odstránenie histórie funkcie Automatické dokončovanie z počítača

 1. V Internet Exploreri vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.
 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie vyberte tlačidlo Nastavenia a potom vyberte položku Odstrániť históriu funkcie Automatické dokončovanie.
 3. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka Údaje formuláraHeslá. Ak chcete vymazať zadané webové adresy, je potrebné začiarknuť aj políčko História, čím sa odstráni aj história prehľadávania.
 4. Výberom tlačidla Odstrániť vymažete históriu nástroja Automatické dokončovanie. Vyberte tlačidlo OK a potom znovu vyberte tlačidlo OK.

Vlastnosti

ID článku: 17499 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky