Oprava chýbajúcich alebo poškodených systémových súborov pomocou nástroja Kontrola systémových súborov

Vzťahuje sa na: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Ak niektoré funkcie systému Windows nefungujú alebo Windows zlyháva, použite Kontrolu systémových súborov na prehľadanie systému a obnovte svoje súbory.  
 
Hoci nižšie uvedené kroky môžu vyzerať na prvý pohľad zložité, stačí ich sledovať v poradí, krok za krokom, a pokúsime sa vás dostať späť do obrazu.

Spustenie nástroja Kontrola systémových súborov (SFC.exe)


Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa krokov určených pre váš operačný systém:
 2. Ak používate systém Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows 8, pred spustením nástroja Kontrola systémových súborov najskôr spustite nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM).  (Ak používate systém Windows 7 alebo Windows Vista, prejdite na krok č. 3.) 

Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter.  Dokončenie operácie príkazu môže trvať niekoľko minút.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Dôležité upozornenie: Pri spustení tohto príkazu nástroj DISM použije službu Windows Update na poskytnutie súborov potrebných na opravu poškodení. Ak je však klient služby Windows Update poškodený, ako zdroj opravy použite spustenú inštaláciu systému Windows. Zdrojom súborov môže byť aj priečinok zo zdieľanej sieťovej jednotky alebo odpojiteľného média, ako je napríklad disk DVD systému Windows. V takom prípade použite namiesto predchádzajúceho príkazu nasledujúci príkaz:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Poznámka: Zástupný text C:\RepairSource\Windows nahraďte umiestnením svojho zdroja opravy. Ďalšie informácie o opravách systému Windows pomocou nástroja DISM nájdete v článku Oprava obrazu systému Windows.

 1. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:

sfc /scannow

Command Prompt with administrator rights - sfc /scannow
 

 

Príkaz sfc /scannow skontroluje všetky chránené systémové súbory a nahradí poškodené súbory kópiou uloženou vo vyrovnávacej pamäti, ktorá sa nachádza v skomprimovanom priečinku na ceste %WinDir%\System32\dllcache.
Zástupný text %WinDir% predstavuje priečinok operačného systému Windows, napríklad C:\Windows.

Poznámka: Okno Príkazový riadok nezatvárajte, kým sa overovanie nedokončí na 100 %. Po dokončení tohto procesu sa zobrazia výsledky kontroly.

 1. Po dokončení procesu sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich hlásení:

  • Windows Resource Protection did not find any integrity violations. (Služba Ochrana zdrojov systému Windows nezistila žiadne porušenia integrity.)


   Toto hlásenie znamená, že v počítači nie sú žiadne chýbajúce ani poškodené systémové súbory.

  • Windows Resource Protection could not perform the requested operation. (Službe Ochrana zdrojov systému Windows sa nepodarilo vykonať požadovanú operáciu.)


   Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite kontrolu nástroja Kontrola systémových súborov v núdzovom režime a uistite sa, že priečinok %WinDir%\WinSxS\Temp obsahuje priečinky PendingDeletes a PendingRenames.

  • Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log. (Služba Ochrana zdrojov systému Windows našla poškodené súbory a úspešne ich opravila. Podrobnosti sú uvedené v súbore CBS.Log na ceste %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.)


   Ak chcete zobraziť podrobné informácie o kontrole a obnovení systémových súborov, prejdite do časti Zobrazenie podrobností procesu nástroja Kontrola systémových súborov.

  • Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log. (Služba Ochrana zdrojov systému Windows našla poškodené súbory, no niektoré z nich sa jej nepodarilo opraviť. Podrobnosti sú uvedené v súbore CBS.Log na ceste %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.)


   Ak chcete manuálne opraviť poškodené súbory, v podrobnostiach procesu nástroja Kontrola systémových súborov vyhľadajte poškodený súbor a manuálne ho nahraďte známou funkčnou kópiou daného súboru.

Ďalšie informácie


Zobrazenie podrobností procesu nástroja Kontrola systémových súborov

Ak chcete zobraziť podrobnosti uvedené v súbore CBS.Log, môžete tieto informácie skopírovať do súboru Sfcdetails.txt pomocou príkazu Findstr a potom ich môžete zobraziť v súbore Sfcdetails.txt. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
 1. Podľa pokynov v predchádzajúcom kroku 1 otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Poznámka: Súbor Sfcdetails.txt obsahuje podrobnosti z každého spustenia nástroja Kontrola systémových súborov v počítači. Súbor obsahuje informácie o súboroch, ktoré nástroj Kontrola systémových súborov neopravil. Pozrite si dátumy a časy, ak chcete určiť problémové súbory, ktoré sa našli pri poslednom spustení nástroja Kontrola systémových súborov.
 3. Otvorte súbor Sfcdetails.txt na pracovnej ploche.
 4. V súbore Sfcdetails.txt sa používa nasledujúci formát:
  Dátum/čas SFC podrobnosti
  Nasledujúca ukážka súboru denníka obsahuje záznam súboru, ktorý sa nepodarilo opraviť:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Manuálne nahradenie poškodeného systémového súboru známou funkčnou kópiou súboru

Keď pomocou podrobných informácií v súbore Sfcdetails.txt určíte systémový súbor, ktorý bol poškodený a ktorý sa nepodarilo opraviť, zistite umiestnenie poškodeného súboru a potom ho manuálne nahraďte známou funkčnou kópiou daného súboru. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka: Známu funkčnú kópiu systémového súboru môžete získať z iného počítača, v ktorom je nainštalovaná rovnaká verzia systému Windows ako vo vašom počítači. Spustením procesu nástroja Kontrola systémových súborov v danom počítači môžete skontrolovať, či je systémový súbor, ktorý chcete skopírovať, funkčnou kópiou.

 1. Prevezmite vlastníctvo poškodeného systémového súboru s povoleniami správcu. Ak to chcete urobiť, v príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení skopírujte a prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  takeown /f Cesta_a_názov_súboru
  Poznámka: Zástupný text Cesta_a_názov_súboru predstavuje cestu a názov poškodeného súboru. Zadajte napríklad príkaz takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
  Command Prompt with administrator rights - command succeeded
   
 2. Udeľte správcom úplný prístup k poškodenému systémovému súboru. Ak to chcete urobiť, skopírujte a prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER.
  icacls Cesta_a_názov_súboru /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Poznámka: Zástupný text Cesta_a_názov_súboru predstavuje cestu a názov poškodeného súboru. Zadajte napríklad príkaz icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Command Prompt with administrator rights
   
 3. Nahraďte poškodený systémový súbor známou funkčnou kópiou súboru. Ak to chcete urobiť, skopírujte a prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER.
  Copy Zdrojový_súbor Cieľ
  Poznámka: Zástupný text Zdrojový_súbor predstavuje cestu a názov súboru známej funkčnej kópie súboru v počítači a zástupný text Cieľ predstavuje cestu a názov poškodeného súboru. Zadajte napríklad príkaz copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ak kroky uvedené vyššie nefungujú, budete musieť preinštalovať systém Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti obnovenia systému Windows 10.