K dispozícii je verzia 2 Inštalátora systému Windows verzie 3.1 (3.1.4000.2435)

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Úvod
Inštalátor systému Windows je súčasťou operačného systému, ktorá poskytuje štandardný základ na inštalovanie a odinštalovanie softvéru. Výrobcovia softvéru môžu inštalácie svojich produktov nakonfigurovať na používanie Inštalátora systému Windows, aby bolo inštalovanie, údržba a odinštalovanie softvéru bezproblémové a jednoduché.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8
Získanie Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2)
Pred prevzatím tejto redistribuovateľnej súčasti je potrebné určiť, či je v počítači nainštalovaná 32-bitová alebo 64-bitová verzia systému Windows Server 2003 alebo Windows XP.

Výsledky automatického zistenia verzia

Používate 32-bitový operačný systém.
Poznámka: Ak sa na obrazovke nezobrazujú výsledky automatického zistenia, kliknite na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
827218 Ako zistiť, či sa v počítači používa 32-bitová alebo 64-bitová verzia operačného systému Windows

Prevzatie inštalátora pre všetky verzie systému Windows okrem 64-bitových verzií systémov Windows Server 2003 a Windows XP

V Centre sťahovania softvéru je k dispozícii nasledujúci súbor na prevzatie:

PrevziaťPrevezmite si redistribuovateľný balík Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2).

Dátum vydania: 12. mája 2005

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Poznámka: Aktualizujú sa len binárne údaje súboru Msi.dll. Číslo verzie je 3.1.4000.2435. Všetky ostatné binárne údaje balíka Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2) zostávajú nezmenené a majú verziu 3.1.4000.1823.

Prevzatie inštalátora pre 64-bitové verzie systémov Windows Server 2003 a Windows XP

Táto redistribuovateľná súčasť je určená len pre 32-bitové operačné systémy. Túto súčasť nemožno nainštalovať do počítača so 64-bitovou verziou systému Windows Server 2003 alebo Windows XP.

Redistribuovateľný balík Inštalátora systému Windows 3.0 možno nainštalovať do systému Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a do finálnej verzie systému Windows Server 2003. Inštalátor systému Windows 3.1 bol súčasťou balíka Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Tento redistribuovateľný balík nemožno nainštalovať do 32-bitových ani 64-bitových verzií systému Windows Server 2003 SP1. Ak chcete aktualizovať 32-bitové a 64-bitové verzie systému Windows Server 2003 SP1 alebo 64-bitové verzie systému Windows XP, namiesto balíka 893803 (verzia 2) si prevezmite rýchlu opravu popísaný v článku 898715 databázy Microsoft Knowledge Base. Ďalšie informácie o aktualizácii GDR Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2) získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
898715 Pre systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a 64-bitové vydania systému Windows XP je k dispozícii aktualizácia Inštalátora systému Windows 3.1
História vydaní:
 • Inštalátor systému Microsoft Windows 3.1: KB893803, verzia 1.0 (11. apríla 2005)
 • Inštalátor systému Microsoft Windows 3.1: KB893803, verzia 2.0 (12. mája 2005)
  Inštalátor systému Windows 3.1 (verzia 2) opravuje problém popísaný v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  898628Inštalátor systému Windows po inovácii na verziu 3.1 pri automatickej inštalácii zlyhá
Číslo verzie je 3.1.4000.2435. Všetky ostatné binárne údaje balíka Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2) zostávajú nezmenené a majú verziu 3.1.4000.1823.
Ďalšie informácie

Nové funkcie Inštalátora systému Windows 3.1

 • Nová vedľajšia vlastnosť UpdateTargetRTMProperty: Súbory opráv teraz možno zacieliť na pôvodnú vydanú základnú verziu aj na základnú verziu na úrovni najnovšieho balíka Service Pack, ktoré sú nainštalované v systéme.
 • Nové rozhranie API MsiSetExternalUIRecord: Balíky používajúce externé používateľské rozhranie teraz môžu prijímať hlásenia ako záznamy namiesto reťazcov.
 • Nové vlastnosti x64 a Msix64: V balíkoch teraz možno používať vlastnosti x64 a Msix64 na označenie podpory operačných systémov s procesorom typu x64.
 • Nové rozhranie API MsiNotifySidChange: Pomocou tohto rozhrania API teraz možno inovovať konfiguráciu Inštalátora systému Windows, ak sa zmení identifikátor zabezpečenia (SID) používateľa.
 • Optimalizácia výkonu je teraz voliteľným správaním: Do Inštalátora systému Windows 3.0 bola zavedená nová funkcia optimalizácie výkonu (flyweight patching). V predvolenom nastavení bola táto funkcia povolená pre všetky opravy. V Inštalátore systému Windows 3.1 je teraz táto funkcia zakázaná, pokiaľ ju výslovne nepovolíte nastavením vlastnosti OptimizedInstallMode v tabuľke MsiPatchMetaData.

Problémy vyriešené v Inštalátore systému Windows 3.1

 • Inštalátor systému Windows teraz správne zaznamenáva znaky null („[~]“), ktoré sa používajú v značke hodnoty databázy Registry alebo v závislosti služby.
 • Funkcia MsiGetFileHash teraz správne pracuje aj v prípade veľmi veľkých súborov bez verzie. Tieto súbory môžu mať veľkosť približne 2 GB.
 • Vlastnosť MediaSrcProp opravy sa teraz pri inštalácii opravy nastavuje na pôvodné umiestnenie spustenia. Pri ďalších transakciách sa vlastnosť MediaSrcProp nastavuje na umiestnenie opravy vo vyrovnávacej pamäti.
 • Indikátor priebehu teraz funguje správne aj v prípade, ak balík inštaluje súbory s celkovou veľkosťou viac než 2 GB.
 • Oprava izolovaných súčastí teraz funguje.
 • Informácie o cieli vlastnej akcie sa pri jej zlyhaní nezaznamenávajú, ak je vlastná akcia označená na skrytie cieľa.
 • Chyba 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) sa vracia aj v prípade, ak sa inštaluje len jedna neaplikovateľná oprava so štýlom Inštalátora systému Windows 2.0.
 • Inštalácia úplného súboru opravy so štýlom Inštalátora systému Windows 2.0, ktorá obsahuje sprievodné súbory, už nevyžaduje prístup k zdrojovému médiu.
 • Inštalátor systému Windows 3.1 teraz správne pracuje aj v prípade, ak sa inštaluje balík vedľajšej aktualizácie, keď existuje aj zastaraná alebo nahradená oprava.
 • Inštalátor systému Windows 3.1 teraz podporuje inštaláciu opráv v prípade balíkov, ktoré obsahujú veľký počet súborov. (Stĺpec sekvencie tabuľky súborov obsahuje väčšie hodnoty než 32767.)
 • Inštalátor systému Windows 3.1 teraz odosielať hlásenia INSTALLSTART_ACTIONSTART pri každej akcii.
 • Ak sa pri použití Inštalátora systému Windows 3.0 a starších verzií inštalovali viaceré opravy hlavnej inovácie, následné inštalácie v niektorých prípadoch zlyhali. Tento problém je teraz vyriešený.
 • Sekvencér opravy už počas opravovania správcovského obrazu neodmieta platnú opravu.
 • Inštalátor systému Windows 3.1 už nevynecháva vlastné akcie skriptu označené ako asynchrónne.

Problémy vyriešené v Inštalátore systému Windows 3.1 (verzia 2)

 • Inštalátor systému Windows už nezlyháva bez upozornenia, keď sa pokúsi aktualizovať súbor chránený funkciou Ochrana súborov systému Windows.
Riešenie problémov
Pomoc pri riešení problémov s Inštalátorom systému Windows získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
907749 Základné postupy riešenia problémov s Inštalátorom systému Windows
886630 V systéme Windows XP sa pri pokuse o nainštalovanie programu, ktorý používa Inštalátor systému Windows, zobrazuje chybové hlásenie
823116 Pri inštalácii programu v systéme Windows XP sa zobrazuje chyba 1913
314852 Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows v systéme Windows XP
Ak máte problémy s inštaláciou určitej aplikácie, či už je to aplikácia od spoločnosti Microsoft alebo aplikácia od iného výrobcu, vyhľadajte informácie o známych problémoch pri inštalácii v súbore Readme danej aplikácie. Môžete tiež v databáze Microsoft Knowledge Base vyhľadať články týkajúce sa vašej aplikácie.
Odkazy
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
897026 Akcia AppSearch nesprávne skracuje hodnotu REG_MULTI_SZ, ktorá v Inštalátore systému Windows obsahuje hodnotu null
897027 Pri pokuse o nainštalovanie redistribuovateľného balíka Inštalátora systému Windows 3.0 v počítači s novšou verziou Inštalátora systému Windows sa môže zaznamenať hlásenie do denníka udalostí
894439 Popis optimalizácie výkonu v Inštalátore systému Microsoft Windows 3.0
Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite MSDN (Microsoft Developer Network):
Vlastnosti

ID článku: 893803 – Posledná kontrola: 10/01/2013 02:16:00 – Revízia: 15.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbinfo KB893803
Pripomienky