Návod na používanie nástroja Dumpchk.exe na kontrolu súboru výpisu pamäte

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom156280 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
SUHRN
V tomto článku sa opisuje nástroj Dumpchk.exe, program príkazového riadka, ktorý je možné použiť na overenie, či sa súbor výpisu pamäte správne vytvoril. Nástroj Dumpchk nepožaduje prístup k symbolom.
DALSIE INFORMACIE
Nástroj Dumpchk sa nachádza na disku CD-ROM so systémom Windows XP. Nainštalujte nástroje technickej podpory spustením súboru Setup.exe z priečinka Support\Tools na disku CD-ROM. Na základe predvoleného nastavenia sa program Dumpchk.exe nainštaluje do priečinka Program Files\Support Tools.

Nástroj Dumpchk podporuje nasledujúce možnosti príkazového riadka:
  DUMPCHK [options] <CrashDumpFile>   -? Zobrazí syntax príkazu.   -p Vytlačí len hlavičku (bez overenia).   -v Určuje spustenie v podrobnom režime.   -q Spustí rýchly test. Táto možnosť nie je k dispozícii v systéme Windows XP.				
Ďalšie možnosti sú dostupné vo verzii nástroja Dumpchk.exe určenej pre systém Windows XP :
  -c Vykoná overenie výpisu.  -x Vykoná ďalšie overenie súboru; operácia trvá niekoľko minút.  -c Vykoná test výpisu.  -y <cesta> Slúži na nastavenie vyhľadávacej cesty k symbolom pre test výpisu.    Ak je vyhľadávacia cesta k symbolom nezadaná, použije sa disk CD-ROM    pre symboly.  -b <cesta> Slúži na nastavenie vyhľadávacej cesty k obrázkom pre test výpisu.    Ak je vyhľadávacia cesta k symbolom nezadaná, použije sa %SystemRoot%\System32    pre symboly.  -k <súbor> Nastaví názov jadra do súboru.  -h <súbor> Nastaví názov súčasti HAL do súboru.				
Nástroj Dumpchk zobrazí niektoré základné informácie zo súboru výpisu pamäte, potom overí všetky virtuálne a fyzické adresy v súbore. Ak sa v súbore výpisu nájdu chyby, nástroj Dumpchk ich ohlási. Nižšie je uvedený príklad výstupu príkazu Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp  Signature. . . . . . .PAGE  ValidDump. . . . . . .DUMP  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  DirectoryTableBase . .0x00030000  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000  PsLoadedModuleList . .0x801463d0  PsActiveProcessHead. .0x801462c8  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000  ExceptionCode. . . . .0x80000003  ExceptionFlags . . . .0x00000001  ExceptionAddress . . .0x80146e1c  NumberOfRuns . . . . .0x3  NumberOfPages. . . . .0x1f5e  Run #1   BasePage . . . . . .0x1   PageCount. . . . . .0x9e  Run #2   BasePage . . . . . .0x100   PageCount. . . . . .0xec0  Run #3   BasePage . . . . . .0x1000   PageCount. . . . . .0x1000  **************  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList  **************  **************  **************--> Performing a complete check (^C to end)  **************  **************  **************--> Validating all physical addresses  **************  **************  **************--> Validating all virtual addresses  **************  **************  **************--> This dump file is good!  **************				
Ak sa v ľubovoľnej časti nachádza chyba, súbor výpisu je poškodený a analýzu nie je možné vykonať.

V tomto príklade je z pohľadu ladenia najdôležitejšia nasledujúca časť výstupu nástroja Dumpchk:
  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000				
Tieto informácie môžete použiť na určenie chyby typu Stop, ktorá sa vyskytla v jadre, a z časti aj na určenie verzie systému Windows, ktorý sa používal.
dump check
Egenskaper

Artikel-id: 315271 – senaste granskning 12/01/2007 01:45:00 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbenv KB315271
Feedback