Obnovenie predvoleného obsahu súboru Hosts

Vzťahuje sa na: Windows 8Windows 8.1Windows 7

Tento článok vám pomôže obnoviť predvolený obsah súboru Hosts.

Riešenie


Ak chcete obnoviť predvolený obsah súboru Hosts, postupujte podľa príslušných krokov pre svoj operačný systém:

Ďalšie informácie


Čo je to súbor Hosts

Súbor Hosts je súbor v počítači, ktorý operačný systém používa na priradenie názvov hostiteľov k adresám IP. Súbor hosts je jednou z viacerých systémových funkcií, ktoré pomáhajú pri prekladaných adries sieťových uzlov v počítačovej sieti. Je štandardnou súčasťou implementácie protokolu IP v operačnom systéme a slúži na preklad slovných názvov hostiteľov na číselné protokolové adresy (označované ako adresy IP), ktoré identifikujú a určujú umiestnenie hostiteľov v sieti protokolu IP.

Súbor Hosts obsahuje riadky textu pozostávajúce z adresy IP v prvom textovom poli, po ktorom nasleduje jeden alebo viac názvov hostiteľov. Každé pole je oddelené medzerou (z historických dôvodov sa často uprednostňujú tabulátory, no používajú sa aj medzery). Súbor môže obsahovať aj riadky s komentárom, ktoré sú označené znakom mriežky (#) na začiatku riadka. Úplne prázdne riadky v súbore sa ignorujú.