Správa nastavení funkcie Ochrana pred obnovením výrobných nastavení vo Windows Phone

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Zapnutie ochrany pred obnovením výrobných nastavení

  • Pri nastavovaní telefónu sa prihláste so svojím kontom Microsoft a akceptujte odporúčané nastavenia. Ak ho počas nastavovania nezapnete, prejdite na položky Nastavenie > Lokalizovať telefón, a zapnite možnosť Ochrana pred obnovením výrobných nastavením.

Vypnutie funkcie Ochrana pred obnovením výrobných nastavení

  • V zozname aplikácií v telefóne prejdite na položky Nastavenie > Lokalizovať telefón, a vypnite možnosť Ochrana pred obnovením výrobných nastavení.