Odstránenie súborov cookie v programe Internet Explorer

Vzťahuje sa na: Internet Explorer 9

Súhrn


Tento článok popisuje, ako odstrániť súbory cookie z počítača. Môžete sa sprievodcom odstrániť súbory cookie z počítača pre vás, alebo môžete manuálne odstrániť súbory cookie z počítača. "Ako automaticky odstránil súbory cookie v programe Internet Explorer v systéme Windows XP" sekcia obsahuje pokyny na sprievodcom, vykonajte kroky pre vás.

Poznámka: Ak chcete odstrániť súbory cookie pre každého používateľa v počítači, zopakujte príslušné kroky pri prihlásení každého používateľa.

Tento článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
 
260971 opis súborov cookie

Riešenie


Export alebo uloženie súborov cookie, pred odstránením

Súbory cookie môžu obsahovať informácie pre prispôsobenú webovú stránku alebo prihlasovacie údaje pre webovú lokalitu. Pred odstránením súborov cookie, môžete ich export alebo uloženie. Pomocou Sprievodcu importom a exportom v programe Internet Explorer na export súborov cookie.

Ďalšie informácie o používaní sprievodcu pre Import a Export, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

221523 Popis sprievodcu importom a exportom, ktorý je súčasťou programu Internet Explorer 5.0 alebo novšej

Odstránenie súborov cookie pre program Internet Explorer

Internet Explorer 9

Odstránenie súborov cookie v programe Internet Explorer 9

Video: Ako odstrániť súbory cookie v programe Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Odstránenie súborov cookie v programe Internet Explorer 8

 1. Ukončite program Internet Explorer 8 a potom ukončite všetky inštancie programu Windows Explorer.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   
  • V systéme Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart
   windows icon
   , do poľa Vyhľadať zadajte inetcpl.cpl a stlačte kláves ENTER.
   In Windows Vista or Windows 7, click Start , type inetcpl.cpl in the Start Search box, and then press ENTER.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na tlačidlo Spustiť, typu inetcpl.cpl do poľa Otvoriť a stlačte kláves ENTER.
   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.


   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER
 3. Na karte Všeobecné kliknite na Odstránenie Histórie prehľadávania v dialógovom okne Vlastností internetu .
  On the General tab, click Delete under Browsing History in the Internet Properties dialog box.
 4. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania , kliknutím zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem políčka Cookies , a kliknite na odstráňte.
  In the Delete Browsing History dialog box, click to clear all of the check boxes except for the Cookies check box, and then click Delete.

Internet Explorer 7

Odstránenie súborov cookie v programe Internet Explorer 7

 1. Ukončite program Internet Explorer 7 a potom ukončite všetky inštancie programu Windows Explorer.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • V systéme Windows Vista, kliknite na tlačidlo Štart
   windows icon
   , do poľa Vyhľadať zadajte inetcpl.cpl a stlačte kláves ENTER.
   In Windows Vista, click Start, type inetcpl.cpl in the Start Search box, and then press ENTER.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na tlačidlo Spustiť, typu inetcpl.cpl do poľa Otvoriť a stlačte kláves ENTER.
   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.


   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.
 3. Na karte Všeobecné kliknite na Odstránenie Histórie prehľadávania v dialógovom okne Vlastností internetu .
  On the General tab, click Delete under Browsing History in the Internet Properties dialog box.
 4. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania kliknite na položku Odstrániť súbory cookie.
  In the Delete Browsing History dialog box, click Delete Cookies.
 5. V dialógovom okne Odstrániť súbory cookie , kliknite na tlačidlo Áno.
  In the Delete Cookies dialog box, click Yes.

Program Internet Explorer 6

Odstránenie súborov cookie v programe Internet Explorer 6

 1. Ukončite program Internet Explorer 6 a potom ukončite všetky inštancie programu Windows Explorer.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, typu inetcpl.cpla potom stlačte kláves ENTER.

  Click Start, click Run, type inetcpl.cpl, and then press ENTER.

  Click Start, click Run, type inetcpl.cpl, and then press ENTER.
 3. Na karte Všeobecné kliknite na položku Odstrániť súbory cookie v častiDočasné internetové súbory dialógového okna Internetové vlastnosti .
  On the General tab, click Delete Cookies in theTemporary Internet Files section of the Internet Properties dialog box.
 4. V dialógovom okne Odstrániť súbory , začiarknite políčko odstrániť celý obsah v režime offline a kliknite na tlačidlo OK.
  In the Delete Files dialog box, click to select the Delete all offline content check box, and then click OK

Ďalšie informácie


Podobné problémy a riešenia

Ďalšie informácie o súboroch cookie, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
 
283185 ako spravovať súbory cookie v programe Internet Explorer 6
 
224304 cookie pre jednu reláciu sa vymažú až po zatvorení prehľadávača
 
Ďalšie informácie o súboroch cookie, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
 
154360 informácie o upozorňujúcej správe zabezpečenia pre súbory cookie v programe Internet Explorer a Outlook Express
223799 Popis trvalých a reláciu súbory cookie v programe Internet Explorer
 
Ak tieto články databázy Microsoft Knowledge Base nepomôžu odstrániť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, tento článok popisuje, vyhľadajte ďalšie informácie v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Search Support (KB) .