Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Oznámenie o skončení platnosti ponuky bezplatnej inovácie systémov Windows 8.1 a Windows 7 SP1

Súhrn
Ak máte Windows 8.1 alebo Windows 7 s balíkom Service Pack 1 (SP1), v počítači sa môže na celej obrazovke zobraziť nasledujúce oznámenie:

Ospravedlňujeme sa za prerušenie, ale toto je dôležité.

Ponuka na bezplatnú inováciu na Windows 10 sa skončí 29. júla.Toto oznámenie pripomína, že platnosť ponuky bezplatnej inovácie na systém Windows 10 uplynie 29. júla 2016. Spoločnosť Microsoft odporúča inovovať na Windows 10 pred uplynutím platnosti ponuky. Môžete si vybrať jednu z troch možností: inovovať priamo prostredníctvom oznámenia, natrvalo zrušiť oznámenie alebo nastaviť pripomenutie na neskôr. Ďalšie informácie o inovácii na Windows 10 a správe oznámení nájdete v časti Ďalšie informácie.

Toto hlásenie sa zobrazí, keď pred skončením platnosti ponuky inovácie odomknete Windows. Ak vyberiete možnosť Pripomenúť mi neskôr, znova sa zobrazí o tri dni.

Toto hlásenie sa nezobrazí, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

  • Máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Získať Windows 10.
  • Vybrali ste možnosť Oznámenie už viac nezobrazovať.
  • Zistilo sa, že váš počítač nie je kompatibilný so systémom Windows 10.
  • V minulosti ste odinštalovali Windows 10 po tom, ako ste naň inovovali.
  • Inštalácia systému Windows 10 zlyhala a bol obnovený predchádzajúci stav počítača.
  • Skryli ste oznámenia aplikácie Získať Windows 10.
  • Zakázali ste inováciu na Windows 10 alebo obrazovku ponuky prostredníctvom nastavení kľúča databázy Registry.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o postupe pri inovácii na Windows 10 nájdete na stránke http://www.windows.com/windows10upgrade.

Ďalšie informácie o funkciách systému Windows 10 nájdete na stránke http://www.windows.com/windows10.

Ďalšie informácie o postupe pri zakázaní oznámení o inovácii na Windows 10 nájdete v článku https://support.microsoft.com/sk-sk/kb/3080351.
Svojstva

ID članka: 3173040 - Poslednji pregled: 07/07/2016 16:47:00 - Verzija: 2.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1

  • kbqfe kbsurveynew KB3173040
Povratne informacije