Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Obnovenie predvoleného obsahu súboru Hosts

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
Tento článok vám pomôže obnoviť predvolený obsah súboru Hosts.

Windows 8.1 alebo Windows 8

Ak chcete obnoviť predvolený obsah súboru Hosts, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte program Poznámkový blok. Ak to chcete urobiť, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie, zadajte text Poznámkový blok a potom ťuknite na ikonu Poznámkový blok. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Vyhľadávanie, zadajte text Poznámkový blok a potom kliknite na položku Poznámkový blok.
 2. Skopírujte nasledujúci text a prilepte ho do súboru:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
 3. V ponuke Súbor ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť ako, zadajte názov "hosts" do poľa Názov súboru (ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku) a potom súbor uložte na pracovnú plochu.
 4. Zatvorte program Poznámkový blok.
 5. Otvorte priečinok %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie, zadajte text Spustiť a potom ťuknite na ikonu Spustiť. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Vyhľadávanie, zadajte text Spustiť a potom kliknite na položku Spustiť.
  2. Zadajte text %WinDir%\System32\Drivers\Etc do poľa Otvoriť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyberte súbor Hosts, ťuknite alebo kliknite na položku Premenovaťa premenujte súbor na Hosts.old.
 7. Skopírujte alebo premiestnite súbor Hosts, ktorý ste vytvorili v kroku 3, do priečinka %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, ťuknite alebo kliknite na položku Pokračovať.

Windows 7 a staršie verzie systému Windows

Ak chcete, aby sme predvolený obsah súboru Hosts obnovili za vás, prejdite do časti Jednoduchá oprava. Ak chcete tento problém vyriešiť manuálne, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Jednoduchá oprava

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. V dialógovom okne Stiahnutie súboru kliknite na položku Spustiť alebo Otvoriť a postupujte podľa pokynov sprievodcu jednoduchou opravou.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie jednoduchej opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Jednoduchá oprava 50267

Ak chcete predvolený obsah súboru Hosts obnoviť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte text Notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Skopírujte nasledujúci text do súboru:
  Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
  Windows Vista alebo Windows Server 2008
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost::1       localhost
  Windows XP alebo Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako, zadajte text hosts do poľa Názov súboru a uložte súbor na pracovnú plochu.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte text %WinDir%\System32\Drivers\Etc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Vyberte súbor Hosts a premenujte ho na Hosts.old.
 6. Skopírujte alebo premiestnite súbor Hosts, ktorý ste vytvorili v kroku 3, do priečinka %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, kliknite na položku Pokračovať.
Vyriešil sa problém?
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

Čo je to súbor Hosts

Súbor Hosts je súbor v počítači, ktorý operačný systém používa na priradenie názvov hostiteľov k adresám IP. Súbor hosts je jednou z viacerých systémových funkcií, ktoré pomáhajú pri prekladaných adries sieťových uzlov v počítačovej sieti. Je štandardnou súčasťou implementácie protokolu IP v operačnom systéme a slúži na preklad slovných názvov hostiteľov na číselné protokolové adresy (označované ako adresy IP), ktoré identifikujú a určujú umiestnenie hostiteľov v sieti protokolu IP.

Súbor Hosts obsahuje riadky textu pozostávajúce z adresy IP v prvom textovom poli, po ktorom nasleduje jeden alebo viac názvov hostiteľov. Každé pole je oddelené medzerou (z historických dôvodov sa často uprednostňujú tabulátory, no používajú sa aj medzery). Súbor môže obsahovať aj riadky s komentárom, ktoré sú označené znakom mriežky (#) na začiatku riadka. Úplne prázdne riadky v súbore sa ignorujú.
fix it fixit reset hosts
Vlastnosti

ID článku: 972034 – Posledná kontrola: 01/29/2016 17:33:00 – Revízia: 8.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB972034
Pripomienky