Funkcie zjednodušenia ovládania v prehliadači Microsoft Edge

Poznámka: Tento článok je pre novú verziu Microsoft Edge . Získajte pomoc pre staršiu verziu prehliadača Microsoft Edge .

nová verzia Microsoft Edge  sa dodáva so vstavanými možnosťami zjednodušenia ovládania, ktoré vám pomôžu prehliadať web spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Zväčšenie textu

V prehliadači Microsoft Edge vyberte položku Nastavenia a ďalšie možnosti  a potom možnosť Priblížiť , Vzdialiť alebo Na celú obrazovku . Môžete tiež použiť nasledujúce klávesové skratky:

Klávesová skratka

Akcia

 Ctrl + znak plus (+)

Priblíženie (25 %)

 Ctrl + znak mínus (-)

Vzdialenie (25 %)

 Ctrl + nula (0)

Obnovenie úrovne priblíženia na 100 %

 Ctrl + posúvanie kolieskom nahor

Priblíženie

 Ctrl + posúvanie kolieskom nadol

Oddialenie

F11

Prepnutie medzi zobrazením na celej obrazovke a štandardným zobrazením

Nechajte si obsah na webe čítať nahlas

Microsoft Edge dokáže čítať nahlas správy, športové príbehy a ďalšie webové stránky. Ak máte otvorenú webovú stránku, kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte ľubovoľné miesto na stránke a vyberte položku Čítať nahlas  . Môžete tiež vybrať položku Nastavenia a ďalšie možnosti  a potom položku Čítať nahlas. Môžete tiež použiť nasledujúcu klávesovú skratku:

Klávesová skratka

Akcia

 Ctrl + Shift + U

Spustenie alebo ukončenie čítania nahlas

Pohodlnejšie čítanie

Imerzná čítačka v prehliadači Microsoft Edge prináša prehľadnejšie a jednoduchšie rozloženie s menším počtom rušivých prvkov. Motív a veľkosť textu si môžete zmeniť podľa seba.

 1. V prehliadači Microsoft Edge prejdite na stránku, ktorú si chcete prečítať.

 2. Na paneli s adresou vyberte položku Prejsť do imerznej čítačky (je k dispozícii len na niektorých webových stránkach).

 3. V časti Predvoľba textu vyberte veľkosť textu a zmeňte motív stránky na hodnotu Svetlé, Sépia, Sivé alebo Tmavé.

Na zapnutie imerznej čítačky môžete použiť nasledujúcu klávesovú skratku:

Klávesová skratka

Akcia

 F9

Zapnutie alebo vypnutie imerznej čítačky

Prehľadávanie webu pomocou klávesnice

Stláčaním klávesu F6 môžete cyklicky prechádzať prvkami, ako sú:

 • panel kariet,

 • panel s adresou a vyhľadávací panel,

 • panel s obľúbenými položkami (ak je k dispozícii),

 • obsah webovej stránky,

 • panel stiahnutých položiek (ak je k dispozícii).

 • Niektoré kontextové dialógové okná

Stlačením klávesu F7 zapnete alebo vypnete prehľadávanie pomocou vsuvky. Vsuvku môžete v rámci webovej stránky posúvať pomocou klávesov so šípkami nahor, nadol, doľava a doprava a klávesami Home, End, Page Up a Page Down na klávesnici. Ak chcete vybrať text alebo iný obsah, počas presúvania vsuvky podržte stlačený kláves Shift .

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10  otvorte kontextovú ponuku pre položku, ktorá je práve aktívna.

Stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať dopredu a stláčaním klávesov Shift + Tab môžete prechádzať dozadu medzi prvkami na obrazovke, ako sú:

 • textové alebo obrazové prepojenia,

 • textové polia formulárov na webových lokalitách,

 • aktívne body na obrázkoch s prepojeniami,

 • panel s adresou,

 • rámy HTML,

 • karty (keď sa dostanete na kartu, pomocou klávesov so šípkami sa môžete pohybovať medzi kartami).

  • Ak chcete premiestniť kartu so zameraním doľava, stlačte Ctrl + šípka doľava.

  • Ak chcete premiestniť kartu so zameraním doprava, stlačte Ctrl + šípka doprava.

Zobrazenie ďalších klávesových skratiek pre Microsoft Edge

Zlepšenie čitateľnosti pomocou vysokého kontrastu

Ak chcete zapnúť režim vysokého kontrastu, stlačte ľavý kláves Alt + ľavý kláves Shift + Print Screen na klávesnici. Môžete tiež vybrať položky Štart  > Nastavenie > Zjednodušenie prístupu  > Vysoký kontrast. V časti Použiť vysoký kontrast nastavte prepínač Zapnúť vysoký kontrast na hodnotu Zapnuté. Vyberte motív, vyberte motív s vysokým kontrastom a potom vyberte položku Použiť.

Priblíženie na webovej stránke

V prehliadači Microsoft Edge vyberte položku Nastavenia a ďalšie možnosti  a potom možnosť Priblížiť , Vzdialiť alebo Na celú obrazovku . Môžete tiež použiť nasledujúce klávesové skratky:

Klávesová skratka

Akcia

 Command + plus (+)

Priblíženie (25 %)

 Command + mínus (-)

Vzdialenie (25 %)

 Command + 0

Obnovenie úrovne priblíženia na 100 %

 Ctrl + Command + F

Prepnutie medzi zobrazením na celej obrazovke a štandardným zobrazením

Nechajte si obsah na webe čítať nahlas

Microsoft Edge dokáže čítať nahlas správy, športové príbehy a ďalšie webové stránky. Ak máte otvorenú webovú stránku, kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte ľubovoľné miesto na stránke a vyberte položku Čítať nahlas  . Môžete tiež vybrať položku Nastavenia a ďalšie možnosti  a potom položku Čítať nahlas. Môžete tiež použiť nasledujúcu klávesovú skratku:

Klávesová skratka

Akcia

 Moderátor + Shift + U

Spustenie alebo ukončenie čítania nahlas

Pohodlnejšie čítanie

Imerzná čítačka v prehliadači Microsoft Edge prináša prehľadnejšie a jednoduchšie rozloženie s menším počtom rušivých prvkov. Motív a veľkosť textu si môžete zmeniť podľa seba.

 1. V prehliadači Microsoft Edge prejdite na stránku, ktorú si chcete prečítať.

 2. Na paneli s adresou vyberte položku Prejsť do imerznej čítačky (je k dispozícii len na niektorých webových stránkach).

 3. V časti Predvoľba textu vyberte veľkosť textu a zmeňte motív stránky na hodnotu Svetlé, Sépia, Sivé alebo Tmavé.

Na zapnutie imerznej čítačky môžete použiť nasledujúcu klávesovú skratku:

Klávesová skratka

Akcia

 F9

Zapnutie alebo vypnutie imerznej čítačky

Prehľadávanie webu pomocou klávesnice

Ak chcete používať klávesnicu na surfovanie na webe, musíte nastaviť systémové predvoľby v Macu.

Stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať dopredu a stláčaním klávesov Shift + Tab môžete prechádzať dozadu medzi prvkami na obrazovke, ako sú:

 • textové alebo obrazové prepojenia,

 • textové polia formulárov na webových lokalitách,

 • aktívne body na obrázkoch s prepojeniami,

 • panel s adresou,

 • karty (keď sa dostanete na kartu, pomocou klávesov so šípkami sa môžete pohybovať medzi kartami).

  • Ak chcete premiestniť kartu so zameraním doľava, stlačte Cmd + Ctrl + šípka doľava.

  • Ak chcete premiestniť kartu so zameraním doprava, stlačte Cmd + Ctrl + šípka doprava.

 • rámy HTML,

Stlačením klávesu F7 zapnete alebo vypnete prehľadávanie pomocou vsuvky. Vsuvku môžete v rámci webovej stránky posúvať pomocou klávesov so šípkami nahor, nadol, doľava a doprava a klávesami Home, End, Page Up a Page Down na klávesnici. Ak chcete vybrať text alebo iný obsah, počas presúvania vsuvky podržte stlačený kláves Shift .

Zobrazenie ďalších klávesových skratiek pre Microsoft Edge

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×