Diagnostika, pripomienky a ochrana osobných údajov v systéme Windows 10

Vzťahuje sa na: PrivacyWindows 10

Pomocou pripomienok a diagnostiky môžete aj so svojím zariadením so systémom Windows 10 prezradiť spoločnosti Microsoft, čo sa naozaj deje.

Keď používate Windows, zhromažďujeme diagnostické informácie, aby sme vás uistili, že nám záleží na názore vás, našich zákazníkov. Vytvorili sme tiež viacero možností, ako nám môžete kedykoľvek odoslať pripomienky a niekedy ich od vás pýtame, napríklad keď vám Windows 10 položí otázku o tom, ako vám niečo funguje.

Aké údaje sa zhromažďujú a prečo

Microsoft používa diagnostické údaje na zaistenie zabezpečenia a aktuálnosti systému Windows, riešenie problémov a vylepšovanie produktov tak, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje, vaše zariadenie bude rovnako bezpečné a bude fungovať normálne. Tieto údaje sa prenášajú do spoločnosti Microsoft a ukladajú sa s jednoznačnými identifikátormi, ktoré nám pomáhajú rozpoznať jednotlivých používateľov na jednotlivých zariadeniach a porozumieť problémom s fungovaním zariadenia a vzorom používania.

 • Povinné diagnostické údaje sú informácie o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach, ako aj informácie o tom, či zariadenie funguje správne. Toto je minimálna úroveň diagnostických údajov, ktoré sú potrebné na udržiavanie spoľahlivosti, zabezpečenia a normálneho fungovania zariadenia.
 • Voliteľné diagnostické údaje zahŕňajú ďalšie podrobnosti o zariadení a jeho nastaveniach, možnostiach a stave zariadenia. Medzi voliteľné diagnostické údaje patria aj informácie o prehľadávaných lokalitách, aktivite zariadenia (niekedy označované ako používanie) a vylepšené hlásenie chýb. Voliteľné diagnostické údaje môžu zahŕňať aj stav pamäte zariadenia v prípade zlyhania systému alebo aplikácie (ktoré môžu neúmyselne obsahovať časti súboru, ktorý ste používali, keď sa problém vyskytol). Povinné diagnostické údaje sa vždy zahrnú, keď sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje. Hoci vaše zariadenie bude rovnako bezpečné a bude fungovať normálne aj v prípade ak sa rozhodnete pre odosielanie len povinných diagnostických údajov, doplnkové informácie, ktoré zhromažďujeme, keď sa rozhodnete pre odosielanie voliteľných diagnostických údajov, nám uľahčujú identifikáciu a opravu problémov a umožňujú nám vylepšovať produkty tak, aby z nich mali úžitok všetci používatelia Windowsu.

Niektoré z vyššie uvedených údajov sa nemusia z vášho zariadenia zhromažďovať ani v prípade, keď sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje. Microsoft minimalizuje množstvo voliteľných diagnostických údajov, ktoré zhromažďuje zo všetkých zariadení, pomocou zhromažďovania niektorých údajov na úrovni Úplné z len malého percenta (vzorky) zariadení. Spustenie nástroja Zobrazovač diagnostických údajov vám umožňuje zobraziť ikonu, ktorá označuje, či je vaše zariadenie súčasťou vzorky a tiež, ktoré špecifické údaje sa zhromažďujú z vášho zariadenia. Pokyny na stiahnutie nástroja Zobrazovač diagnostických údajov nájdete po výbere položiek Štart  > Nastavenia  > Ochrana osobných údajov  > Diagnostika a pripomienky.

Položky konkrétnych údajov zhromaždené vo funkcii Windows Diagnostika sa môžu zmeniť, aby mohla spoločnosť Microsoft flexibilne zhromažďovať údaje potrebné na opísané účely. Na to, aby mohol Microsoft napríklad riešiť najnovší problém s výkonom, ktorý ovplyvňuje používanie počítačových zariadení používateľmi, alebo aktualizovať zariadenie s Windowsom 10, ktoré je novinkou na trhu, môže byť potrebné zhromažďovať položky údajov, ktoré sa predtým nezhromažďovali. Aktuálny zoznam typov údajov získavaných ako povinné diagnostické údaje a voliteľné diagnostické údaje nájdete v téme Povinné diagnostické udalosti a polia Windowsu (základná úroveň) a Voliteľné diagnostické údaje Windowsu 10 (úplná úroveň)

Povinné diagnostické údaje používame na aktualizáciu zariadení s Windowsom. Microsoft používa:

 • Základné informácie o chybách, aby mohol určiť, či sa vyskytli problémy s vaším zariadením, ktoré môžu byť riešené procesom aktualizácie.
 • Informácie o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach vrátane informácií o aplikáciách a ovládačoch nainštalovaných v zariadení, aby mohol overiť, či je vaše zariadenie pripravené a kompatibilné s ďalším vydaním operačného systému alebo aplikácie a či je pripravené na aktualizáciu.
 • Informácie z denníkov zo samotného procesu aktualizácie, aby mohol porozumieť tomu, ako aktualizácie zariadenia postupujú vo fázach sťahovania, pred inštaláciou, po inštalácii, po reštarte a fáze nastavenia.
 • Údaje o výkonnosti aktualizácií na všetkých zariadeniach s Windowsom na posúdenie úspešnosti nasadenia aktualizácie a na zisťovanie vlastností zariadenia (napríklad hardvéru, periférnych zariadení, nastavení a aplikácií), ktoré súvisia s úspechom alebo zlyhaním aktualizácie.
 • Údaje o tom, v ktorých zariadeniach sa vyskytlo zlyhanie inovácie, aby mohol zistiť, či sa má rovnaká inovácia ponúknuť znova.

Povinné diagnostické údaje a Voliteľné diagnostické údaje používame na riešenie problémov s cieľom zaistiť spoľahlivosť a zabezpečenie Windowsu a súvisiacich produktov a služieb.

Microsoft používa Povinné diagnostické údaje na tieto účely:

 • Pochopenie obrovského počtu kombinácií hardvéru, systémov a softvéru, ktoré zákazníci používajú.
 • Analýzu problémov založených na špecifických kombináciách hardvéru, systému a softvéru a zistenie, kde sa vyskytujú problémy so špecifickou alebo obmedzenou skupinou zariadení.
 • Určenie toho, či má aplikácia alebo proces problém s výkonom (napríklad aplikácia zlyháva alebo nefunguje), a na zistenie času vytvorenia súboru s výpismi pri zlyhaní v zariadení (výpisy pri zlyhaní sa nezhromažďujú bez dodatočných povolení, ako je napr. výber odosielania voliteľných diagnostických údajov);
 • Pochopenie účinnosti a riešenie problémov so samotným systémom prenosu diagnostiky.

Microsoft doplnkové údaje zhromažďované v prípade, keď sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje, používa na rýchlejšie riešenie problémov.

Používame:

 • Informácie o aktivite aplikácie, aby sme pochopili, čo robí používateľ v aplikácii, ktorá spôsobila problém, v spojení s tým, čo sme sa dozvedeli o vplyve iných aplikácií alebo procesov spustených v zariadení.
 • Informácie o stave zariadenia, ako sú napríklad informácie o úrovni nabitia batérie alebo rýchlosti reakcie aplikácií na vstup, aby sme lepšie porozumeli údajom, ktoré zhromažďujeme o problémoch s výkonom aplikácií, ako aj na vykonávanie opráv.
 • Informácie obsiahnuté v rozšírenom hlásení chýb a vo výpisoch pri zlyhaní na lepšie pochopenie údajov týkajúcich sa konkrétnych podmienok, pri ktorých došlo k chybe alebo zlyhaniu.

Povinné diagnostické údaje používame na zlepšovanie Windowsu. Voliteľné diagnostické údaje používame na zlepšovanie Windowsu a súvisiacich produktov a služieb.

Microsoft používa povinné diagnostické údaje na zlepšovanie produktov v kontexte udržiavania zariadení s Windowsom v aktuálnom a zabezpečenom stave, riešenia problémov, zjednodušenia ovládania, zaistenia spoľahlivosti a výkonu, zlepšovania existujúcich funkcií Windowsu, kompatibility aplikácií, ovládačov a ďalších pomocných programov a zaistenia ochrany osobných údajov a úspory energie.

Microsoft používa povinné diagnostické údaje na tento účel takto:

 • Informácie o zariadeniach zákazníkov, periférnych zariadeniach a nastaveniach (a ich konfiguráciách) sa používajú na uprednostnenie vylepšenia produktov tým, že umožňujú určiť, ktoré vylepšenia budú mať najväčší pozitívny vplyv na väčšinu zákazníkov používajúcich Windows 10.
 • Informácie o tom, ktoré aplikácie sú nainštalované v zariadeniach, sa používajú na uprednostnenie testovania kompatibility aplikácií a vylepšenia funkcií pre najpopulárnejšie aplikácie.

Ďalšie údaje zhromaždené v prípade, ak sa rozhodnete pre odosielanie voliteľných diagnostických údajov, sa používajú na ešte zmysluplnejšie vylepšenia Windowsu a súvisiacich produktov a služieb:

 • Informácie o aktivite aplikácií nám pomáhajú uprednostňovať testovanie kompatibility aplikácií a vylepšovať funkcie aplikácií a funkcie, ktoré sa najviac používajú.
 • Informácie o vplyve charakteristík zariadenia, konfigurácii, aktivite aplikácií a stave zariadenia (napríklad o výdrži batérie) sa používajú na analýzu a vykonanie zmien, ktoré zlepšujú výkon zariadení s Windowsom.
 • Agregované informácie o histórii prehľadávania v prehliadačoch spoločnosti Microsoft slúžia na ladenie algoritmov vyhľadávania cez Bing, aby sa dosiahli relevantnejšie výsledky vyhľadávania.

Ak vaše zariadenie spravuje IT oddelenie organizácie, v závislosti od skupinovej politiky nastavenej v zariadení môžu vznikať ďalšie zmeny správy diagnostických údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Konfigurácia diagnostických údajov systému Windows vo vašej organizácii. Ak podnik využíva spoločnosť Microsoft na správu svojich zariadení, použijeme diagnostické údaje a údaje o chybách na správu, monitorovanie a riešenie problémov s podnikovými zariadeniami.

Ak sa rozhodnete zapnúť Prispôsobené možnosti, budeme vaše diagnostické údaje Windowsu používať na ponúkanie prispôsobených tipov, reklám a odporúčaní, aby sme mohli zlepšovať prostredie od Microsoftu. Ak pre diagnostické údaje nastavíte úroveň Základné, prispôsobenie bude založené na informáciách o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach, ako aj informáciách o tom, či zariadenie funguje správne.  Ak ste si vybrali úroveň Úplné, prispôsobenie je založené aj na informáciách o spôsobe, akým používate aplikácie a funkcie, ako aj na ďalších informáciách o stave vášho zariadenia. Na účely prispôsobenia však nepoužívame údaje vo výpisoch pri zlyhaní, prehliadané webové lokality ani údaje o písaní rukou a písaní na klávesnici, ak takéto údaje prijmeme od používateľov, ktorí si vybrali úroveň Úplné. 

Prispôsobené možnosti zahŕňajú návrhy týkajúce sa prispôsobenia a optimalizácie systému Windows, ako aj reklám a odporúčaní týkajúcich sa produktov a služieb, funkcií aplikácií a hardvéru spoločnosti Microsoft a tretích strán, ktoré by ste mohli v systéme Windows používať. Môžeme vám napríklad povedať o nových alebo pre vás doteraz neznámych funkciách, aby ste svoje zariadenie využívali naplno. V prípade problému so zariadením s Windowsom vám môžeme navrhnúť riešenie. Môžete tiež získať možnosť prispôsobiť si obrazovku uzamknutia pomocou obrázkov alebo nastaviť, aby sa zobrazovalo viac obrázkov, ktoré sa vám páčia, a menej tých, ktoré sa vám nepáčia. Ak sa vám na pevnom disku prípadne míňa miesto, Windows vám môže odporučiť, aby ste vyskúšali OneDrive alebo si kúpili hardvér a získali tak viac miesta.

Ak sa rozhodnete zapnúť možnosť Zlepšiť písanie rukou a na klávesnici, spoločnosť Microsoft zhromaždí vzorky obsahu, ktorý napíšete na klávesnici alebo rukou, aby sa zaistilo zlepšovanie funkcií, ako napríklad rozpoznávanie rukou písaného textu, automatické dokončovanie, predikcia ďalšieho slova a korekcia pravopisu, a tieto údaje použijeme v agregovanej forme na zlepšenie písania rukou a písania na klávesnici pre všetkých používateľov. Keď spoločnosť Microsoft zhromažďuje diagnostické údaje o písaní rukou alebo písaní na klávesnici, rozdeľuje ich na malé vzorky a pri spracovaní z nich odstraňuje jedinečné identifikátory, sekvenčné informácie a ďalšie údaje (napríklad e-mailové adresy a číselné hodnoty), ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu pôvodného obsahu alebo dať vstup do súvisu s vašou osobou. Patria sem aj údaje o výkone, ako sú manuálne zmeny textu a vami pridané slová do slovníka. Tieto údaje sa nepoužívajú na prispôsobenie možností.

Ako ovládať nastavenia diagnostiky a pripomienok

Pri prvom nastavovaní zariadenia s Windowsom 10 môžete v zariadení vybrať nastavenia ochrany osobných údajov vrátane nastavenia Diagnostické údaje, ktoré môžete nastaviť na možnosť Základné alebo Úplné.

Počas nastavovania môžete tiež vybrať, či chcete položku Prispôsobené možnosti nastaviť na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté. V novších verziách Windowsu si môžete vybrať, či chcete položku Zlepšiť písanie rukou a na klávesnici nastaviť na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

Ak sa rozhodnete, že chcete zmeniť tieto nastavenia po dokončení inštalácie systému Windows 10, postupujte podľa krokov v nasledujúcich častiach.

Zmena nastavenia diagnostických údajov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V časti Diagnostické údajevyberte možnosť, ktorú uprednostňujete. Ak sú všetky možnosti nedostupné, možno používate zariadenie spravované vaším pracoviskom alebo vašou organizáciou. Ak ide o tento prípad, v hornej časti stránky nastavení Diagnostika a pripomienky sa zobrazí informácia Niektoré nastavenia sú skryté alebo ich spravuje vaša organizácia.

Zmena nastavenia prispôsobených možností

 1. Kliknite na tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V časti Prispôsobené možnosti vyberte požadované nastavenie.

Zobrazenie diagnostických údajov

Pomocou Zobrazovača diagnostických údajov môžete zobrazovať diagnostické údaje svojho zariadenia v reálnom čase. Budete si môcť zobraziť iba údaje, ktoré sú k dispozícii počas spustenia Zobrazovača diagnostických údajov. Zobrazovač diagnostických údajov neumožňuje zobrazenie histórie diagnostických údajov.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. Uistite sa, že nastavenie Zobrazovač diagnostických údajov je zapnuté a vyberte možnosť Zobrazovač diagnostických údajov.

Odstránenie diagnostických údajov

V časti Odstránenie diagnostických údajovmôžete odstrániť diagnostické údaje pre svoje zariadenie. Výberom tejto možnosti sa neodstránia diagnostické údaje, ktoré sú priradené k vášmu používateľskému kontu, ani sa nezastaví odosielanie diagnostických údajov do Microsoftu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V časti Odstránenie diagnostických údajov vyberte možnosť Odstrániť.

Ak chcete zobraziť a odstrániť akékoľvek ďalšie diagnostické údaje naviazané na vaše konto Microsoft, navštívte stránku Microsoft Tabuľa ochrany osobných údajov.

Zabránenie spoločnosti Microsoft, aby používala informácie z písania rukou a na klávesnici na zlepšenie služieb písania rukou a na klávesnici pre všetkých používateľov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V časti Zlepšenie písania rukou a na klávesnici vyberte nastavenie, ktoré uprednostňujete. V predchádzajúcich verziách systému Windows, kde toto nastavenie neexistuje, vyberte položku Základné v časti Diagnostické údaje.

Zmena frekvencie žiadania o pripomienky

Občas vás požiadame, aby ste ohodnotili alebo napísali pripomienky k produktu alebo službám, ktoré používate. Nastavenie Frekvencia pripomienok môžete použiť na úpravu toho, ako často vás žiadame o tieto pripomienky.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Diagnostika a pripomienky.
 2. V časti Frekvencia pripomienokvyberte možnosť, ktorú uprednostňujete.

Odoslanie pripomienok kedykoľvek

 1. Do vyhľadávacieho panela zadajte text Centrum pripomienok.
 2. Zadajte niektoré kľúčové slová z vášho problému do poľa s označením Pomôžte nám svojimi pripomienkami zlepšiť Windows a stlačte kláves ENTER.
 3. Ak svoj problém nájdete, vyjadrite s ním súhlas. Ak ho nenájdete, vyberte položku Pridať novú pripomienkua vyplňte formulár.