Diagnostika, pripomienky a ochrana osobných údajov v systéme Windows 10

Vzťahuje sa na: PrivacyWindows 10

Pomocou pripomienok a diagnostiky môžete aj so svojím zariadením so systémom Windows 10 prezradiť spoločnosti Microsoft, čo sa naozaj deje.

Keď používate Windows, zhromažďujeme diagnostické informácie, aby sme vás uistili, že nám záleží na názore vás, našich zákazníkov. Vytvorili sme tiež viacero možností, ako nám môžete kedykoľvek odoslať pripomienky a niekedy ich od vás pýtame, napríklad keď vám Windows 10 položí otázku o tom, ako vám niečo funguje.

Aké údaje sa zhromažďujú a prečo

Existujú dve úrovne diagnostických údajov: Základné a Úplné. Microsoft používa diagnostické údaje na zaistenie zabezpečenia a aktuálnosti systému Windows, riešenie problémov a vylepšovanie produktov tak, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Bez ohľadu na váš výber bude vaše zariadenie rovnako bezpečné a bude fungovať normálne. Tieto údaje sa prenášajú do spoločnosti Microsoft a ukladajú sa s jednoznačnými identifikátormi, ktoré nám pomáhajú rozpoznať jednotlivých používateľov na jednotlivých zariadeniach a porozumieť problémom s fungovaním zariadenia a vzorom používania.

Základné diagnostické údaje sú informácie o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach, ako aj informácie o tom, či zariadenie funguje správne. Toto je minimálna úroveň diagnostických údajov, ktoré sú potrebné na udržiavanie spoľahlivosti, zabezpečenia a normálneho fungovania zariadenia.

Úplné diagnostické údaje zahŕňajú všetky údaje zhromaždené na úrovni Základné spolu s informáciami o webových lokalitách, ktoré prehľadávate, spôsobe, akým používate aplikácie a funkcie, ako aj ďalšie informácie o stave a aktivite zariadenia (niekedy označované ako údaje o používaní) a vylepšené hlásenie chýb. Pri použití nastavenia ÚplnéMicrosoft zhromažďuje tiež údaje o stave pamäte zariadenia v prípade zlyhania systému alebo aplikácie (ktoré môžu neúmyselne obsahovať časti súboru, ktorý ste používali, keď sa problém vyskytol). Hoci vaše zariadenie bude rovnako bezpečné a bude fungovať normálne, ak vyberiete základnú úroveň diagnostiky, doplnkové informácie, ktoré zhromažďujeme po výbere Úplné , nám uľahčia identifikovať a opraviť problémy a vylepšovať produktov, ktoré prinášajú osoh všetkým zákazníkom používajúcim Windows.

Niektoré z vyššie uvedených údajov sa nemusia z vášho zariadenia zhromažďovať ani v prípade, keď je nastavenie diagnostických údajov nastavené na úroveň Úplné. Microsoft minimalizuje objem údajov, ktoré zhromažďuje zo všetkých zariadení tým, že niektoré údaje zhromažďuje na úrovni Úplné len z malého percenta zariadení (vzorky). Spustenie nástroja Zobrazovač diagnostických údajov (k dispozícii v novších verziách systému Windows) vám umožňuje zobraziť ikonu, ktorá označuje, či je vaše zariadenie súčasťou vzorky a tiež, ktoré špecifické údaje sa zhromažďujú z vášho zariadenia. Pokyny na stiahnutie nástroja Zobrazovač diagnostických údajov nájdete po výbere položiek Štart > Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.

Položky konkrétnych údajov zhromaždené vo funkcii Windows Diagnostika sa môžu zmeniť, aby mohla spoločnosť Microsoft flexibilne zhromažďovať údaje potrebné na opísané účely. Na to, aby mohol Microsoft napríklad riešiť najnovší problém s výkonom, ktorý ovplyvňuje používanie počítačových zariadení používateľmi, alebo aktualizovať zariadenie s Windowsom 10, ktoré je novinkou na trhu, môže byť potrebné zhromažďovať položky údajov, ktoré sa predtým nezhromažďovali. Podrobné informácie o údajoch, ktoré spoločnosť Microsoft zhromažďuje na úrovni Základné , nájdete v téme Diagnostické udalosti a polia systému Windows základnej úrovne. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré spoločnosť Microsoft zhromažďuje na úrovni Úplné, nájdete v téme Diagnostické údaje pre úroveň Úplné.

Základné Základné používame na aktualizáciu zariadení s Windowsom. Microsoft používa:

 • Základné informácie o chybách, aby mohol určiť, či sa vyskytli problémy s vaším zariadením, ktoré môžu byť riešené procesom aktualizácie.
 • Informácie o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach vrátane informácií o aplikáciách a ovládačoch nainštalovaných v zariadení, aby mohol overiť, či je vaše zariadenie pripravené a kompatibilné s ďalším vydaním operačného systému alebo aplikácie a či je pripravené na aktualizáciu.
 • Informácie z denníkov zo samotného procesu aktualizácie, aby mohol porozumieť tomu, ako aktualizácie zariadenia postupujú vo fázach sťahovania, pred inštaláciou, po inštalácii, po reštarte a fáze nastavenia.
 • Údaje o výkonnosti aktualizácií na všetkých zariadeniach s Windowsom na posúdenie úspešnosti nasadenia aktualizácie a na zisťovanie vlastností zariadenia (napríklad hardvéru, periférnych zariadení, nastavení a aplikácií), ktoré súvisia s úspechom alebo zlyhaním aktualizácie.
 • Údaje o tom, v ktorých zariadeniach sa vyskytlo zlyhanie inovácie, aby mohol zistiť, či sa má rovnaká inovácia ponúknuť znova.

Na riešenie problémov používame obe úrovne diagnostických údajov (Základné a Úplné). Chceme tak zaistiť zabezpečenie systému Windows a príbuzných produktov a služieb, ako aj ich spoľahlivosť a bezpečnosť.

Microsoft používa Základné údaje na nasledujúce účely:

 • Pochopenie obrovského počtu kombinácií hardvéru, systémov a softvéru, ktoré zákazníci používajú.
 • Analýzu problémov založených na špecifických kombináciách hardvéru, systému a softvéru a zistenie, kde sa vyskytujú problémy so špecifickou alebo obmedzenou skupinou zariadení.
 • Určenie toho, či má aplikácia alebo proces problém s výkonom (napríklad aplikácia zlyháva alebo nefunguje), a na zistenie času vytvorenia súboru s výpismi pri zlyhaní v zariadení (výpisy pri zlyhaní sa zhromažďujú na úrovni Úplné).
 • Pochopenie účinnosti a riešenie problémov so samotným systémom prenosu diagnostiky.

Microsoft používa ďalšie údaje zhromaždené na úrovni Úplné s cieľom rýchlejšie rozpoznať a opraviť problémy.

Používame:

 • Informácie o aktivite aplikácie, aby sme pochopili, čo robí používateľ v aplikácii, ktorá spôsobila problém, v spojení s tým, čo sme sa dozvedeli o vplyve iných aplikácií alebo procesov spustených v zariadení.
 • Informácie o stave zariadenia, ako sú napríklad informácie o úrovni nabitia batérie alebo rýchlosti reakcie aplikácií na vstup, aby sme lepšie porozumeli údajom, ktoré zhromažďujeme o problémoch s výkonom aplikácií, ako aj na vykonávanie opráv.
 • Informácie obsiahnuté v rozšírenom hlásení chýb a vo výpisoch pri zlyhaní na lepšie pochopenie údajov týkajúcich sa konkrétnych podmienok, pri ktorých došlo k chybe alebo zlyhaniu.

Základnú Základné diagnostických údajov používame na zlepšenie systému Windows. Úplnú Úplné diagnostických údajov používame na zlepšovanie systému Windows a súvisiacich produktov a služieb.

Microsoft používa Základné údaje na zlepšovanie produktov v kontexte udržiavania zariadení s Windowsom v aktuálnom a zabezpečenom stave, riešenia problémov, zjednodušenia ovládania, zaistenia spoľahlivosti a výkonu, zlepšovania existujúcich funkcií systému Windows, kompatibility aplikácií, ovládačov a ďalších pomocných programov, ako aj na zaistenie ochrany osobných údajov a úsporu energie.

Microsoft používa Základné údaje na tento účel takto:

 • Informácie o zariadeniach zákazníkov, periférnych zariadeniach a nastaveniach (a ich konfiguráciách) sa používajú na uprednostnenie vylepšenia produktov tým, že umožňujú určiť, ktoré vylepšenia budú mať najväčší pozitívny vplyv na väčšinu zákazníkov používajúcich Windows 10.
 • Informácie o tom, ktoré aplikácie sú nainštalované v zariadeniach, sa používajú na uprednostnenie testovania kompatibility aplikácií a vylepšenia funkcií pre najpopulárnejšie aplikácie.

Doplňujúce údaje zhromažďované na úrovni Úplné sa používajú na ešte zmysluplnejšie vylepšenia systému Windows a súvisiacich produktov a služieb:

 • Informácie o aktivite aplikácií nám pomáhajú uprednostňovať testovanie kompatibility aplikácií a vylepšovať funkcie aplikácií a funkcie, ktoré sa najviac používajú.
 • Informácie o vplyve charakteristík zariadenia, konfigurácii, aktivite aplikácií a stave zariadenia (napríklad o výdrži batérie) sa používajú na analýzu a vykonanie zmien, ktoré zlepšujú výkon zariadení s Windowsom.
 • Agregované informácie o histórii prehľadávania v prehliadačoch spoločnosti Microsoft slúžia na ladenie algoritmov vyhľadávania cez Bing, aby sa dosiahli relevantnejšie výsledky vyhľadávania.

Ak vaše zariadenie spravuje IT oddelenie organizácie, v závislosti od skupinovej politiky nastavenej v zariadení môžu existovať ďalšie úrovne diagnostických údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Konfigurácia diagnostických údajov systému Windows vo vašej organizácii. Ak podnik využíva spoločnosť Microsoft na správu svojich zariadení, použijeme diagnostické údaje a údaje o chybách na správu, monitorovanie a riešenie problémov s podnikovými zariadeniami.

Ak sa rozhodnete zapnúť možnosť Prispôsobené možnosti, budeme používať vaše diagnostické údaje systému Windows (Základné alebo Úplné podľa toho, ktorú možnosť ste si vybrali) na ponúkanie prispôsobených tipov, reklám a odporúčaní, aby sme ďalej zlepšovali produkty a služby spoločnosti Microsoft podľa vašich potrieb. Ak ste vybrali možnosť Základné ako nastavenie diagnostických údajov, prispôsobenie bude založené na informáciách o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach, ako aj informáciách o tom, či zariadenie funguje správne.  Ak ste vybrali možnosť Úplné, prispôsobenie je založené aj na informáciách o webových lokalitách, ktoré prehľadávate, spôsobe, akým používate aplikácie a funkcie, ako aj na ďalších informáciách o stave vášho zariadenia. Na účely prispôsobenia nepoužívame údaje vo výpisoch pri zlyhaní ani údaje o písaní rukou a písaní na klávesnici, ak takéto údaje prijmeme od používateľov, ktorí si vybrali úroveň Úplné.

Prispôsobené možnosti zahŕňajú návrhy týkajúce sa prispôsobenia a optimalizácie systému Windows, ako aj reklám a odporúčaní týkajúcich sa produktov a služieb, funkcií aplikácií a hardvéru spoločnosti Microsoft a tretích strán, ktoré by ste mohli v systéme Windows používať. Môžeme vám napríklad povedať o nových alebo pre vás doteraz neznámych funkciách, aby ste svoje zariadenie využívali naplno. V prípade problému so zariadením s Windowsom vám môžeme navrhnúť riešenie. Môžete tiež získať možnosť prispôsobiť si obrazovku uzamknutia pomocou obrázkov alebo nastaviť, aby sa zobrazovalo viac obrázkov, ktoré sa vám páčia, a menej tých, ktoré sa vám nepáčia. Ak v prehliadači streamujete filmy, môžeme vám odporučiť aplikáciu z Microsoft Storu, ktorá umožňuje efektívnejšie streamovanie. Ak sa vám na pevnom disku prípadne míňa miesto, Windows vám môže odporučiť, aby ste vyskúšali OneDrive alebo si kúpili hardvér a získali tak viac miesta.

Ak sa rozhodnete zapnúť možnosť Vylepšiť písanie rukou a písanie na klávesnici, spoločnosť Microsoft zhromaždí vzorky obsahu, ktorý napíšete na klávesnici alebo rukou, aby sa zaistilo zlepšovanie funkcií, ako napríklad rozpoznávanie rukou písaného textu, automatické dokončovanie, predikcia ďalšieho slova a korekcia pravopisu, a tieto údaje použijeme v agregovanej forme na zlepšenie písania rukou a písania na klávesnici pre všetkých používateľov. Keď spoločnosť Microsoft zhromažďuje diagnostické údaje o písaní rukou alebo písaní na klávesnici, rozdeľuje ich na malé vzorky a pri spracovaní z nich odstraňuje jedinečné identifikátory, sekvenčné informácie a ďalšie údaje (napríklad e-mailové adresy a číselné hodnoty), ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu pôvodného obsahu alebo dať vstup do súvisu s vašou osobou. Patria sem aj údaje o výkone, ako sú manuálne zmeny textu a vami pridané slová do slovníka. Tieto údaje sa nikdy nepoužívajú na prispôsobenie možností.

Ovládanie nastavení diagnostiky a pripomienok

Pri prvom nastavovaní zariadenia so systémom Windows 10 môžete vybrať nastavenie ochrany osobných údajov pre svoje zariadenie vrátane nastavenia Diagnostické údaje, ktoré môžete nastaviť na možnosť Základné alebo Úplné.

Počas nastavovania sa tiež môžete rozhodnúť, či chcete položku Prispôsobené možnosti nastaviť na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté. V novších verziách systému Windows sa tiež môžete rozhodnúť, či chcete položku Vylepšiť písanie rukou a písanie na klávesnici nastaviť na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

Ak sa rozhodnete, že chcete zmeniť tieto nastavenia po dokončení inštalácie systému Windows 10, postupujte podľa krokov v nasledujúcich častiach.

Zmena nastavenia diagnostických údajov

 1. Prejdite do ponuky Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V položke Diagnostické údaje vyberte požadovanú možnosť. Ak sú všetky možnosti nedostupné, možno používate zariadenie spravované vaším pracoviskom alebo vašou organizáciou. Ak je to váš prípad, v hornej časti obrazovky Pripomienky a diagnostika sa zobrazí informácia Niektoré nastavenia sú skryté alebo ich spravuje vaša organizácia v hornej časti stránky Diagnostika a pripomienky.

Zmena nastavenia prispôsobených možností

 1. Prejdite do ponuky Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V položke Prispôsobené možnostivyberte preferované nastavenie.
Zobrazenie diagnostických údajov

Pomocou Zobrazovača diagnostických údajov môžete zobrazovať diagnostické údaje svojho zariadenia v reálnom čase. Budete si môcť zobraziť iba údaje, ktoré sú k dispozícii počas spustenia Zobrazovača diagnostických údajov. Zobrazovač diagnostických údajov neumožňuje zobrazenie histórie diagnostických údajov.

 1. Prejdite do ponuky Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. Skontrolujte, či je Zobrazovač diagnostických údajov nastavený ako Zapnuté a potom vyberte položku Zobrazovač diagnostických údajov.
Odstránenie diagnostických údajov

V položke Odstrániť diagnostické údaje môžete odstrániť diagnostické údaje zariadenia. Výberom tejto možnosti sa neodstránia diagnostické údaje, ktoré sú priradené k vášmu používateľskému kontu, ani sa nezastaví odosielanie diagnostických údajov do Microsoftu.

 1. Prejdite do ponuky Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V položke Odstrániť diagnostické údaje vyberte položku Odstrániť.

Prečítajte si Microsoft Tabuľa ochrany osobných údajov, ak chcete zobraziť a odstrániť všetky ďalšie diagnostické údaje priradené k vášmu kontu Microsoft.

Zabránenie spoločnosti Microsoft, aby používala informácie z písania rukou a na klávesnici na zlepšenie služieb písania rukou a na klávesnici pre všetkých používateľov

 1. Prejdite do ponuky Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V položke Vylepšiť písanie rukou a písanie na klávesnicivyberte preferované nastavenie. V predchádzajúcich verziách systému Windows, kde toto nastavenie neexistuje, vyberte položku Základné v časti Diagnostické údaje.
Zmena frekvencie žiadania o pripomienky

Občas vás požiadame, aby ste ohodnotili alebo napísali pripomienky k produktu alebo službám, ktoré používate. Pomocou nastavenia Frekvencia pripomienok môžete upraviť, ako často vás o tieto pripomienky budeme žiadať.

 1. Prejdite do ponuky Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V položke Frekvencia pripomienok vyberte požadovanú možnosť.

Odosielanie pripomienok kedykoľvek

 1. Napíšte Centrum pripomienok .
 2. Do poľa s názvom Poskytnite nám pripomienky, aby sme mohli zlepšiť Windows napíšte niekoľko kľúčových slov k svojmu problému a potom stlačte kláves Enter.
 3. Ak svoj problém nájdete, vyjadrite s ním súhlas. Ak ho nenájdete, vyberte položku Pridať novú pripomienku a vyplňte formulár.