Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Popis aktualizácie pre technológiu Windows Activation Technologies

Ak vám tento článok neposkytne odpoveď na vašu otázku, kliknite na nasledujúce tlačidlo a položte svoju otázku ostatným členom komunity Microsoft Community:

ÚVOD
K dispozícii je aktualizácia súčastí aktivácie a overenia pravosti v technológii Windows Activation Technologies pre systém Windows 7.

Technológia Windows Activation Technologies pomáha overiť pravosť kópie systému Windows 7 v počítači. Pomáha aj pri ochrane pred rizikami falšovaného softvéru. Technológia Windows Activation Technologies v systéme Windows 7 obsahuje súčasti aktivácie a overenia pravosti, ktoré zahŕňajú funkcie ochrany pred falšovaným softvérom.
  • Aktivácia predstavuje technológiu ochrany pred falšovaným softvérom, ktorá umožňuje overiť kód Product Key kópie systému Windows 7 nainštalovanej v počítači. Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý je uvedený na štítku Certifikát pravosti alebo na štítku v doklade o licencii. Tieto štítky sa dodávajú s každou pravou kópiou systému Windows. Pravý kód Product Key možno použiť iba v určitom počte počítačov, ktorých presný počet je uvedený v licencii softvéru.
  • Overenie je proces online, ktorý umožňuje overiť správnu aktiváciu a pravosť kópie systému Windows 7 nainštalovanej v počítači.
Ďalšie informácie

Získanie balíka aktualizácie

Tento balík aktualizácie je dostupný prostredníctvom služby Windows Update a Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.

Služba Windows Update

Táto aktualizácia je dostupná na webovej lokalite služby Windows Update:Ak chcete túto aktualizáciu získať zo služby Windows Update, povoľte v počítači funkciu Automatická aktualizácia. Postupujte takto:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec Windows Update a stlačte kláves ENTER.
  2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie.
  3. V časti Dôležité aktualizácie vyberte položku Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledovné súbory:
Aktualizácia systému Windows 7 pre systémy s procesorom x86 (KB971033)
PrevziaťPrevezmite si balík s aktualizáciou systému Windows 7 pre systémy s procesorom x86.

Aktualizácia systému Windows 7 pre systémy s procesorom x64 (KB971033)
PrevziaťPrevezmite si balík s aktualizáciou systému Windows 7 pre systémy s procesorom x64 (KB971033).

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Poznámka: Inštalácia tejto aktualizácie nemá vplyv na funkčnosť operačného systému.

Ďalšie informácie o tejto aktualizácii

Táto aktualizácia technológie Windows Activation Technologies pomáha zisťovať chyby pri overovaní pravosti a programy na obídenie aktivácie. Zisťuje aj pokusy o neoprávnenú úpravu dôležitých systémových súborov systému Windows 7. Upozorňujeme, že niektoré falšované kópie systému Windows obsahujú malvér.

Táto aktualizácia vykoná po nainštalovaní proces overenia pravosti kópie systému Windows, ktorá je nainštalovaná v počítači. Tento proces overenia pravosti však neovplyvňuje funkčnosť systému Windows. Ak proces aktualizácie nezistí žiadne chyby overenia pravosti, programy na obídenie aktivácie ani neoprávnene upravené súbory, ukončí sa bez interakcie s používateľom.

Neoprávnene upravené súbory
Ak proces aktualizácie zistí neoprávnene upravený súbor, pokúsi sa ho obnoviť. Toto obnovenie môže vyžadovať reštartovanie počítača. Ak proces aktualizácie nedokáže obnoviť upravený súbor, zobrazí sa dialógové okno s prepojením na ďalšie informácie na Internete.

Chyby overenia pravosti alebo programy na obídenie aktivácie
Chyby overenia pravosti a programy na obídenie aktivácie sa pokúšajú obísť proces aktivácie systému Windows a v niektorých prípadoch sú súčasťou falšovaných kópií systému Windows. Ak sa zistí chyba overenia pravosti alebo program na obídenie aktivácie, zobrazí sa dialógové okno s prepojením na ďalšie informácie na Internete, ktoré zahŕňajú postup na odstránenie programu na obídenie aktivácie alebo chyby overenia pravosti. Po odstránení chýb overenia pravosti alebo programov na obídenie aktivácie sa môže zobraziť výzva na aktiváciu kópie systému Windows 7 nainštalovanej v počítači použitím platného kódu Product Key. Ak sa rozhodnete neodstrániť danú chybu overenia pravosti alebo program na obídenie aktivácie, pravidelne sa bude zobrazovať upozornenie s informáciou o tom, že kópia systému Windows 7 nainštalovaná v počítači nie je pravá. Systém Windows poskytne aj prepojenie na ďalšie informácie online, ktoré popisujú riešenie daného problému.

Prehlásenie o používaní osobných údajov online

Ďalšie informácie týkajúce sa prehlásenia o používaní osobných údajov pre program pravého softvéru spoločnosti Microsoft získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Win7 Win 7 WU DLC antipiracy piracy copy mal-ware WAT
Vlastnosti

ID článku: 971033 – Posledná kontrola: 03/05/2013 10:21:00 – Revízia: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971033
Pripomienky