Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Mnohé zariadenia, ako sú napríklad nositeľné zdravotné monitorovacie zariadenia, používajú webovú lokalitu na sledovanie pripomienok, zaznamenávanie údajov alebo odoslanie pokynov do zariadenia. Tieto zariadenia môžete pripojiť v prehliadači Microsoft Edge pomocou technológie Bluetooth alebo USB. Nezabúdajte, že nie všetky zariadenia podporujú webové pripojenia pomocou USB alebo Bluetooth.

Povolenie prístupu

Ak chcete získať prístup k svojmu zariadeniu, povoľte len dôveryhodné webové lokality. Keď pripojíte webovú lokalitu k zariadeniu, webová lokalita bude mať prístup k všetkým jeho údajom a môže ostatným umožniť ovládať alebo preprogramovať zariadenie prostredníctvom webovej lokality.

Pripojenie webovej lokality k vášmu zariadeniu v prehliadači Microsoft Edge

Presné rozhranie na pripojenie webovej lokality k zariadeniu je určené webovou lokalitou a môže sa líšiť od nasledovných možností.

 1. Pripojte svoje zariadenie pomocou Bluetooth alebo USB.

  • Skontrolujte, či je v počítači zapnutá funkcia Bluetooth, a či je zariadenie, ku ktorému sa pripájate, zapnuté a rozpoznateľné.

  • Pre USB skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené USB káblom k počítaču.

 2. Otvorte webovú lokalitu, ku ktorej sa chcete pripojiť so zariadením v prehliadači Microsoft Edge.

 3. Kliknite alebo ťuknite na stránku. Zobrazí sa výzva na pridanie zariadenia.

 4. Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte svoje zariadenie.

 5. Kliknite alebo ťuknite na položku Párovať alebo Pripojiť.

Riešenie problémov s pripojením

Ak webová lokalita nedokáže nájsť zariadenie, znova kliknite alebo ťuknite na položku Hľadať znova.

Ak webové lokality stále nedokážu vaše zariadenie vyhľadať, uistite sa, že je vo vašom počítači zapnutá funkcia Bluetooth.

 1. Prejdite na Štart  > Nastavenia > Zariadenia Bluetooth a iné zariadenia.

 2. Zapnutie funkcie Bluetooth

 1. Na paneli s ponukami kliknite na ikonu stavu Bluetooth.

 2. Vyberte možnosť Zapnutie Bluetoothu.

Odpojiť pripojené zariadenia

Ak chcete odpojiť spárované zariadenie Bluetooth:

 • Na webovej stránke v prehliadači Microsoft Edge kliknite alebo ťuknite na ikonu Obnoviť.

Ak chcete odpojiť spárované zariadenie USB:

 1. Na paneli s webovou adresou v prehliadači Microsoft Edge kliknite alebo ťuknite na ikonu Zobraziť informácie o lokalite ( alebo ).

 2. Rozbaľovací zoznam informácií o lokalite zobrazí vaše pripojené zariadenie.

 3. Vedľa vášho zariadenia vyberte položku X (Odstrániť).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×