Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov pri inštalovaní alebo odinštalovaní programov v počítači so systémom Windows

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Príznaky
Pri inštalácii, odinštalovaní alebo aktualizácii programu v počítači s nainštalovaným systémom Windows sa môže zobraziť niektoré z týchto chybových hlásení:

Chybové hlásenie 1
Nedá sa získať prístup k Inštalátoru systému Windows.
Chybové hlásenie 2
Inštalátor systému Windows sa nepodarilo spustiť.
Chybové hlásenie 3
Inštalátor systému Windows sa na lokálnom počítači nepodarilo spustiť. Chyba 5: Prístup je odmietnutý.

Príčina
Proces inštalácie alebo odinštalovania môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. Tento článok sa zaoberá nasledujúcimi problémami (súvisiace riešenie zobrazíte kliknutím na príslušný problém):
 • Problémy s Inštalátorom systému Windows
 • Neúspešné dokončenie inštalácie alebo aktualizácie programov v systéme Windows
 • Neúspešné dokončenie odinštalovania programov v systéme Windows
Riešenie

Automatická oprava problému

Manuálna oprava problému

Pri riešení týchto typov problémov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Dôležité upozornenie: Do počítača sa musíte prihlásiť pomocou konta správcu. Na vykonanie mnohých krokov uvedených v tomto článku musíte byť prihlásení v počítači s kontom s oprávneniami správcu. Ak chcete zistiť, či používate konto s oprávneniami správcu, postupujte podľa týchto krokov:
V systéme Windows XP alebo Windows Server 2003
 1. Otvorte dialógové okno Date and Time (Dátum a čas).
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na príkaz Run (Spustiť).
  2. Do dialógového okna Run (Spustiť) zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte tlačidlo OK:
   timedate.cpl
 2. V závislosti od výsledku postupujte podľa príslušných krokov.
  • Ak sa zobrazí dialógové okno Date and Time Properties (Dátum a čas – vlastnosti), ste prihlásení ako správca. Kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť) zatvorte dialógové okno Date and TimeProperties (Dátum a čas – vlastnosti).
  • Ak nie ste prihlásení ako správca, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

V systéme Windows Vista alebo Windows 7
 1. Otvorte dialógové okno Dátum a čas.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart.
  2. Zadajte nasledujúci príkaz do poľa Vyhľadať alebo do poľa Prehľadať programy a súbory a stlačte kláves ENTER:
   timedate.cpl
   Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas.
 2. V dialógovom okne Dátum a čas kliknite na tlačidlo Zmeniť dátum a čas. Keď sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Teraz vykonajte jeden z nasledujúcich krokov a v závislosti od výsledku kliknite na položku Pokračovať:
  • Ak sa nezobrazí výzva na zadanie hesla
   Už ste prihlásení pomocou konta správcu. Postupne kliknite na dve tlačidlá Zrušiť, čím sa zatvorí dialógové okno Dátum a čas. Teraz môžete pokračovať v tejto úlohe.
  • Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla
   Nie ste prihlásení pomocou konta správcu.

Problémy s Inštalátorom systému Windows

Mechanizmus Inštalátora systému Windows môže byť poškodený, nesprávne nainštalovaný alebo zakázaný. To môže spôsobiť problémy s inštaláciou.

Poznámka: Mechanizmus Inštalátora systému Windows riadi inštaláciu softvéru, riadi pridávanie a odstraňovanie softvérových súčastí, monitoruje odolnosť súborov voči chybám a riadi základné obnovenie po zlyhaní prostredníctvom vrátenia zmien.

Na identifikáciu problémov s Inštalátorom systému Windows, ktoré môžu spôsobovať problémy pri inštalácii, odinštalovaní alebo aktualizácii programov, použite tieto postupy. Začnite postupom 1, postupujte podľa krokov tohto postupu a ak sa problém nevyrieši, prejdite na ďalší postup.

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem

Postup 1: Určenie funkčnosti mechanizmu Inštalátora systému Windows

 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), zadajte reťazec cmd do poľa Search (Vyhľadať) alebo kliknite na položku Run (Spustiť) a v dialógovom okne zadajte reťazec cmd (v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003). Následným stlačením klávesu Enter otvorte okno Command Prompt (Príkazový riadok).
 2. Do príkazového riadka zadajte reťazec MSIExec a stlačte kláves Enter.
 3. Ak mechanizmus MSI funguje, nezobrazia sa žiadne chybové hlásenia. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, poukazuje to na chybu. Ak sa vyznáte v spôsobe používania vyhľadávacích nástrojov, môžete pomocou chybového hlásenia vyhľadať ďalší obsah na riešenie problému.
 4. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.

Ak problém pretrváva, prejdite na postup 2.


Postup 2: Kontrola, či služba Inštalátora systému Windows nie je nastavená na možnosť Disabled (Vypnuté)

 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), zadajte reťazec services.msc do poľa Search (Vyhľadať) alebo kliknite na položku Run (Spustiť) a v dialógovom okne zadajte reťazec services.msc (v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003). Následným stlačením klávesu Enter otvorte okno Services (Služby).
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Installer (Inštalátor systému Windows) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 3. Ak je v poli Startup type (Typ spustenia) nastavená možnosť Disabled (Vypnuté), zmeňte ju na možnosť Manual (Manuálne).
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Properties (Vlastnosti).
 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Installer (Inštalátor systému Windows) a potom kliknite na tlačidlo Start (Spustiť). Služba by sa mala spustiť bez chýb.
 6. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.

Ak problém pretrváva, prejdite na postup 3.

Postup 3: Kontrola verzie Inštalátora systému Windows a jeho inovácia na najnovšiu verziu v prípade potreby

Dôležité upozornenie: Tento postup sa vzťahuje len na systémy Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 a Windows Server 2008.
 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), zadajte reťazec cmd do poľa Search (Vyhľadať) alebo kliknite na položku Run (Spustiť) a v dialógovom okne zadajte reťazec services.msc (v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003). Následným stlačením klávesu Enter otvorte okno Command Prompt (Príkazový riadok).
 2. V okne Command Prompt (Príkazový riadok) zadajte reťazec MSIExec a stlačte kláves Enter. Ak mechanizmus MSI funguje, nezobrazia sa žiadne chybové hlásenia a otvorí sa samostatné dialógové okno, v ktorom sa zobrazí verzia mechanizmu MSI.
 3. Ak verzia inštalátora nie je 4.5, ďalšie informácie spolu s prepojením na prevzatie verzie 4.5 Inštalátora systému Windows nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
 4. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.

Ak problém pretrváva, prejdite na postup 4.


Postup 4: Opätovná registrácia mechanizmu inštalátora

Dôležité upozornenie: Tento postup sa vzťahuje len na systémy Windows XP a Windows Server 2000.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), v dialógovom okne zadajte reťazec cmd a potom kliknite na položku Command Prompt (Príkazový riadok).
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a po každom riadku stlačte kláves Enter:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.

Inštalácia alebo aktualizácia programov v systéme Windows sa nedokončila úspešne

Metóda použitá na inštaláciu alebo aktualizáciu programu sa možno úspešne nedokončila

Existuje viacero postupov, ktoré je možné použiť na inštaláciu, odinštalovanie alebo aktualizáciu programu. Použitý postup alebo postupy sa možno úspešne nespustili alebo nedokončili. Bežné postupy používané na inštaláciu softvéru sú tieto:
 • Vloženie média CD alebo DVD a automatické spustenie inštalácie.
 • Prehľadanie disku CD, DVD, odpojiteľných médií alebo iného umiestnenia, kde sú uložené súbory na inštaláciu programov, a následné dvojité kliknutie na inštalačný program. Súbor inštalačného programu zvyčajne býva jeden z týchto:
  • Autorun alebo Autorun.exe
  • Setup alebo Setup.exe
  • Install alebo Install.exe
 • Po prevzatí programu z internetovej webovej lokality kliknite na položku Spustiť.

Inštalačné médium je nečitateľné

Inštalačné médium, ako je napríklad disk CD alebo DVD, môže byť zašpinené alebo poškriabané a nástroj na čítanie disku CD alebo DVD ho nemôže prečítať, čo môže spôsobovať problémy s inštaláciou, odstránením alebo aktualizáciou.

Postup 1: Vyčistenie disku CD alebo DVD používaného na inštaláciu (vzťahuje sa len na prípad, keď je potrebné použiť disk CD alebo DVD)

Vyčistite médium CD alebo DVD. Použite na to súpravu na čistenie diskov CD alebo DVD. Môžete tiež jemne pretrieť striebornú stranu disku mäkkou bavlnenou handričkou nezanechávajúcou vlákna. Nepoužívajte papierové obrúsky. Mohli by poškriabať plastový povrch alebo zanechať škrabance. Disk pri čistení pretrite od stredu smerom k okrajom. Disk nečistite krúživým pohybom. Ak problém pretrváva, vyčistite disk vlhkou handričkou alebo použitím komerčného roztoku na čistenie diskov CD a DVD. Pred vložením do jednotky nechajte disk dôkladne vyschnúť.

Postup 2: Skopírovanie inštalačných súborov do počítača

Skopírujte inštalačné súbory na lokálny pevný disk v počítači alebo na iné, odpojiteľné médium. Poznamenajte si umiestnenie a potom spustite inštaláciu z tohto umiestnenia. Inštalačný súbor sa zvyčajne nazýva Autorun.exe alebo Setup.exe. Môže sa to však líšiť. Ak si nie ste istí, prečítajte si pokyny o spôsobe spustenia inštalácie v súbore Readme v rámci priečinka. Ak je k dispozícii spustiteľný súbor (.exe), neodporúča sa spúšťať priamo súbory .msi bez špecifických pokynov dodávateľa.

Postup 3: Získanie novej verzie inštalačného balíka

Ak ste sa pokúšali o inštaláciu pomocou disku CD alebo DVD, vykonajte tieto akcie:
 • Vyhľadajte na webovej lokalite výrobcu softvéru novšiu verziu softvérového balíka. Prevezmite a nainštalujte novú verziu.
 • Ak už najnovšiu verziu máte, pokúste sa program prevziať z webovej lokality výrobcu a potom spustiť inštaláciu.

Pokročilí používatelia Ak sa vyžaduje viac diskov CD alebo DVD, odporúča sa skopírovať všetky disky do rovnakého priečinka v obrátenom poradí (najskôr vyššie čísla diskov). Po zobrazení výzvy buďte pripravení schváliť prepísanie súborov a potom z tohto umiestnenia vykonať inštaláciu.


Prevzaté alebo skopírované inštalačné súbory sú poškodené

Postup 1: Skopírovanie inštalačných súborov do počítača

Skopírujte inštalačné súbory na lokálny pevný disk v počítači alebo na iné, odpojiteľné médium. Poznamenajte si umiestnenie a potom spustite inštaláciu z tohto umiestnenia. Inštalačný súbor sa zvyčajne nazýva Autorun.exe alebo Setup.exe. Môže sa to však líšiť. Ak si nie ste istí, prečítajte si pokyny o spôsobe spustenia inštalácie v súbore Readme v rámci priečinka. Ak je k dispozícii spustiteľný súbor (.exe), neodporúča sa spúšťať priamo súbory .msi bez špecifických pokynov dodávateľa.
 • Ak inštalujete program z Internetu, súbor opätovne prevezmite (v dialógovom okne preberania vyberte položku Save (Uložiť) namiesto položky Run (Spustiť)), uložte súbor do priečinka na lokálnom pevnom disku v počítači alebo na iné, odpojiteľné médium a spustite inštaláciu z tohto umiestnenia.
 • Ak sa inštalačné súbory nachádzajú v sieti (napríklad komerčné alebo podnikové prostredie), skopírujte všetky súbory do priečinka na pevnom disku v počítači a potom spustite inštaláciu z tohto umiestnenia.

Postup 2: Získanie novej verzie inštalačného balíka

Ak medzi prevzatím balíka a pokusom o inštaláciu uplynul určitý čas, vykonajte tieto kroky:
 • Vyhľadajte na webovej lokalite výrobcu softvéru novšiu verziu softvérového balíka. Prevezmite a nainštalujte novú verziu.
 • Ak už najnovšiu verziu máte, pokúste sa program prevziať znova a potom spustiť inštaláciu.

Programy aktuálne spustené v počítači prekážajú procesu inštalácie

Vypnite programy, ktoré by mohli prekážať procesu inštalácie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), zadajte reťazec msconfig do poľa Search (Vyhľadať) a potom kliknite na položku msconfig.exe.

  Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
 2. Na karte General (Všeobecné) kliknite na položku Selective startup (Selektívne spustenie) a potom zrušte začiarknutie políčka Load startup items (Načítať položky pri spustení).
 3. Kliknite na položku Services (Služby), na položku Hide all Microsoft services (Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft) a potom na položku Disable all (Zakázať všetky).
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Restart (Reštartovať).
 5. Skúste spustiť inštaláciu softvérového programu.
 6. Keď dokončíte riešenie problému, počítač reštartujte v režime normálneho spustenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), zadajte reťazec msconfig do poľa Search (Vyhľadať) a potom kliknite na položku msconfig.exe.

   Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  2. Na karte General (Všeobecné) kliknite na položku Normal startup (Normálne spustenie), kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na položku Restart (Reštartovať).
Ďalšie informácie o používaní nástroja MSConfig získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

Odinštalovanie programov v systéme Windows sa nedokončilo úspešne

Inštalovanie, odinštalovanie alebo aktualizácia programov v systéme Windows použitím iného postupu

Na odinštalovanie každého programu zvyčajne existuje viacero spôsobov. Vyskúšajte nasledujúce postupy. Ak sa jedným postupom problém nevyrieši, vyskúšajte ďalší postup.

Postup 1: Použitie možnosti odinštalovania programov (ak je k dispozícii)
 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart) a potom na položku All Programs (Všetky programy).
 2. Vyberte priečinok programu, ktorý sa pokúšate odinštalovať, a potom príslušný priečinok otvorte.
 3. Ak je k dispozícii možnosť odinštalovania, skúste ju použiť na odinštalovanie programu.

Ak sa problém nevyriešil, prejdite na postup 2.

Postup 2: Použitie možností ovládacieho panela
 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), na položku Control Panel (Ovládací panel), na položku Add and Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov) alebo na položku Programs and Features (Programy a súčasti) a potom na položku Uninstall a program (Odinštalovanie programu).
 2. Vyberte program a kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať). Postupujte podľa výziev a odinštalujte program.

Ďalšia pomoc pri problémoch s inštaláciou, odinštalovaním alebo aktualizáciou

Ak ste postupovali podľa uvedených krokov a problém sa nevyriešil, pravdepodobne budete musieť požiadať o ďalšiu pomoc oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie o spôsobe kontaktovania oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Môžu sa účtovať poplatky.Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu Microsoft Community, kde môžete zadať otázky a bezplatne získať odpovede od ostatných používateľov. Microsoft Community je fórum technickej podpory pre spotrebiteľov. Ak chcete navštíviť fórum Microsoft Community, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Pokročilí používatelia

Poznámka: Nasledujúce kroky sú vhodné len pre pokročilých používateľov.

Manuálne odinštalovanie programu

Niektoré časti programu možno odinštalovať manuálne prostredníctvom rozhrania systému Windows. Manuálne sa dajú napríklad odstrániť programové súbory a priečinky. Keďže kroky jednotlivých postupov sa môžu do veľkej miery líšiť v závislosti od používanej verzie systému Windows a programov, ktoré sa pokúšate odinštalovať, v tomto článku sa neuvádzajú žiadne predpísané kroky týchto postupov. Ak neviete pre program, ktorý sa pokúšate odinštalovať, pozitívne identifikovať súbory a priečinky, neodporúčame tento postup skúšať. Pri každom manuálnom odstraňovaní súborov a priečinkov existuje riziko poškodenia operačného systému. Tento krok by ste mali vykonať na vlastné riziko.

Ak zvažujete možnosť manuálneho odinštalovania programu, nemali by ste zabudnúť na nasledujúce pravidlá:
 • Pred vykonaním tohto kroku by ste sa mali pokúsiť odinštalovať aplikáciu bežnými spôsobmi. Napríklad pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.
 • Pred vykonaním tohto kroku by ste mali vytvoriť bod obnovenia systému.
 • Skôr ako začnete, premiestnite všetky osobné údaje a dokumenty, ktoré sa nachádzajú v inštalačnom priečinku aplikácie. Premiestnite ich napríklad do priečinka Dokumenty.
 • Ak programový súbor nemôžete manuálne odstrániť, môže to znamenať, že súbor sa používa alebo k nemu pristupuje niektorý iný program, ktorý nepovolí jeho odstránenie. K súboru môže pristupovať napríklad antivírusový program. Ak k programovému súboru pristupuje antivírusový program a znemožňuje odstránenie súboru, je pravdepodobné, že tento antivírusový program zabraňoval aj odinštalovaniu programu bežnejšími spôsobmi.

Vyhľadanie názvov súborov alebo priečinkov, ktoré majú viac než 260 znakov

Ďalšie informácie o obmedzení maximálnej dĺžky cesty nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN):

Povolenie zapisovania do denníka MSI a následné čítanie podrobných denníkov MSI

Väčšina programov vytvára denník inštalácie. Ak sa nedá nájsť žiadny denník, môžete povoliť podrobné zapisovanie do denníka MSI. Ďalšie informácie o povolení zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 223300 Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows

Poznámka: Ak spúšťate súbor .msi bez samozavádzacej aplikácie (.exe), môžete pridať parametre podrobného zapisovania do denníka. Napríklad:
Msiexec cesta\your_msi.msi /L*v cesta\your_msi_log.txt
Zoznam parametrov príkazového riadka msiexec nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN):Pri zlyhaní inštalácie sa zvyčajne zaznamená vrátená hodnota 3, kde sa vyskytol problém, a začne sa vrátenie zmien inštalácie. Popis zlyhania sa zobrazí hneď pred položkou denníka Vrátená hodnota 3.

Pri analýze súborov denníka inštalácie pomocou Inštalátora systému Windows môže byť užitočný nástroj Wilogutl.exe. Nástroj dokáže navyše navrhovať riešenia chýb nájdených v súbore denníka. Nástroj Wilogutil.exe je dostupný v rámci najnovšej súpravy Microsoft Windows Software Development Kit.

Tu je príklad použitia nástroja Wilogutl.exe:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\


Odkazy
Všeobecné informácie o postupe pri inštalácii alebo odinštalovaní programu získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:


Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2438651 – Posledná kontrola: 10/01/2013 01:59:00 – Revízia: 9.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Standard Edition

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651
Pripomienky