Pripojenie k sieti VPN vo Windowse 10

Na pracovné aj súkromné účely sa môžete v počítači s Windowsom 10 pripojiť k sieti VPN (virtuálna súkromná sieť). Pripojenie siete VPN vám poskytne bezpečnejšie pripojenie k podnikovej sieti a k internetu (ak sa napríklad nachádzate v kaviarni).

Pred pripojením k sieti VPN musíte v počítači najprv vytvoriť profil siete VPN. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi:

 • Vytvorte si vlastný profil siete VPN.
 • Nastavte pracovné konto, aby ste mohli získať profil siete VPN od vašej spoločnosti.

Vytvorenie profilu siete VPN

Ak v počítači nemáte vytvorený profil siete VPN, musíte ho vytvoriť. Skôr, ako začnete:

 • Ak je profil určený na pracovné účely, zistite, či viete na pracovisku vyhľadať na intranetovej lokalite spoločnosti nastavenie siete VPN alebo VPN aplikáciu. Môžete sa tiež obrátiť na pracovníka podpory vo vašej spoločnosti.
 • Ak je profil určený pre službu VPN, ku ktorej ste sa prihlásili a chcete ju používať na súkromné účely, prejdite do Windows Obchodu a skontrolujte, či sa tu nachádza aplikácia pre túto službu, prípadne prejdite na webovú lokalitu služby VPN a skontrolujte, či sa tu nachádzajú nastavenia pripojenia siete VPN, ktoré chcete použiť.
 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenie  > Sieť a internet > VPN > Pridanie VPN pripojenia.
 2. V časti Pridanie VPN pripojenia vykonajte nasledovné:
  • V zozname Poskytovateľ siete VPN vyberte položku Windows (vstavané).
  • Do poľa Názov pripojenia zadajte popisný názov pre profil pripojenia siete VPN.
   Je to názov pripojenia siete VPN, ktorý budete pri pripájaní hľadať.
  • Do poľa Názov alebo adresa servera zadajte adresu servera VPN.
  • V časti Typ VPN vyberte typ pripojenia VPN, ktoré chcete vytvoriť.
   Opäť musíte vedieť, aký druh pripojenia VPN vaša spoločnosť alebo služba VPN používa.
  • V časti Typ prihlasovacích údajov vyberte typ prihlasovacích údajov (spolu s povereniami), ktoré chcete použiť.
   Môže to byť používateľské meno a heslo, jednorazové heslo, certifikát alebo karta SmartCard v prípade, ak sa k sieti VPN pripájate na pracovné účely.
  • Ak chcete, do príslušných polí zadajte meno používateľa a heslo.
 3. Vyberte tlačidlo Uložiť.
 4. Ak chcete informácie o pripojení VPN upraviť alebo zadať ďalšie nastavenia, ako sú napríklad nastavenia servera proxy určené na použitie s pripojením VPN, vyberte položky Pripojenie VPN > Rozšírené možnosti.

Pripojenie k sieti VPN

Po vytvorení profilu siete VPN môžete vytvoriť pripojenie.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenie  > Sieť a internet > VPN.
 2. Vyberte pripojenie VPN, ktoré chcete použiť, a potom vyberte položku > Pripojiť.
 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo, prípadne iné prihlasovacie údaje.
  Po vytvorení pripojenia sa pod názvom pripojenia VPN zobrazí stav Pripojené.

Ak chcete rýchlo skontrolovať a zistiť, či ste počas práce na počítači k sieti VPN pripojení, vyberte ikonu Sieť  nachádzajúcu sa úplne vpravo na paneli úloh a skontrolujte, či sa pod pripojením k sieti VPN nachádza stav Pripojené.

Pripojené k sieti VPN
 

Vlastnosti

ID článku: 20510 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Windows 10

Pripomienky