Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Váš prehliadač nie je podporovaný

Ak chcete lokalitu používať, aktualizujte svoj prehliadač.

Aktualizovať na najnovšiu verziu Internet Explorera

Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z októbra 2012 pre operačné systémy Windows

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2756822


Súhrn
Táto aktualizácia nahrádza aktualizáciu 2633952, ktorá bola vydaná v decembri 2011, a aktualizáciu 2732052, ktorá bola vydaná v auguste 2012 prostredníctvom Strediska pre prevzatie softvéru. Všetky ďalšie zmeny časových pásiem vydané ako rýchle opravy po aktualizácii 2633952 sú zahrnuté v tejto aktualizácii.

Ak ste už nasadili aktualizáciu 2633952, prečítajte si popis konkrétnych zmien časových pásiem, ktoré sú uvedené v tomto článku, a určite, či sa musí táto aktualizácia ihneď nasadiť. Ak používate server Microsoft Exchange Server v prostredí informačných technológií (IT), musia sa prijať dodatočné opatrenia na zaručenie správnej prevádzky Exchange Server.

Odporúčame vám nasadiť najnovšiu aktualizáciu Windows pre kumulatívne časové pásmo na zaručenie konzistencie databázy časového pásma na všetkých systémoch.

Dôležité
 • Skôr než použijete aktualizáciu popísanú v tomto článku, majte na zreteli možné problémy, ktoré môžu ovplyvniť program Microsoft Outlook. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
  931667 Ako riešiť zmeny časových pásiem pomocou nástroja na aktualizáciu údajov o časových pásmach pre program Microsoft Office Outlook
 • Ak používate server Microsoft Exchange Server v prostredí informačných technológií (IT), musia sa prijať dodatočné opatrenia na zaručenie správnej prevádzky servera Exchange Server. Ďalšie informácie o aktualizácii pre letný čas (DST) v programe Exchange získate v nasledujúcom článku Microsoft Knowledge Base:
  941018 Ako aktualizovať letný čas pomocou nástroja na aktualizáciu kalendára programu Exchange
 • Kumulatívne aktualizácie časových pásiem obsahujú iba údaje, ktoré sa zmenili pre konkrétny región alebo boli pridané na zachovanie konzistencie s ostatnými verziami operačných systémov. Platí preto, že ak bol odstránený kľúč časového pásma, niektoré pôvodné hodnoty sa nemusia obnoviť po použití kumulatívnej aktualizácie časových pásiem.

  Neodporúčame, aby ste odstránili niektoré kľúče databázy Registry, ktoré súvisia s časovými pásmami. V počítači, ktorý má neúplné kľúče pre časové pásma, najskôr obnovte kľúče časových pásiem zo zálohy, ktorá bola vytvorená v čase, keď počítač pracoval správne. Potom nainštalujte aktualizáciu.

Ďalšie informácie
Aktualizácia, ktorú popisuje tento článok, zmení údaje časových pásiem tak, aby sa aplikovali zmeny letného času vo viacerých krajinách.

Aktualizácia, ktorú popisuje tento článok, je kumulatívna súhrnná aktualizácia, ktorá zahŕňa všetky predchádzajúce zmeny časových pásiem systému Windows. Ďalšie informácie o tom, ako môžu zmeny letného času ovplyvniť ďalšie produkty spoločnosti Microsoft, získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

Ďalšie informácie o tom, ako môžu zmeny letného času ovplyvniť ďalšie produkty spoločnosti Microsoft, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
914387 Ako nakonfigurovať letný čas pre operačné systémy Microsoft Windows

Poznámka: Pri použití tejto aktualizácie sa môže zobraziť nasledujúce hlásenie:

Update cannot be installed as a newer or same time zone update has already been installed on the system. (Aktualizácia sa nedá nainštalovať, pretože v systéme už bola nainštalovaná novšia alebo rovnaká aktualizácia časových pásiem.)

Toto hlásenie indikuje, že ste už použili správnu aktualizáciu alebo že služba Windows Update alebo Microsoft Update automaticky nainštalovala danú aktualizáciu. Žiadny ďalší krok nie je potrebný na aktualizáciu operačného systému Windows.

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 pre systémy s procesorom x64 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3fd5105f-1168-4c41-9dfb-16565c0ba39b

Aktualizácia pre systém Windows Embedded Standard 7 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ca260a64-a721-4bef-96e7-2bba7ac5625c

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61e14b1c-185a-4f02-b46a-2c03898a6ce7

Aktualizácia pre systém Windows XP x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=faffce57-9ae9-43d0-86f8-3b7ed4af6c01

Aktualizácia pre systém Windows XP (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=161f1e17-8787-490c-8c13-3dfc182269e0

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2c49a0ac-e32b-4150-8897-6943d37b2f2a

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=81275d1d-740c-410d-a0e0-6e0d9d080d5c

Aktualizácia systému Windows Vista pre systémy s procesorom x64 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f33f790f-f4f9-4a7e-837f-726db8f73490

Aktualizácia systému Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=367f915b-268c-4bc3-b468-792cc8572fc2

Aktualizácia pre systém Windows Vista (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c7daa010-52e7-4311-b7d7-810036d95229

Aktualizácia pre systém Windows 7 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7f653fb5-687b-476c-a7c0-81a3cee7ca55

Aktualizácia systému Windows 7 pre systémy s procesorom x64 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c5f25ba8-fcaa-4436-b5ab-8725b00e74bc

Aktualizácia systému Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a5a780a8-83cb-4c80-bb79-872c33337161

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6558e11f-d278-4b6a-90a9-b0dbfd439545

Aktualizácia systému Windows Server 2003 pre systémy s procesorom Itanium (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=738c1dfe-ccfe-43c5-925f-f638f973d15c

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1ff71365-0bfe-4193-a430-fc5856d4829a


Dátum vydania: 9. október 2012

Ďalšie informácie o tom, ako prevziať podporné súbory spoločnosti Microsoft, získate kliknutím na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online z predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem systému Windows

Nasledujúce zmeny boli vykonané od predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem pre systémy Windows:
 • Východná Európa – štandardný čas:
  Zobrazovaný názov pre toto časové pásmo bol aktualizovaný na „(UTC+2:00) Východná Európa“ z „(UTC+2:00) Nikózia“.
 • Azory – štandardný čas:
  Mení začiatok letného času v roku 2013 na 12:00:00 v poslednú nedeľu v marci a čas ukončenia na 01:00:00 v poslednú nedeľu v októbri.
 • Kaukaz/arménsky štandardný čas:
  Ako už bolo opísané v nasledujúci blog (http://blogs.TechNet.com/b/dst2007/Archive/2012/03/22/armenia-cancels-DST.aspx), vláda Arménska zrušila letný čas a bude trvalo používať „zimný čas“. V článku sa odporúča, aby používatelia namiesto toho používali ruský štandardný čas. Táto aktualizácia systému Windows robí tento krok trvalým prostredníctvom odstránenia pravidla letného času pre časové pásmo „(UTC+4 00) Jerevan“.
 • Južná Amerika – tichomorský štandardný čas:
  Ako bolo skôr oznámené v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2681116, Čile predĺžilo trvanie letného času v roku 2012. Čílska vláda zmenila začiatok letného času v roku 2012 na prvú sobotu v septembri o 23:59:59.999 a koniec na na poslednú sobotu v apríli o 23:59:59.999.
 • Maroko – štandardný čas:
  Ako bolo skôr oznámené v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2698707, Maroko prejde na letný čas od roku 2012. Marocká vláda zmenila letný čas v roku 2012 tak, aby začínal v poslednú nedeľu v apríli a končil sa v poslednú nedeľu v septembri. Počas Ramadánu bude letný čas prerušený a od 20. júla do 19. augusta 2012 sa čas zmení späť na štandardný čas. Prechody odrážajúce začiatok a koniec ramadánu nie sú zahrnuté v tomto článku databázy Knowledge Base, a môže byť inštalovaný pomocou opraviť to riešenia v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2698707.
 • Oprava histórie Samoy:
  Samoa časové pásmo zmeny boli zahrnuté v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2633952 (December 2011 kumulatívne časové pásmo aktualizácia). V dôsledku tejto aktualizácie bol aktualizovaný celý kalendár roku 2011 na čas (UTC+13). Táto aktualizácia obnoví kalendár roku 2011 na čas (UTC-11), zatiaľ čo v roku 2012 a budúcich kalendároch sa bude naďalej používať čas (UTC+13). Oprava histórie bola obsiahnutá aj v článku databázy Knowledge Base číslo 2657025.
 • Oprava histórie Ruska:
  Ruský čas zóny zmeny boli zahrnuté v článku databázy Knowledge Base 2570791 (August 2011 kumulatívne časové pásmo aktualizácia). Keďže Rusko zrušilo letný čas a trvalo používa „letný čas“, celý kalendár roku 2011 bol aktualizovaný na letný čas. Táto aktualizácia mení kalendár roku 2011 tak, aby sa zimný čas používal aj pred 27. marcom 2011, kým bol stále v platnosti letný čas. Oprava histórie bola obsiahnutá aj v článku databázy Knowledge Base číslo 2657025.
 • Fidžijský čas:
  Vlády Fidži oznámila nové pravidlá letného času na roky 2012 a 2013. Letný čas sa začne o 2:00 v nedeľu 21. októbra 2012 a skončí sa o 3:00 v nedeľu 20. januára 2013.
Zmeny časových pásiem sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.
Názov kľúča časového pásmaZobrazovaný názovNový začiatok letného časuNový koniec letného časuĎalšie komentáre
Východná Európa – štandardný čas(UTC+02:00) Východná EurópaNeuplatňuje saNeuplatňuje saPravidlá letného času sa nezmenili, iba zobrazovaný názov sa zmenil z Nikózie na Východnú Európu
Azory – štandardný čas(UTC-01:00) AzoryPosledná nedeľa v marci o 00:00:00.000 Posledná nedeľa v októbri o 01:00:00.000

Toto pravidlo by bolo uplatniteľné od roku 2013 a ďalej. Pravidlo pre rok 2012 zostáva nezmenené.
Kaukaz/arménsky štandardný čas(UTC+04:00) JerevanŽiadny letný čas

Žiadny letný čas

Letný čas bol zrušený pre toto časové pásmo.
Južná Amerika – tichomorský štandardný čas(UTC-04: 00) SantiagoPrvá sobota v septembri
23:59:59.999
Posledná sobota v apríli


23:59:59.999
Maroko – štandardný čas(UTC) Casablanca Posledná nedeľa v apríli

02:00:00.000
Posledná nedeľa v septembri

03:00:00.000
Ramadán prechody sú vykonávané Fix to riešenia, ktoré sú uvedené v2698707.
Fidžijský čas(UTC+12:00) FidžiTretia nedeľa v októbri 2012

02:00:00.000
Tretia nedeľa v januári 2013

03:00:00.000


Toto je kompletný zoznam ďalších zmien zobrazovaných názvov, ktoré sú implementované v týchto balíkoch pre špecifické miestne nastavenia.
Časové pásmoZodpovedajúce miestne nastavenieStarý zobrazovaný názovAktualizovaný zobrazovaný názovZodpovedajúce platformy
Stredná AmerikašpanielčinaHora de verano de CentroaméricaHora de verano, América CentralWindows Vista, Windows 7
Stredná AmerikašpanielčinaHora estándar de CentroaméricaHora estándar, América CentralWindows Vista, Windows 7
Chennai, Kalkata, Bombaj, Nové Dillíbulharčina(UTC+05:30) Ченай, Калкута, Мумбай, Ню Делхи(UTC+05:30) Ченай, Колката, Мумбай, Ню ДелхиWindows Vista, Windows 7
Chennai, Kalkata, Bombaj, Nové Dillíčeština(UTC+05:30) Bombaj, Čennaj, Kalkata, Nové Dillí(UTC+05:30) Mumbaí (Bombay), Čennaj, Kolkata (Kalkata), Nové DillíWindows Vista, Windows 7
Yangon (Rangún)čeština(UTC+06:30) Rangún(UTC+06:30) Yangon (Rangún)Windows Vista, Windows 7
Samoa – letný časSamoa – štandardný čas
češtinaOstrovy Samoa (letní čas)

Ostrovy Samoa (běžný čas)
Samoa (letní čas)Samoa (běžný čas)
Windows Vista, Windows 7
Magadan, Šalamúnove ostrovy, Nová Kaledóniaholandčina(UTC+11:00) Magadan, Solomon Is., Nieuw-Caledonië;(UTC+11:00) Magadan, Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows Vista, Windows 7
Šalamúnove ostrovy, Nová Kaledóniaholandčina(UTC+11:00) Solomon Is., Nieuw-Caledonië(UTC+11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows Vista, Windows 7
Šalamúnove ostrovy, Nová Kaledóniaholandčina(GMT+11:00) Solomon Is., Nieuw-Caledonië(GMT+11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows 2000, Windows Server 2003, Windows XP
Chennai, Kalkata, Bombaj, Nové Dillí fínčina(UTC+05:30) Chennai, Kalkutta, Mumbai, New Delhi(UTC+05:30) Chennai, Kolkata (Kalkutta), Mumbai, New DelhiWindows Vista, Windows 7
Alma-Ata, Novosibirskfínčina(UTC+06:00) Alma-Ata, Novosibirsk

(UTC+06:00) Astana, Novosibirsk

Windows Vista, Windows 7
Peking, Chongqing, Hongkong, Urumčifínčina(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, UrumqiWindows Vista, Windows 7
Magadan, Šalamúnove ostrovy, Nová Kaledóniafrancúzština(UTC+11:00) Magadan, Ilesa Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC+11:00) Magadan, Ilesa Salomon, Nouvelle-CalédonieWindows Vista, Windows 7
Šalamúnove ostrovy, Nová Kaledóniafrancúzština(UTC+11:00) Ilesa Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC+11:00) Ilesa Salomon, Nouvelle-CalédonieWindows Vista, Windows 7
Peking, Chongqing, Hongkong, Urumčinemčina(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong (SAR), UrumchiWindows Vista, Windows 7
Stredoeurópsky čas (štandardný)nemčina

(GMT+01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Liubliana, Praga(GMT+01:00) Belgrad, Bratislava (Pressburg), Budapest, Ljubljana, PragWindows Vista, Windows 7
Chennai, Kalkata, Bombaj, Nové Dillígréčtina(UTC+05:30) Μαντράς, Καλκούτα, Βομβάη, Νέο Δελχί(UTC+05:30) Τσενάι, Κολκάτα, Μουμπάι, Νέο ΔελχίWindows Vista, Windows 7
Alma-Ata, Novosibirskgréčtina(UTC+06:00) Αλμά-Ατά, Νοβοσιμπίρσκ(UTC+06:00) Αστάνα, ΝοβοσιμπίρσκWindows Vista, Windows 7
Alma-Ata, Novosibirsklotyština(UTC+06:00) Alma-Ata, Novosibirska(UTC+06:00) Almati, NovosibirskaWindows Vista, Windows 7
Samoa – letný časlitovčinaSamoa vasaros /

žiemos laik
Samoa vasaros /

žiemos laikas
Windows Vista, Windows 7
Samoa – štandardný čas

litovčinaStandartinis Samoa

laik

Standartinis Samoa

laikas

Windows Vista, Windows 7
Magadan, Šalamúnove ostrovy, Nová Kaledónia

litovčina(UTC+11:00)

Magadanas,

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
(UTC+11:00)

Magadanas,

Saliamono Salos,

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
Šalamúnove ostrovy, Nová Kaledónialitovčina(UTC+11:00)

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
(UTC+11:00)

Saliamono Salos,

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
Azorynórčina(UTC-01:00) Azorene

Azorene (sommertid)

Azorene (normaltid)
(UTC-01:00) Asorene

Asorene (sommertid)

Asorene (normaltid)
Windows Vista, Windows 7
Peking, Chongqing, Hongkong, Urumčinórčina(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Ürümqi(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, ÜrümqiWindows Vista, Windows 7
Yangon (Rangún)poľština(UTC+06:30) Rangun(UTC+06:30) Yangon (Rangun)Windows Vista, Windows 7
Chennai, Kalkata, Bombaj, Nové Dillíportugalčina (Portugalsko)(UTC+05:30) Chennai, Calcutá, Mumbai, Nova Deli(UTC+05:30) Chennai, Kolkata (Calcutá), Mumbai, Nova DeliWindows Vista, Windows 7
Fidžiturečtina

Fiji Yaz Saati

Fiji Standart Saati

(UTC+12:00) Fiji, Marshall Adl.

(UTC+12:00) Fidži
Fiji Adaları Yaz Saati

Fiji Adaları Standart Saati

(UTC+12:00) Fiji Adaları, Marshall Adl.

(UTC+12:00) Fiji Adaları
Windows Vista, Windows 7
Midway, Samoa

ukrajinčina(UTC-11:00) о. Мідуей, Американське Самоа

Східна Центральна Європа (літо)
(UTC-11:00) о. Мідуей, Самоа

Східна Європа (літо)

Windows Vista, Windows 7
Východná EurópaukrajinčinaСхідна Центральна Європа (зима)Східна Європа (зима)

Windows Vista, Windows 7
Yangon (Rangún)ukrajinčina(UTC+06:30) Янґон (Рангун)(UTC+06:30) Янґон

Windows Vista, Windows 7
Kaliningrad, Minskukrajinčina(UTC+06:00) Алмати, Новосибірськ(UTC+06:00) Астана, НовосибірськWindows Vista, Windows 7

Informácie o kľúči databázy Registry

Východná Európa

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Europe Standard Time]"MUI_Display"="@tzres.dll,-1680""MUI_Dlt"="@tzres.dll,-331""MUI_Std"="@tzres.dll,-332""Display"="(UTC+02:00) E. Europe""TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


Azory

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time]"TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007dc"LastEntry"=dword:000007dd"2012"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,01,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Arménsko (Windows 7 a Windows Vista)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Arménsko (Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Maroko

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time]"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dc"2007"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2008"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,00,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,06,00,01,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


Čile

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time]"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,3b,\00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dd"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03


Fidži


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time]"Display"="(UTC+12:00) Fiji""Dlt"="Fiji Daylight Time""Std"="Fiji Standard Time""TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d8"LastEntry"=dword:000007de"2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2009"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2010"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,03,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2014"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Windows XP

Predpoklady

Musíte mať nainštalovaný balík Service Pack 3 (SP3) pre systém Windows XP, ak chcete použiť túto aktualizáciu. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows XP


Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj po nainštalovaní niektorých z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúce aktualizácie:

2732052 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z augusta 2011

2633952 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z decembra 2011Windows Server 2003

Predpoklady

Musíte mať nainštalovaný balík SP2 pre systém Windows Server 2003, ak chcete použiť túto aktualizáciu. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

889100 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj po nainštalovaní niektorých z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:

2732052 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z augusta 2011

2633952 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z decembra 2011

Windows Vista alebo Windows Server 2008

Predpoklady

Musíte mať nainštalovaný balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista alebo Windows Server 2008, ak chcete použiť túto aktualizáciu.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj po nainštalovaní niektorých z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:

2732052 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z augusta 2011

2633952 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z decembra 2011

Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

Predpoklady

Neexistujú žiadne požiadavky na použitie tejto aktualizácie. Rovnaký balík sa nainštaluje do verzie RTM, ako aj do verzií SP1 systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2.Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj po nainštalovaní niektorých z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:

2732052 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z augusta 2011

2633952 Kumulatívna aktualizácia časových pásiem pre operačné systémy Microsoft Windows z decembra 2011


Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2756822 – Posledná kontrola: 12/23/2012 09:19:00 – Revízia: 3.0

 • kbmt KB2756822 KbMtsk
Pripomienky