В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Popis balíkov SP3 a Language Pack SP3 pre serverové produkty balíka Office 2007

Úvod
Balíky Service Pack 3 (SP3) a Language Pack SP3 pre serverové produkty balíka Microsoft Office 2007 poskytujú najnovšie aktualizácie serverových produktov a jazykového balíka v rámci balíka Office 2007. Tento balík zahŕňa program Microsoft Project Server 2007. Tieto aktualizácie zahŕňajú dve hlavné kategórie opráv: 
  • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.
  • Všetky verejne dostupné aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, kumulatívne aktualizácie a rýchle opravy, ktoré boli vydané do septembra 2011.

Poznámka: Niektoré serverové produkty v tomto balíku Service Pack nahrádzajú službu Windows SharePoint Services 3.0. Tieto serverové produkty vyžadujú službu Windows SharePoint Services 3.0 SP3.

Poznámka: V rámci pôvodného vydania balíka SP3 pre serverové produkty balíka Microsoft Office 2007, ktoré bolo dostupné prostredníctvom služby Microsoft Update, dochádzalo v niektorých používateľmi vyvolaných situáciách k tomu, že balík SP3 pre serverové produkty balíka Microsoft Office 2007 sa ponúkal pre viacserverové farmy namiesto toho, aby sa ponúkal iba pre farmy s jedným serverom. Tento problém bol vyriešený v novembri 2011. Aktualizácia SP3 pre serverové produkty balíka Microsoft Office sa teraz ponúka iba pre farmy s jedným serverom.

Pred nasadením tohto balíka Service Pack si prečítajte nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base: 
945013 Nasadenie balíkov Service Pack 1 a Language Pack Service Pack 1 pre serverové produkty balíka Microsoft Office 2007


Keďže balíky Service Pack určené pre balík Office sú kumulatívne, pred inštaláciou balíka Service Pack 3 nie je potrebné inštalovať balík Service Pack 1 ani balík Service Pack 2. Balík Service Pack 3 zahŕňa všetky opravy, ktoré boli zahrnuté v balíkoch Service Pack 1 a Service Pack 2.
DALSIE INFORMACIE

Získanie a inštalácia balíkov Service Pack


Prevzatie balíka SP3 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

PrevziaťPrevezmite 32-bitovú verziu balíka SP3 pre serverové produkty balíka Office 2007.
PrevziaťPrevezmite 64-bitovú verziu balíka SP3 pre serverové produkty balíka Office 2007.
PrevziaťPrevezmite 32-bitovú verziu balíka Language Pack SP3 pre serverové produkty balíka Office 2007.
PrevziaťPrevezmite 64-bitovú verziu balíka Language Pack SP3 pre serverové produkty balíka Office 2007.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Známe problémy a zmeny v správaní
2591067 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíka Office 2007 SP3 a balíka Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2591050 Technické podrobnosti o vydaniach balíka SP3 pre serverové produkty balíka Office 2007

Office Servers 2007 SP3 
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

Номер статьи: 2526299 — последний просмотр: 11/28/2011 17:37:00 — редакция: 3.0

Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526299
Отзывы и предложения