Zjednodušenie prístupu v prehliadači Microsoft Edge

Vzťahuje sa na: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge prináša tieto možností zjednodušenia ovládania, ktoré zjednodušujú prehľadávanie webu.

Zväčšovanie webovej stránky

V prehliadači Microsoft Edge vyberte položku Nastavenia a ďalšie možnosti  a potom možnosť Zväčšiť , Zmenšiť alebo Na celú obrazovku . Môžete tiež použiť nasledujúce klávesové skratky:

 Klávesová skratka  Úloha
 Ctrl + znak plus (+)  Zväčšenie (25 %)
 Ctrl + znak mínus (-)  Zmenšenie (25 %)
 Ctrl + nula (0)  Obnovenie úrovne zväčšenia na 100 %
 Ctrl + posúvanie kolieskom nahor  Priblíženie
 Ctrl + posúvanie kolieskom nadol  Oddialenie
 F11 Prepnutie medzi zobrazením na celej obrazovke a štandardným zobrazením

Nechajte si obsah na webe čítať nahlas

Microsoft Edge dokáže nahlas čítať e-knihy, ako aj webové lokality. Otvorte e-knihu a vyberte alebo ťuknite na ľubovoľné miesto na strane a vyberte položku Čítať nahlas  . Ak sa nachádzate na webovej lokalite, vyberte položku Nastavenia a ďalšie možnosti  a potom položku Čítať nahlas.

Pohodlnejšie čítanie

Zobrazenie na čítanie v prehliadači Microsoft Edge prináša prehľadnejšie a jednoduchšie rozloženie s menším počtom rušivých prvkov. Štýl zobrazenia na čítanie a veľkosť písma môžete zmeniť podľa seba.

  1. V prehliadači Microsoft Edge prejdite na novinový článok alebo inú stránku, ktorú si chcete prečítať.
  2. Na paneli s adresou vyberte položku Zobrazenie na čítanie (je k dispozícii len na niektorých webových stránkach).
  3. Vyberte položku Nastavenia a ďalšie možnosti  > Nastavenia.
  4. V časti Čítanie môžete vybrať veľkosť písma a zmeniť štýl zobrazenia na čítanie na možnosti Svetlý, Stredný alebo Tmavý.

 

Prehľadávanie webu pomocou klávesnice

Stlačením klávesu Tab na prechod dopredu alebo kombinácie klávesov Shift + Tab na prechod dozadu môžete prechádzať medzi rôznymi prvkami na obrazovke, ako sú napríklad tieto:

  • textové alebo obrazové prepojenia,
  • textové polia formulárov na webových lokalitách,
  • aktívne body na obrázkoch s prepojeniami,
  • panel s adresou,
  • karty,
  • rámy HTML.

Stlačením klávesu F6 sa zmení zameranie z obsahu webovej stránky na panel s adresou a naopak. Stlačením klávesu F7 sa zapne prehľadávanie vsuviek. Umožňuje vybrať text a pohybovať sa po webovej stránke pomocou klávesov Home, End, Page UpPage Down a klávesov so šípkami na klávesnici.

Zobraziť ďalšie klávesové skratky v prehliadači Microsoft Edge

 

Zlepšenie čitateľnosti pomocou vysokého kontrastu

Ak chcete zapnúť režim vysokého kontrastu, stlačte kombináciu klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen na klávesnici. Môžete tiež prejsť na položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu  > Vysoký kontrast. V časti Výber motívu vyberte z rozbaľovacej ponuky motív vysokého kontrastu a potom vyberte položku Použiť.