Výročná aktualizácia Windowsu 10: Strata hudby a videa

Pri inštalácii výročnej aktualizácie Windowsu 10 sa niektorým používateľom môže zobraziť toto hlásenie: 

Strata hudby a videa pri aktualizácii 

Odporúčame, aby ste nepokračovali v aktualizácii, nakoľko vaše zariadenie obsahuje hudbu alebo video, ktoré je chránené staršou a nepodporovanou technológiou správy práv. Ak aktualizáciu nainštalujete, môžete stratiť možnosť prehrávať tieto súbory s hudbou alebo videom. Zatvorením tohto dialógového okna zrušíte aktualizáciu a potvrdením aktualizáciu nainštalujete.

Po inštalácii výročnej aktualizácie Windowsu 10 sa pri pokuse o prehranie hudby alebo videa môžu zobraziť podobné správy aj v týchto aplikáciách.

Windows Media Player:
Prehrávač Windows Media Player narazil na problém počas prehrávania súboru.

Zune:
NEMOŽNO PREHRAŤ. Tento chránený súbor nemožno prehrať, napáliť ani synchronizovať. Ak chcete zistiť, či sú o tejto chybe k dispozícii ďalšie informácie, kliknite na Pomocníka na webe. Kód chyby C000D11E7 

Tieto správy sa zobrazia, ak:

  • Niektoré z vašich zvukových súborov alebo videosúborov obsahujú Správu digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM). Týka sa to hudobných súborov vo formáte WMA, ktoré ste skopírovali a skonvertovali z diskov CD pomocou prehrávača Windows Media Player (všetky verzie až po verziu 1511 Windowsu 10) s vybratou možnosťou Zabezpečiť hudbu proti kopírovaniu. Táto možnosť bola krátky čas predvolená, takže ste si nemuseli byť vedomí, že je vybratá, keď ste súbory skopírovali a skonvertovali. Pracujeme na oprave problému týkajúceho sa obsahu, ktorý ste skopírovali a skonvertovali z diskov CD. Oprava by mala byť k dispozícii v priebehu niekoľkých mesiacov. Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke neskôr.
  • Zakúpili a stiahli ste si zvuk alebo video z niektorých internetových obchodov vrátane lokality Zune Marketplace. (Sťahovanie alebo streamovanie zvuku a videa z obchodov, ako napríklad Amazon, Hulu alebo Netflix, by malo byť v poriadku.)
Ak nainštalujete výročnú aktualizáciu Windowsu 10, nebude možné prehrať súbory, ktoré používajú správu prístupových práv WMDRM.
 
Prečo sa to deje?
Ako sa to dá opraviť?
Mám veľa hudby a videí. Ako môžem skontrolovať, či je súbor chránený?
Aký typ obsahu nie je ovplyvnený výročnou aktualizáciou Windowsu 10?
Čo je WMDRM?


Vlastnosti

ID článku: 25975 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky