Príbuzné témy
×
Začíname s aplikáciou Zoznamy
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Začíname s aplikáciou Zoznamy

Úprava zobrazenia zoznamu

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka: Ak vaša obrazovka vyzerá inak, váš správca možno nastavil v zozname klasický vzhľad alebo používate staršiu verziu. Ak áno, pozrite si časť Úprava zobrazenia zoznamu SharePoint Serveri.

Vyskúšajte si to!

Upravte zobrazenie zoznamu tak, aby sa v zozname nachádzali iba stĺpce a položky, ktoré chcete. Údaje môžete prezentovať pomocou rôznych štýlov, podskupín, stĺpcov, zoradenia a filtrov. Na úpravu zobrazenia potrebujete úroveň povolenia na prispievanie alebo vyššiu.

Zobrazenie alebo skrytie riadkov

 1. Vyberte záhlavie stĺpca a potom vyberte položky Nastavenie > Zobraziť alebo skryť stĺpce.

 2. Začiarknuť políčka a vybrať stĺpce, ktoré sa majú zobraziť.

 3. Vyberte položku Použiť.

Premiestnenie stĺpca

 • Presuňte záhlavie stĺpca na želané miesto.

Zmena poradia zoradenia alebo použitie filtra

Vyberte záhlavie stĺpca a zo zoznamu záhlaví stĺpca:

 • Vyberte spôsob zoradenia (napríklad od A po Z, Vzostupne alebo Od starších po novšie), ak chcete zmeniť spôsob zoradenia. Možnosti vychádzajú z typu stĺpca a líšia sa podľa typu.

 • Výberom položky Filtrovať podľa použite filter. Na table filtra vyberte požadované možnosti a potom vyberte položku Použiť.

Uloženie zobrazenia

V hornej navigačnej ponuke vyberte názov zobrazenia, ktoré ste upravili, v ponuke Možnosti zobrazenia (napríklad vyberte položku Všetky položky*), vyberte položku Uložiť zobrazenie ako a potom:

 • Ak chcete uložiť zmeny v aktuálnom zobrazení, stačí vybrať položku Uložiť v poli Uložiť ako.

 • Ak chcete vytvoriť nové zobrazenie bez zmeny starého zobrazenia, zadajte nový názov a potom vyberte položku Uložiť.

Poznámka: Pomocou začiarkavacieho políčka Uložiť ako vyberte, či má byť toto zobrazenie verejné alebo súkromné. Predvolené zobrazenie môžete zmeniť na ľubovoľné verejné zobrazenie pre tento zoznam. Osobné zobrazenie však nie je možné nastaviť ako predvolené zobrazenie. Ak chcete odstrániť zobrazenie, ktoré je predvoleným zobrazením, musíte najprv nastaviť iné verejné zobrazenie ako predvolené pre tento zoznam. Ak sa na stránkach vytvorenia alebo úpravy zobrazenia nezobrazuje možnosť Nastaviť ako predvolené zobrazenie, nemáte povolenie na vytvorenie verejného zobrazenia alebo ide o osobné zobrazenie.

Zobrazenie alebo skrytie riadkov

 1. Ťuknite na > Zobraziť alebo skryť alebo zmeniť poradie stĺpcov.

 2. Ťuknite na prepínač stĺpca, ktorý chcete zobraziť alebo skryť.

Premiestnenie stĺpca

 1. Ťuknite na > Zobraziť alebo skryť alebo zmeniť poradie stĺpcov.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho presuňte na novú pozíciu v zozname.

 3. Uvoľnite položku v novej pozícii.

Zmena poradia zoradenia stĺpca

 1. Ťuknite na položku Zoradiť.

  Modré písmeno v zozname Zoradiť zobrazuje stĺpec, podľa ktorého je zoznam aktuálne zoradený.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 3. Vyberte spôsob zoradenia.

V zozname sa použije nový spôsob zoradenia.

Použitie filtra v stĺpci

 1. Ťuknite na položku Filter.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, ktorý chcete filtrovať.

 3. Vyberte poradie filtrovania.

  Nové poradie filtrovania sa použije v zozname.

 4. Ťuknite na položku Použiť.

Zoskupiť položky

 1. Ťuknite na položku Zoskupiť.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, podľa ktorého chcete zoskupiť.

Nové poradie skupín sa použije v zozname.

Zobrazenie alebo skrytie riadkov

 1. Ťuknite na > Zobraziť alebo skryť alebo zmeniť poradie stĺpcov.

 2. Ťuknite na prepínač stĺpca, ktorý chcete zobraziť alebo skryť.

Premiestnenie stĺpca

 1. Ťuknite na > Zobraziť alebo skryť alebo zmeniť poradie stĺpcov.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho presuňte na novú pozíciu v zozname.

 3. Uvoľnite položku v novej pozícii.

Zmena poradia zoradenia stĺpca

 1. Ťuknite na položku Zoradiť.

  Modré písmeno v zozname Zoradiť zobrazuje stĺpec, podľa ktorého je zoznam aktuálne zoradený.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 3. Vyberte spôsob zoradenia.

V zozname sa použije nový spôsob zoradenia.

Použitie filtra v stĺpci

 1. Ťuknite na položku Filter.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, ktorý chcete filtrovať.

 3. Vyberte poradie filtrovania.

  Nové poradie filtrovania sa použije v zozname.

 4. Ťuknite na položku Použiť.

Zoskupiť položky

 1. Ťuknite na položku Zoskupiť.

 2. Ťuknite na názov stĺpca, podľa ktorého chcete zoskupiť.

Nové poradie skupín sa použije v zozname.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×